Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης

Για την περίοδο 2014 - 2017

Για τη θέση του προέδρου, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Για τη θέση του αντιπροέδρου, ΧΑΪΛΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

Για τη θέση του Γραμματέα,  ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ