Απόφαση: 16η /2011

on

Απόφαση:  16η /2011
Γνωμοδότηση για παραχώρηση μιας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου ή Νηπιαγωγείου Καρυών, στον Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο Καρυών «ΑΕΤΟΣ»
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Απόφαση:  16η /2011
Γνωμοδότηση για παραχώρηση μιας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου ή Νηπιαγωγείου Καρυών, στον Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο Καρυών «ΑΕΤΟΣ» 

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF