ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

on

Συμμετοχή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης στις εργασίες της τακτικής συνέλευσης των  ΔΕΥΑ στην Χίο
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΜε στόχο την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων των ΔΕΥΑ, προκειμένου να ανταποκριθούν στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο τους συνήλθε στην Χίο, στις 12 και 13 Ιουλίου,  η 24η Τακτική Συνέλευση της Ένωσης των ΔΕΥΑ.

Όπως είναι γνωστό η Ένωση των ΔΕΥΑ, που δημιουργήθηκε το έτος 1989 είναι πανελλήνιο όργανο των ΔΕΥΑ και αντιπροσωπεύει τις ΔΕΥΑ όλης της Ελλάδος.
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΚατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ, προς την ΔΕΥΑΚ, όπου αναφερόταν χαρακτηριστικά:
«….. λόγω της σπουδαιότητας των θεμάτων, σκόπιμο είναι να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός από τον νόμιμο εκπρόσωπο και ο Δήμαρχος(σε περίπτωση που ο Δήμαρχος δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ), ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ, καθώς και ο Διευθυντής και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Όλοι οι παραπάνω(εκτός, βέβαια από τον νόμιμο εκπρόσωπο)μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ως παρατηρητές. Το ίδιο ισχύει και για όσα μέλη των Δ.Σ. των ΔΕΥΑ  το επιθυμούν. Η Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ γίνεται σε ετήσια βάση τον μήνα Μάιο, αλλά λόγω των πολιτικών εξελίξεων(εκλογές) μετατέθηκε για τον Ιούλιο, η επιλογή δε του χώρου είναι απόφαση του  Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ»

στην συνέλευση συμμετείχε ενεργά με εισήγησή του, που αφορούσε τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑ, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κατερίνης κ. Αστέριος Μπουσνάκης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕπίσης, στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης συμμετείχαν με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαγιαννούλης  Αντώνιος (αναπληρωτής αντιπρόσωπος), ο σύμβουλος κ. Κεραμιδιώτης Ευστάθιος, ο Διευθυντής κ. Παπαδόπουλος Μιχάλης (μέλος της τεχνικής επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και ο Χημικός Μηχανικός κ. Καραβέργος Αλέξης (μέλος της ειδικής επιτροπής Χημικών της ΕΔΕΥΑ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Γ.Σ. των μελών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που πραγματοποιήθηκε στη Χίο στις 13 Ιουλίου 2012, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενέστατη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μας καθώς και την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τον «Καλλικράτη» στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεωρεί ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν τους κυρίους διαχειριστές των υδάτινων πόρων της χώρας μας με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα.
Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος οι Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να λειτουργούν στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να διατηρήσουν τον κοινωφελή τους χαρακτήρα και όλα τα χαρακτηριστικά με τα οποία ο ιδρυτικός τους νόμος τις εξόπλισε (ευελιξία και λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια).

Επειδή οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι επιχειρήσεις «αιχμής» και διαχειρίζονται ένα αγαθό ζωτικής σημασίας, η Γ.Σ. ζητά :    

  • Να προσδιορισθεί κατάλληλα το νομικό τους πλαίσιο ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια που προκύπτουν από διατάξεις νόμων, για να έχουν οι Δ.Ε.Υ.Α. την ευχέρεια να προσλαμβάνουν το αναγκαίο για την λειτουργία και το έργο τους προσωπικό.
  • Για τον έλεγχο των Δ.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο  η ΚΥΑ που θα εκδοθεί σύμφωνα με τον ν. 4071/2012 να ορίζει ότι τα δικαιολογητικά του ελέγχου των Δ.Ε.Υ.Α. θα είναι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τίς διέπει.
  • Να δοθεί στις Δ.Ε.Υ.Α. προθεσμία μέχρι την λήξη της παρούσας δημοτικής θητείας ώστε να επεκτείνουν τα όριά τους στα όρια των «Καλλικρατικών» Δήμων.
  • Τα έργα των Δ.Ε.Υ.Α. των Περιφερειών του Στόχου 2 να μεταφερθούν στο ΕΠΠΕΡΑΑ ώστε η ίδια συμμετοχή των Δ.Ε.Υ.Α. ναι είναι 3,25% όπως ισχύει και για τα έργα των υπόλοιπων Δ.Ε.Υ.Α.
  • Να αποσαφηνισθεί το καθεστώς προμηθειών των Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με τις προτάσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
  • Να δοθεί στις Δ.Ε.Υ.Α. από τη Δ.Ε.Η. βιομηχανικό τιμολόγιο για τους βιολογικούς καθαρισμούς και τα αντλιοστάσια και μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο όπως αυτό των Δήμων για τις εγκαταστάσεις άρδευσης που ανέλαβαν οι Δ.Ε.Υ.Α.

Η Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζητά:
Την συνολική αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου των Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να προσαρμοσθεί στις σύγχρονες συνθήκες του τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης.

Να αναγνωρισθεί η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως εκπρόσωπος των Δ.Ε.Υ.Α. και σύμβουλος της Πολιτείας σε ζητήματα ύδρευσης – αποχέτευσης.

Οι ΔΕΥΑ όλης της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης λόγω της γενικότερης δημοσιονομικής συγκυρίας αλλά και της εφαρμογής του Καλλικράτη.

Η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και τις ημερίδες της Ένωσης συμβάλουν αποτελεσματικά στην κατανόηση, προώθηση και επίλυση των προβλημάτων των Επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι ΔΕΥΑ να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος. Δεν είναι συμμετοχή για εθιμοτυπικούς ή τουριστικούς λόγους, όπως μερικοί αφήνουν να εννοηθεί.

Είναι σημαντικό να μην απαξιώνεται ο ρόλος και η σημασία του έργου των ΔΕΥΑ ως φορέων διαχείρισης του πολυτιμότερου αγαθού που είναι το νερό, αλλά και ως κατ’ εξοχήν Επιχειρήσεων προστασίας του περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας.

Είναι σημαντικό στις μέρες μας να προσπαθήσουμε να καταδείξουμε την αναγκαιότητα λειτουργίας των ΔΕΥΑ ως δημοτικών επιχειρήσεων με κοινωφελή χαρακτήρα και αφετέρου να αναδείξουμε την Ευρωπαϊκή και Διεθνή πρακτική, σύμφωνα με την οποία οι ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα του νερού απέτυχαν.