Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

2. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3. Ανάκληση (ή επαναχορήγηση) αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

4. Προσωρινή (ή μη) αποσφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (για εκτέλεση τεχνικών εργασιών)

5. Εκμίσθωση – ανάκληση - αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων ή μετατόπισή τους στο Δήμο Κατερίνης.

6. Ανάκληση (ή μεταβίβαση) αδειών πλανόδιου (ή στάσιμου) υπαιθρίου εμπορίου και λαϊκών αγορών.

7. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α και Β για το 2014.

8. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για καθορισμό αριθμού αδειών και προσδιορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2014.

9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης για το έτος 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Σάββας Χιονίδης