Εκτύπωση

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 14 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στις χαρακτηρισμένες ως τουριστικές παραλιακές περιοχές του Δήμου Κατερίνης σύμφωνα με το άρθρο 94 &6 εδ.28 του Ν. 3852/2010

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα γιατί πρέπει άμεσα να ληφθεί η σχετική απόφαση για την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Σάββας Χιονίδης