Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 21  Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1.Λήψη απόφασης για εκμίσθωση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της Οικονομίδου Ελένης του Αναστασίου που βρίσκεται στην Κατερίνη στην πλατεία Ελευθερίας.
2.Ανάκληση άδειας λιανικής πώλησης τσιγάρων και χορήγηση νέας στο ίδιο κατάστημα (της Δήμητρας Χατζηαποστόλου) στην Κατερίνη.
3.Λήψη απόφασης για διαγραφή από το μητρώο πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Κατερίνης της άδειας της Αλμπαντίδου Αναστασίας.
4.Ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5.Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
6.Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Χιονίδης Σάββας