Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής που θα γίνει στις 21 Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12.00 , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 tτου N. 3852/10, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο εξής θέμα:...

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF