Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου  2011, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 14.30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1.Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων Κατερίνης).

2.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων Κατερίνης).

3.Ανάκληση, μεταφορά και τροποποίηση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών.

4.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσδιορισμό θέσεων στάθμευσης στην πόλη της Κατερίνης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Χιονίδης Σάββας