Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 17 Μαΐου  2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
2. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
3. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην πόλη της Κατερίνης.
4. Μετατόπιση περιπτέρου του δικαιούχου –σύμφωνα με το Π.Δ.37/2009- Τσιρώνη Γεωργίου του Δημητρίου, κατηγορίας ΑΜΕΑ στο Δ. Δ. Κατερίνης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Σάββας Χιονίδης