Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 21 Ιουνίου  2011, ημέρα Τρίτη και ώρα  2.00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1.Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων Κατερίνης).

2.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων Κατερίνης).

3.Ανάκληση ή μη αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσδιορισμό θέσεων στάθμευσης στην πόλη της Κατερίνης    

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Σάββας Χιονίδης