Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 26 Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα  10:30  σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:  

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014
                                                                                                                                   
2. Λήψη απόφασης για υπαγωγή δημοτών (ύστερα από αίτησή τους) στη Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Δ. Κατερίνης (άρθρο 51 Ν. 4257/2014)
                                                                                                                                   
3. Εξέταση προδικαστικών προσφυγών για την ομάδα των Λιπαντικών για το διαγωνισμό «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων έτους 2015»
                                                                                                                                   
4. Έγκριση της 38/2014 Μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης Δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης».
                                                                                                                                   
5. Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 24/2014) για τις δημοτικές ενότητες Πέτρας και Ελαφίνας.
                                                                                                                        
6. Έγκριση πρακτικών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘‘ΠΑΝΑΓΙΑ’’ Δ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (αριθ. μελέτης 17/2013) προϋπολογισμού 82.100,00 ευρώ με ΦΠΑ
                                                                                                                                   
7. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

8. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
                                                                                                                                   
9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ