Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του πρώην Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της μειοψηφίας για δύο δημοτικές περιόδους στο Δήμο Κατερίνης Γώττα Κλέαρχου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ.01/2016
κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 01/2016