Πολιτισμική Εκπαίδευση και Ιστορικές Αναφορές από τον Όλυμπο στον ποταμό Μούρες (Αράντ Ρουμανίας)

on

Πολιτισμική Εκπαίδευση και Ιστορικές Αναφορές από τον Όλυμπο στον ποταμό Μούρες (Αράντ Ρουμανίας)«Πολιτισμική Εκπαίδευση και Ιστορικές Αναφορές από τον Όλυμπο στον ποταμό Μούρες (Αράντ Ρουμανίας)» είναι το θέμα  που θα υλοποιήσουν στο πλαίσιο σύμπραξης του  (Ευρωπαϊκού Προγράμματος)  Comenius Regio:

ο  Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης,  η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης, το ΕΕΕΕΚ Κατερίνης,  με αντίστοιχους φορείς της πόλης Αράντ Ρουμανίας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι, το project χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προαναφέρθηκε και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι συγκεκριμένοι φορείς της περιοχής μας υπέβαλαν αίτηση στο ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), στην οποία αναλύθηκε πλήρως το πρόγραμμα και η διαδικασία υλοποίησής του. Ακολούθως και μετά από διαδικασία αξιολόγησης επιλέχθηκαν ανάμεσα σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας μας, ως συντονιστές του προγράμματος λαμβάνοντας έγκριση για την υλοποίησή του. Από την πλευρά τους οι εταίροι της πόλης Αράντ Ρουμανίας, έλαβαν έγκριση, από το αντίστοιχο Εθνικό Ίδρυμα Υποτροφιών, για την υλοποίηση του προγράμματος.

Ας επισημανθεί, ότι, το project επιμελείται το Γραφείο Καινοτόμων Δράσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας με υπεύθυνη την Μυράντα Παππά σε συνεργασία με τις: Ελένη Φιλιππά, Μαρία Πρίντζιου, Μαρία Γκόρτσιου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ Θωμάς Παπαδημητρίου: «Ο στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους εμπλεκόμενους οργανισμούς των δύο περιοχών να συνεργαστούν, να αναπτύξουν τις μεταξύ τους σχέσεις και να μάθουν περισσότερα για το παρελθόν αλλά και το παρόν των δύο τόπων. Η συνεργασία ανάμεσα στις δύο περιοχές δίνει την ευκαιρία βαθιάς κατανόησης της ιστορίας, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους άλλους πολίτες των περιοχών. Παράλληλα, αναμένεται να προκύψουν και απτά τουριστικά οφέλη τόσο για την Κατερίνη, όσο και για την πόλη Αράντ».

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ


Όπως διευκρινίζει ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας Ιωάννης Καζταρίδης: «Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε αρχικά εξαιτίας της στενής ιστορικής, γλωσσολογικής και θρησκευτικής σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Επικεντρωθήκαμε σε δύο ορόσημα των περιοχών, στο βουνό Όλυμπος στην Κατερίνη και στον ποταμό Μούρες στην πόλη Αράντ, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική, ιστορική και τουριστική ανάπτυξη των περιοχών. Η έρευνά τους από διάφορες σκοπιές (περιβαλλοντική, πολιτιστική, ιστορική, θρησκευτική, καλλιτεχνική, γλωσσολογική, τουριστική), μέσα από πρωτότυπες και ευφάνταστες δραστηριότητες, θα παρέχει στους μαθητές, ως έμμεσους επωφελούμενους από το πρόγραμμα, χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες θα συμβάλουν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη και θα αποδειχθούν χρήσιμες στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία».

Όπως τονίζουν εκπρόσωποι του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης, και του ΕΕΕΕΚ Κατερίνης: «οι κοινές συναντήσεις είναι μια ευκαιρία για ανταλλαγή επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς και εμπειριών. Έχοντας εμπλακεί στις δραστηριότητες του προγράμματος, οι μαθητές ενθαρρύνονται και κινητοποιούνται να μάθουν για άλλες χώρες, τον πολιτισμό, την ιστορία και τις παραδόσεις τους, να εκτιμούν την πατρίδα τους και να είναι ανεκτικοί με τους άλλους».

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2015, αναμένονται να πραγματοποιηθούν οκτώ (8) συναντήσεις των εταίρων, τέσσερις στην Κατερίνη και τέσσερις στο Αράντ, με προγραμματισμένες δραστηριότητες, από τις οποίες θα προκύψει το τελικό προϊόν του προγράμματος.

Τα αποτελέσματα  του προγράμματος αναμένονται να είναι:
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων (επαγγελματικών, γλωσσολογικών, δημιουργικότητας, εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, διαπολιτισμικότητα, ομαδική εργασία κτλ).
  • Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με όλο το υλικό του προγράμματος για να χρησιμοποιηθεί για διδακτική χρήση
  • Βάση δεδομένων με φωτογραφικό υλικό, δείγματα κοινών γλωσσικών στοιχείων και περιβαλλοντικών παρατηρήσεων και από τις δύο περιοχές
  • Δημιουργία και έκδοση ταξιδιωτικών οδηγών της κάθε περιοχής, με τη συνεργασία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα μαθητών
  • Διοργάνωση συνεδρίων και έκδοση δελτίων τύπου μετά από τις συναντήσεις των εταίρων

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ COMENIUS REGIO

Οι Συμπράξεις Comenius Regio, είναι ευρωπαϊκά προγράμματα που στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται από το Ι.Κ.Υ. (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και μέσω της συνεργασίας μεταξύ τοπικών/περιφερειακών αρχών με ρόλο στη σχολική εκπαίδευση, στοχεύουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις εμπλεκόμενες περιφέρειες. Παρέχουν την ευκαιρία σε Εκπαιδευτικές Αρχές διαφορετικών περιφερειών (χωρών) της Ευρώπης, σε συνεργασία με σχολεία και άλλους φορείς παροχής εκπαίδευσης, να συνεργαστούν σε ένα ή περισσότερα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.