Αγροτική ανάπτυξη μέσω της επίλυσης του προβλήματος άρδευσης των τοπικών κοινοτήτων

on

Την αγροτική ανάπτυξη μέσω της επίλυσης του προβλήματος άρδευσης των τοπικών κοινοτήτων(Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων), και της καλύτερης διαχείρισης του νερού, σηματοδοτεί η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών για την βελτίωση των αρδευτικών υποδομών στις συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες του Δήμου Κατερίνης.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής που έρχεται να προστεθεί στις νέες προοπτικές ανάπτυξης που άνοιξε το αρδευτικό δίκτυο της Κατερίνης - η μεγαλύτερη επένδυση των τελευταίων ετών στην αγροτική οικονομία της ευρύτερης περιοχής - που είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα άρδευσης στο Νέο Κεραμίδι, στον Άνω Άγιο Ιωάννη,  στη Γανόχωρα, στη Χράνη, στη Νεοκαισάρεια και στον Σβορώνο.
Σάββας Χιονίδης: «Έργο πνοής που συμβάλλει στην αγροτική ανάπτυξη»
«Άμεσες προτεραιότητές μας για τον Καλλικρατικό  Δήμο Κατερίνης αποτελούν η οικιστική, τουριστική και αγροτική ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο έργο είναι μια σοβαρή παρέμβαση που  κινείται στην κατεύθυνση αυτή» σημείωσε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης, κάνοντας λόγο για «την αλλαγή του τοπίου στον τομέα των υποδομών του αγροτικού χώρου και για τη γενικότερη και επιμέρους αναβάθμισή του».
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Κατερίνης: «Είναι αναμφισβήτητα ένα έργο πνοής για την περιοχή που θα αναδιαρθρώσει τις αγροτικές καλλιέργειες - συμβάλλοντας στην παραγωγή νέων ποιοτικών προϊόντων -  και θα μειώσει το κόστος παραγωγής».
Νίκος Μπουρονίκος: «Νέες προοπτικές και απτά οφέλη για την αγροτική οικονομία»
Οι εργασίες εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα συνολικής αντιμετώπισης του προγράμματος άρδευσης και σύνδεσης των υφιστάμενων υποδομών με νέα έργα. Την έναρξη τους(τοπική κοινότητα Τριλόφου) επιθεώρησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Νίκος Μπουρονίκος.
«Η παραγωγική αυτή επένδυση αναμένεται να  βελτιώσει αισθητά  την καθημερινότητα του παραγωγού,  την εικόνα του αγροκτήματος της Κατερίνης και να ανοίξει νέες προοπτικές ανάπτυξης στην τοπική αγροτική οικονομία. Τα πρώτα απτά οφέλη που θα προκύψουν στον οικονομικό τομέα  έχουν σχέση με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και την τόνωση της τοπικής αγροτικής οικονομίας» σημείωσε σε δήλωσή του ο κος Μπουρονίκος.
Εξοικονόμηση Νερού
Το συγκεκριμένο έργο πέρα από την εξυπηρέτηση εκατοντάδων αγροτών,  θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις και στον τομέα διαχείρισης υδάτινων πόρων καθώς εκτιμάται ότι θα υπάρχει ουσιαστική εξοικονόμηση νερού.
Παράλληλα,  η βελτίωση των αγροτικών υποδομών στις συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες θα συμβάλει και στην  αξιοποίηση των δύο φραγμάτων(Εξοχής και Τριλόφου), που είχαν κατασκευαστεί παλαιότερα.
Η ταυτότητα των εργασιών
Η εκτέλεση της  μελέτης αφορά την κατασκευή μιας σειράς υδραυλικών - αρδευτικών έργων ως εξής:
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
Στη θέση «Αλώνια» αφενός κατασκευή  αντλιοστασίου εξοπλισμένου με δυο αντλητικά συγκροτήματα και αφετέρου καταθλιπτικού αρδευτικού αγωγού μήκους 1086 μέτρων έως τη θέση «Παλιού Γηπέδου» Τριλόφου.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΟΥ
Βελτίωση χωρητικότητας των  παλαιότερων χωμάτινων δεξαμενών, επένδυσή τους με γεωύφασμα και μεμβράνη υδατοστεγανότητας για την προστασία των πρανών. Απόρροια των εργασιών θα είναι η ουσιαστική ενίσχυση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου και ο  εμπλουτισμός της υδατικής περιεκτικότητας των δεξαμενών.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
Επέκταση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου μήκους 610 μέτρων. Ο κεντρικός αγωγός ξεκινάει από υφιστάμενο φρεάτιο έξω από τη δεξαμενή και ακολουθεί τη συντομότερη δυνατή πορεία έως το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο με το οποίο και συνδέεται, ενώ η χωμάτινη δεξαμενή των Καταλωνίων είναι σε υψόμετρο 480 μέτρων.
Επίσης προβλέπεται και κατασκευή αγωγού εκκένωσης της δεξαμενής(ο οποίος θα εκκενώνει τον αγωγό από τα λιμνάζοντα νερά όταν αυτό επιθυμείται).
Τέλος, το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση μεμβρανών πολυαιθυλενίου καθώς και γεωυφάσματος προστασίας των μεμβρανών, ώστε να εξασφαλιστεί η υδατοστεγανότητα της χωμάτινης δεξαμενής.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΧΗΣ
Εξοπλισμός υπάρχοντος αντλιοστασίου σε κοντινή απόσταση από το φράγμα της Εξοχής. Επιπλέον, κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο έως το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο. Παράλληλα, θα επεκταθεί το υφιστάμενο δίκτυο και θα ενωθεί με υπάρχουσα χωμάτινη δεξαμενή. Το συνολικό μήκος κατασκευής είναι άνω των 2 χ.λ.μ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η χρηματοδότηση του έργου ύψους 898.000 ευρώ προέρχεται από το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Μετά την δημοπράτηση η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 444.580 ευρώ(306.760 από το πρόγραμμα και 137.820 από πόρους του Δήμου).
Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 18 μήνες.
Αγροτική ανάπτυξη μέσω της επίλυσης του προβλήματος άρδευσης των τοπικών κοινοτήτωνΤην αγροτική ανάπτυξη μέσω της επίλυσης του προβλήματος άρδευσης των τοπικών κοινοτήτων(Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων), και της καλύτερης διαχείρισης του νερού, σηματοδοτεί η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών για την βελτίωση των αρδευτικών υποδομών στις συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες του Δήμου Κατερίνης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής που έρχεται να προστεθεί στις νέες προοπτικές ανάπτυξης που άνοιξε το αρδευτικό δίκτυο της Κατερίνης - η μεγαλύτερη επένδυση των τελευταίων ετών στην αγροτική οικονομία της ευρύτερης περιοχής - που είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα άρδευσης στο Νέο Κεραμίδι, στον Άνω Άγιο Ιωάννη,  στη Γανόχωρα, στη Χράνη, στη Νεοκαισάρεια και στον Σβορώνο.
Σάββας Χιονίδης: «Έργο πνοής που συμβάλλει στην αγροτική ανάπτυξη»
 

«Άμεσες προτεραιότητές μας για τον Καλλικρατικό  Δήμο Κατερίνης αποτελούν η οικιστική, τουριστική και αγροτική ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο έργο είναι μια σοβαρή παρέμβαση που  κινείται στην κατεύθυνση αυτή» σημείωσε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης, κάνοντας λόγο για «την αλλαγή του τοπίου στον τομέα των υποδομών του αγροτικού χώρου και για τη γενικότερη και επιμέρους αναβάθμισή του».Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Κατερίνης: «Είναι αναμφισβήτητα ένα έργο πνοής για την περιοχή που θα αναδιαρθρώσει τις αγροτικές καλλιέργειες - συμβάλλοντας στην παραγωγή νέων ποιοτικών προϊόντων -  και θα μειώσει το κόστος παραγωγής».

Αγροτική ανάπτυξη μέσω της επίλυσης του προβλήματος άρδευσης των τοπικών κοινοτήτωνΝίκος Μπουρονίκος: «Νέες προοπτικές και απτά οφέλη για την αγροτική οικονομία»
Οι εργασίες εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα συνολικής αντιμετώπισης του προγράμματος άρδευσης και σύνδεσης των υφιστάμενων υποδομών με νέα έργα. Την έναρξη τους(τοπική κοινότητα Τριλόφου) επιθεώρησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Νίκος Μπουρονίκος. «Η παραγωγική αυτή επένδυση αναμένεται να  βελτιώσει αισθητά  την καθημερινότητα του παραγωγού,  την εικόνα του αγροκτήματος της Κατερίνης και να ανοίξει νέες προοπτικές ανάπτυξης στην τοπική αγροτική οικονομία. Τα πρώτα απτά οφέλη που θα προκύψουν στον οικονομικό τομέα  έχουν σχέση με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και την τόνωση της τοπικής αγροτικής οικονομίας» σημείωσε σε δήλωσή του ο κος Μπουρονίκος.

Εξοικονόμηση Νερού

Το συγκεκριμένο έργο πέρα από την εξυπηρέτηση εκατοντάδων αγροτών,  θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις και στον τομέα διαχείρισης υδάτινων πόρων καθώς εκτιμάται ότι θα υπάρχει ουσιαστική εξοικονόμηση νερού.
Παράλληλα,  η βελτίωση των αγροτικών υποδομών στις συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες θα συμβάλει και στην  αξιοποίηση των δύο φραγμάτων(Εξοχής και Τριλόφου), που είχαν κατασκευαστεί παλαιότερα.

Η ταυτότητα των εργασιών

Η εκτέλεση της  μελέτης αφορά την κατασκευή μιας σειράς υδραυλικών - αρδευτικών έργων ως εξής:
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
Στη θέση «Αλώνια» αφενός κατασκευή  αντλιοστασίου εξοπλισμένου με δυο αντλητικά συγκροτήματα και αφετέρου καταθλιπτικού αρδευτικού αγωγού μήκους 1086 μέτρων έως τη θέση «Παλιού Γηπέδου» Τριλόφου.  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΟΥ 
Βελτίωση χωρητικότητας των  παλαιότερων χωμάτινων δεξαμενών, επένδυσή τους με γεωύφασμα και μεμβράνη υδατοστεγανότητας για την προστασία των πρανών. Απόρροια των εργασιών θα είναι η ουσιαστική ενίσχυση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου και ο  εμπλουτισμός της υδατικής περιεκτικότητας των δεξαμενών.

Αγροτική ανάπτυξη μέσω της επίλυσης του προβλήματος άρδευσης των τοπικών κοινοτήτωνΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
Επέκταση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου μήκους 610 μέτρων. Ο κεντρικός αγωγός ξεκινάει από υφιστάμενο φρεάτιο έξω από τη δεξαμενή και ακολουθεί τη συντομότερη δυνατή πορεία έως το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο με το οποίο και συνδέεται, ενώ η χωμάτινη δεξαμενή των Καταλωνίων είναι σε υψόμετρο 480 μέτρων.Επίσης προβλέπεται και κατασκευή αγωγού εκκένωσης της δεξαμενής(ο οποίος θα εκκενώνει τον αγωγό από τα λιμνάζοντα νερά όταν αυτό επιθυμείται).      Τέλος, το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση μεμβρανών πολυαιθυλενίου καθώς και γεωυφάσματος προστασίας των μεμβρανών, ώστε να εξασφαλιστεί η υδατοστεγανότητα της χωμάτινης δεξαμενής. 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΧΗΣ
Εξοπλισμός υπάρχοντος αντλιοστασίου σε κοντινή απόσταση από το φράγμα της Εξοχής. Επιπλέον, κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο έως το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο. Παράλληλα, θα επεκταθεί το υφιστάμενο δίκτυο και θα ενωθεί με υπάρχουσα χωμάτινη δεξαμενή. Το συνολικό μήκος κατασκευής είναι άνω των 2 χ.λ.μ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η χρηματοδότηση του έργου ύψους 898.000 ευρώ προέρχεται από το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Μετά την δημοπράτηση η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 444.580 ευρώ(306.760 από το πρόγραμμα και 137.820 από πόρους του Δήμου). 
Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 18 μήνες.