Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 22 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης του έργου «Κατασκευή φρεατίου υδροληψίας στο αρδευτικό έργο Λαγοράχης» προϋπολογισμού 4.469,33 ευρώ με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή του

3. Έγκριση πρακτικών της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος – χώρου συνάθροισης κοινού (με τον πρώην διακριτικό τίτλο «HAVANA») με τον περιβάλλοντα χώρο σε τμήμα του Α.Τ. 1283α, του αγροκτήματος Περίστασης εκτός σχεδίου Δ.Κ. Περίστασης της Δ.Ε. Παραλίας του Δήμου Κατερίνης και των πρακτικών της επαναληπτικής αντίστοιχης δημοπρασίας

4. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

5. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

6. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ