Απόφαση Αντιδημάρχου

on

Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Ανάθεση υπηρεσιών για τη φύλαξη των χώρων του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης έτους 2015»

Δείτε όλο το κείμενο σε μορφή PDF εδώ