Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 20 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  12:00  σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014

2. Λήψη απόφασης για υπαγωγή δημοτών (ύστερα από αίτησή τους) στη Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Δ. Κατερίνης (άρθρο 51 Ν. 4257/2014).

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή τελών για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2014

4. Καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Συντήρησης Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 12.168,00 ευρώ με ΦΠΑ (38/2014 μελέτη)

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΟΓΩ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.Π. ΕΤΟΥΣ 2014», (αριθ. μελέτης 40/2014) προϋπολογισμού 33.500,00 € με ΦΠΑ

6. Απευθείας ανάθεση μελέτης «Σύνταξη τροποποιήσεων των πράξεων εφαρμογής Δήμου Κατερίνης»

7. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 299.997,00 ευρώ

8. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους» προϋπολογισμού 291.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ (αρ.μελέτης 31/2013)

9. Έγκριση ή μη πρακτικών του διαγωνισμού : «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» (αριθμ. Μελέτης 28/2014) προϋπολογισμού 248.000,00 ευρώ

10. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

11. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου.

12. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ