Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει σήμερα στις 18 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  4.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα:
1.Συζήτηση επί των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβλήθηκαν σχετικά με τη δημοπράτηση των μελετών για το νέο ΓΠΣ Κατερίνης, Παραλίας και λοιπών χώρων.

2.Έλεγχος Β’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 και υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

3.Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της αριθ.113/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (απόρριψη της τριτανακοπής του Δήμου Κατερίνης κατά της αριθ.103/1998 απόφασης του ιδίου δικαστηρίου).

4.Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Βενιαμίν Αναστασιάδη που ορίσθηκε με την 84/2011 απόφαση Ο.Ε. υπόλογος διαχείρισης ποσού 3.500 ευρώ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας και ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης πινακίδων για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

5.Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Μιχάλη Χατζεϊπίδη που ορίσθηκε με την 88/2011 απόφαση Ο.Ε. υπόλογος διαχείρισης ποσού 1.500 ευρώ για την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για τον υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων του δήμου.

6.Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση ποσού 1.707,24 ευρώ που απαιτείται για την πληρωμή των υλικών για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού οριοθέτησης θαλάσσιου χώρου (Γαλάζιες Σημαίες)».

7.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

8.Έγκριση της  αριθ. 1917/15-7-2011 Απόφασης Δημάρχου Κατερίνης με θέμα «Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων στο Δήμο Κατερίνης».
 
9.Εισήγηση για τον καθορισμό των τελών που θα επιβληθούν για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για το 2011.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης

ων ενστάσεων και των προσφυγών που υποβλήθηκαν σχετικά με τη δημοπράτηση των μελετών για το νέο ΓΠΣ Κατερίνης, Παραλίας και λοιπών χώρων.

 

2.    2

Έλεγχος Β’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 και υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

3.    4

Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της αριθ.113/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (απόρριψη της τριτανακοπής του Δήμου Κατερίνης κατά της αριθ.103/1998 απόφασης του ιδίου δικαστηρίου).

 

4.    6

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Βενιαμίν Αναστασιάδη που ορίσθηκε με την 84/2011 απόφαση Ο.Ε. υπόλογος διαχείρισης ποσού 3.500 ευρώ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας και ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης πινακίδων για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

 

5.    7

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Μιχάλη Χατζεϊπίδη που ορίσθηκε με την 88/2011 απόφαση Ο.Ε. υπόλογος διαχείρισης ποσού 1.500 ευρώ για την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για τον υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων του δήμου.

 

6.    8

Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση ποσού 1.707,24 ευρώ που απαιτείται για την πληρωμή των υλικών για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού οριοθέτησης θαλάσσιου χώρου (Γαλάζιες Σημαίες)».

 

7.    9

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

 

8.    10

Έγκριση της  αριθ. 1917/15-7-2011 Απόφασης Δημάρχου Κατερίνης με θέμα «Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων στο Δήμο Κατερίνης».

 

9.    11

Εισήγηση για τον καθορισμό των τελών που θα επιβληθούν για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για το 2011.

 

 

 

 

                                                                           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                

 

                                                         Σάββας Χιονίδης