ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΠΑ

on

Οι ωφελούμενες μητέρες από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)», παρακαλούνται να προσέρχονται από 25-08-2016 έως 31-08-2016 και κατά τις ώρες 8.00΄π.μ. – 14.00΄ στα γραφεία :

1. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. (Δημαρχείο – 2ος όροφος - γραφείο 20)

2. ου Ο.Π.Π.Α.Π. (Δημαρχείο – 2ος όροφος - γραφείο 13)

για να προσκομίσουν την «αξία τοποθέτησης (Voucher)» και να δηλώσουν Παιδικούς Σταθμούς της προτίμησης τους.