Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 11 Μαϊου 2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1.Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

2.Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3.Ανακλήσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης.

4.Χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης τσιγάρων στο Δήμο Κατερίνης

5.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση  θέσεων στάθμευσης στο Δήμο Κατερίνης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Χιονίδης Σάββας