ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

on

Ανακοινώνεται ότι

την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012,

τα σχολεία όλων των βαθμίδων,
και οι Παιδικοί Σταθμοί

στο σύνολο του Δήμου Κατερίνης

θα λειτουργήσουν κανονικά.