Εκτύπωση

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι πρέπει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί    άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης, λόγω της διοργάνωσης εκδηλώσεων για το Πανελλήνιο αντάμωμα Βλάχων στις 29.06.2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Σάββας Χιονίδης