Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 13/11/2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρ. 27/2017
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης
 
Για να δείτε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πατήστε ΕΔΩ