Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σβορώνου Δήμου Κατερίνης»

on

Πρόσκληση  σε τακτική συνεδρίαση  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σβορώνου Δήμου Κατερίνης»
Σας  καλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σβορώνου,  που θα γίνει στις    14-3-2011  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα    18:00      στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Σας  καλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σβορώνου,  που θα γίνει στις    14-3-2011  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 18:00 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:...

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF