Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου  2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό είδους εμπορεύματος και αντίστοιχου αριθμού ανά είδος των εγκεκριμένων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄

2. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

4. Ανάκληση (ή επαναχορήγηση) αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  

5. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων στη Δημοτική οδό 16ης Οκτωβρίου, έμπροσθεν του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης

6. Ανάκληση αδειών λαϊκών αγορών.

7. Εκμίσθωση – ανάκληση - αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων ή μετατόπισή τους στο Δήμο Κατερίνης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Σάββας Χιονίδης