Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 15 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
2. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
3. Επαναχορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος –καφενείου- στην Τ.Κ. Ελατοχωρίου του Κυπαρίσση Κων/νου
4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παραχώρηση θέσεων στάσης - στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Σάββας Χιονίδης