ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

on

Να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κατερίνης, στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά και με σαφήνεια το είδος της ζημιάς που υπέστησαν, καθώς και το εκτιμώμενο κόστος, ενώ  θα συνυποβάλλεται και  φωτογραφικό υλικό των ζημιών (εάν υπάρχει), καλούνται όσοι υπέστησαν ζημιές σε εμπορικές επιχειρήσεις, κατοικίες (εξοπλισμό και γενικά σε κτιριακές εγκαταστάσεις), από τους θυελλώδεις ανέμους που έπληξαν τον Δήμο Κατερίνης και συγκεκριμένα την Δημοτική Κοινότητα Κορινού & την Τοπική Κοινότητα Παραλίας στις 8/6/2014.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται προκειμένου στην συνέχεια να προβεί η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Β.Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) σε αυτοψία και εξέταση του αιτήματος του Δήμου Κατερίνης για οριοθέτηση πληγεισών περιοχών από θυελλώδεις ανέμους.

Οι Αιτήσεις θα κατατίθενται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Κατερίνης, 2ος όροφος, γραφείο 11, μέχρι την Παρασκευή  4/7/2014.

Για πληροφορίες τηλ.: 23513 50454 / 23513 50492.