Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 29  Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Ανάκληση της αριθ.6/2008 άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για νωπά ψάρια της Ροδούλας Στρατινού του Ευσταθίου.

2.Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Χιονίδης Σάββας