Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 11 Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική ή ολική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

3. Έγκριση δαπάνης για καταβολή μισθωμάτων που αφορούν τη στέγαση του 14ου δημοτικού σχολείου Κατερίνης.

4. Α) Συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού για την διενέργεια των διαγωνισμών των εργασιών: 1)  «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης   (15/2014  μελέτη), 2) «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών Δήμου Κατερίνης (22/2014 μελέτη) 3) «Συντήρηση υφισταμένου Αγροτικού Δικτύου Δημοτικών Ενοτήτων α.   Ελαφίνας β. Κορινού γ. Πέτρας δ. Πιερίων (24/14 μελέτη)  4) «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» (25/14 μελέτη)  
Β) Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της εργασίας Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης  (15/2014  μελέτη)

5. Καταρτισμός των όρων του Ανοιχτού διαγωνισμού της Εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 90.713,48 ευρώ εκτός του ΦΠΑ  (αριθ. μελέτης 15/2014)

6. Έγκριση των συντασσόμενων τευχών της μελέτης, έγκριση της διενέργειας με πρόχειρο διαγωνισμό και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού της  εργασίας: «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών Δήμου Κατερίνης»  (αριθ. μελέτης 22/2014), προϋπολογισμού  47.708,30  ευρώ εκτός του ΦΠΑ

7. Έγκριση των συντασσόμενων τευχών της μελέτης, έγκριση της διενέργειας με πρόχειρο διαγωνισμό και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού της  εργασίας: «Συντήρηση Υφισταμένου Αγροτικού Οδικού Δικτύου Δημοτικών Διαμερισμάτων α) Ελαφίνας β) Κορινού γ) Πέτρας δ) Πιερίων»,  προϋπολογισμού 48.780,48 ευρώ εκτός του ΦΠΑ, (αριθ. μελέτης 23/2014)

8. Έγκριση των συντασσόμενων τευχών της μελέτης, έγκριση της διενέργειας με πρόχειρο διαγωνισμό και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού της  εργασίας: «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 32.515,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ ( αριθ. μελέτης 24/2014).

9. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση του κεντρικού πεζόδρομου και του πάρκου στα Καταφυγιώτικα – β΄φάση» (αριθ. μελέτης 7/2014), προϋπολογισμού  43.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

10. Διάλυση σύμβασης που αφορά στη μελέτη «Σύνταξη συμπληρωματικής πράξης εφαρμογής στην ενότητα Σιδηροδρομικός Σταθμός – Επέκταση στα Ο.Τ. 407-420-447Α-447Β» (ύστερα από θετική σχετική εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας).

11. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

12. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου.

13. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ