Πρακτικό Κλήρωσης

on

(για την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού έργων)

Στην Κατερίνη, σήμερα 9/12/2013  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κατερίνης, στη Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  οι παρακάτω υπάλληλοι,....

Δείτε όλο το κείμενο σε μορφή PDF εδώ