Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 23 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

2. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3. Λήψη απόφασης για θέματα αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων (χορήγηση, ανάκληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση κλπ).

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση κανονισμού χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόμων, πλατειών των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της αριθμ. 263/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει του νέου κανονισμού χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόμων, πλατειών των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης

7. Λήψη απόφασης για θέματα αδειών άσκησης πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου (χορήγηση, μεταβίβαση, ανάκληση κλπ)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Σάββας Χιονίδης