Εκτύπωση

Εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προέδρους Συμβουλίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων

on

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1

 

2

3