Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)        
2.Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
3.Ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4.Χορήγηση προσωρινών (εποχικών) αδειών λιανικής πώλησης τσιγάρων
5.Χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης τσιγάρων
6.Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου
7.Εκμίσθωση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Χιονίδης Σάββας