Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 16 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Κανονισμού Καθαριότητας

4. Καταρτισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης 2016» προϋπολογισμού 88.930,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ (2/2016 μελέτη)

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του ανοιχτού – ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την (Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης: «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας και προμήθεια» Υποέργο 2) προϋπολογισμού 212.950,33 ευρώ με ΦΠΑ (Α.Μ. 62/2015)

6. Ανάκληση της αριθ.πρωτ.οικ.62052/08-12-2015 διακήρυξης διαγωνισμού για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ κλπ Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» προϋπολογισμού 32.190,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, αριθμός μελέτης: 65/2015

7. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης 2016» (2/2016 μελέτη)

8. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης της εργασίας «Καθαρισμός παραλιακών ακτών Δήμου Κατερίνης» (3/2016 μελέτη)

9. Αποδοχή δωρεάς παιδικών οργάνων προς το Δήμο Κατερίνης από τα ΔΗ.ΠΑ.Κ. (Δημοτικά Πάρκινγκ – Κοινή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ)

10. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

11. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

12. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ