Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

on

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ.3 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη σύνταξη του προ-σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα καθώς, μετά από επείγουσα σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, επιβάλλεται να αποσταλεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. το αργότερο ως και την 05 Σεπτεμβρίου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ