Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017
2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
3. Εισήγηση του καθορισμού τελών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου άρθρου 10 του Ν. 1080/80 στο  Δήμο Κατερίνης
 
4. Εισήγηση του καθορισμού των τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
 
5. Εισήγηση του καθορισμού του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης 
 

6. Κατακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τριάντα (30) ξύλινων οικίσκων 7,12 τ.μ., εφτά θέσεων (7) υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εμβαδού 1,50τ.μ., τριών (3) θέσεων καλλιτεχνικής φύσεως εμβαδού 1,50τ.μ. στο χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κατερίνης στα πλαίσια του Χριστουγεννιάτικου «Πάρκου των Χρωμάτων» του Δήμου Κατερίνης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του (01/12/2017 έως τις 04/01/2018)

7. Κατακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης στην Πλατεία Δημαρχείου για τη λειτουργία Τρένου σε ρόδες στα πλαίσια του Χριστουγεννιάτικου «Πάρκου των Χρωμάτων» του Δήμου Κατερίνης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του (01/12/2017 έως τις 04/01/2018)

8. Έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Προμήθεια υγρών  καυσίμων για τις ανάγκες της Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας εκπ/σης του Δήμου Κατερίνης»

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4483/2017

10. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

11. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

12. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

 

Ο Πρόεδρος
 
 
Λάζος Ντόντης