Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα και ώρα 10:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων οικονομικού έτους 2013

2. Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΜΠΟΥΡΛΕΚΙΑ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

3. Καταρτισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία του με αριθμό 1275 δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 25.000 τ.μ. που βρίσκεται στη τοποθεσία ΚΟΣΙΣΤΡΑ στη Δ.Κ. Κορινού

4. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης διαφόρων ποσών.

5. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ