Εκτύπωση

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1.Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

2.Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3.Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών

4.Χορήγηση αδειών λιανικής πώλησης τσιγάρων στο Δήμο Κατερίνης

5.Ανάκληση άδειας λιανικής πώλησης τσιγάρων και χορήγηση νέας στο ίδιο κατάστημα στο Ν. Κεραμίδι (ύστερα από αίτημα της Μουτσόγλου Αθανασίας)

6.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Κανονισμού Κ.Χ., πλατειών, πεζοδρόμων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δ. Κατερίνης, που είχε ψηφιστεί με την 228/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι, εκκρεμούν αιτήματα δημοτών για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άδειες λιανικής πώλησης τσιγάρων (θέματα από 1ο έως 4ο) και επίσης απαιτείται εισήγηση της Ε.Π.Ζ. προκειμένου να εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο τη σχετική με το θέμα τροποποίηση, το οποίο δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει προσεχώς (5ο θέμα)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Χιονίδης Σάββας