Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 28  Ιανουαρίου 2011, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 12.00 μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής , σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.6.

2.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καταρτισμός όρων διακήρυξης της «Προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης έτους 2011».

3.Ακύρωση των χρηματικών ενταλμάτων που  δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2010 και επιστράφηκαν  από τον Επίτροπο με τη λήξη του οικονομικού έτους 2010.

4.Ψήφιση  εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων μέχρι 31-3-2011.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης