Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 23-04-2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1.Τροποποίηση – ανάκληση επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών    

2.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση  θέσεων στάθμευσης στο Δήμο Κατερίνης.

3.Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

4.Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

5.Ανακλήσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης.

6.Εκμίσθωση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

7.Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Χιονίδης Σάββας