Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 05  Φεβρουαρίου  2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση των από 14.01 και 21.01.2016 πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ημιφορτηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» προϋπολογισμού 51.660,00 ευρώ με ΦΠΑ (42.000,00 + 9.660,00 ΦΠΑ 23%) αριθμός μελέτης 81/2015 και επιλογή του τρόπου ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα γιατί: πρέπει πρώτα να γίνει η έγκριση των ανωτέρω πρακτικών και μετά να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να μην καθυστερήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ