Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης του Δήμου Κατερίνης

on

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κατερίνης

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου ως την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα γίνει η επιλογή, δηλαδή ως και την 23η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης.

Όλο το κείμενο της προκήρυξης σε μορφή PDF εδώ