Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φορείς, συλλόγους και πολίτες για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

on

Ο Δήμος Κατερίνης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 76 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» θα προβεί σε εκ νέου συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,  λόγω λήξης της θητείας της.

Η Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της θητείας της δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Στην παρ.16 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι ειδικά για την περίοδο 2010- 2014, για όσα αιρετά όργανα προβλέπεται θητεία διάρκειας δυόμιση ετών, για την ίδια περίοδο, νοείται θητεία δύο (2) ετών, η δε δεύτερη διετία της θητείας λήγει την 31η Αυγούστου 2014.
Στο πλαίσιο αυτό καλούνται δημότες και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων του Δήμου Κατερίνης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κατερίνης.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επι¬τροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέ¬δρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού α¬ριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επι¬πλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγ¬γεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δή¬μαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 09 Αυγούστου 2013 και μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στο Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων, κατά τις εργάσιμες ημέρες  από 7.00 π.μ. έως την 3.00 μ.μ.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινήσεις στην υπάλληλο κ. Ζωή Σερετίδου, στο τηλέφωνο 2351350436.

Ο Δήμαρχος Κατερίνης
Σάββας Χιονίδης