Εκτύπωση

Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λαϊκών αγορών

2. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα καθώς υπάρχουν αιτήματα πολιτών που χρήζουν άμεσης απάντησης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης