Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2011

Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 (Λιακόπουλος Αθανάσιος – Πρόεδρος, Κυριακίδης Γιώργος – Αντιπρόεδρος, Κοκαβίδης Γιώργος – Γραμματέας).
1/2011 απόφαση

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Κατερίνης σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3852/2010 [τακτικά μέλη: Γκουγκουρέλας Χρήστος, Καρατζόγλου Χαράλαμπος, Κυραΐλίδης Χρυσόστομος, Παπαζήσης Αναστάσιος, Παπατολίκα Βικτώρια, Γκούνας Αθανάσιος (μειοψ.), Μαλτζάρης Ιωάννης (μειοψ.), Μηλιώτης Νικόλαος (μειοψ.) και αναπληρωματικά: Κεραμιδιώτης Ευστάθιος, Μπερεδήμας Παναγιώτης, Σατραζέμης Ζήνων, Καραφουλίδης Χρήστος (μειοψ.), Μπογιατζής Χρήστος (μειοψ.)]
2/2011 απόφαση

Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Κατερίνης σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3852/2010 [Τακτικά Μέλη: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Νατσιός Νικόλαος, Ντόντης Λάζαρος, Πούλιου Περδίκη Ασημίνα, Χατζηκώστας Γεώργιος, Αθανασιάδης Χαράλαμπος (από την μειοψηφία), Νατσιός Στέφανος (από την μειοψηφία), Κοκαβίδης Γιώργος (από την μειοψηφία) και αναπληρωματικά Μέλη: Αθανασιάδης Παναγιώτης, Ίτσιος Γιώργος, Παπαζιώγας Νικόλαος, Κυριακίδης Γιώργος (από την μειοψηφία), Μηλιώτης Νικόλαος  (από την μειοψηφία)]
3/2011 απόφαση

Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας ΑΕ, για την κατάθεση των τακτικών επιχορηγήσεων του Δήμου μας και εξουσιοδότηση υπαλλήλου (του Γρηγοριάδη Γεώργιου ή του αναπληρωτή του Σιώκα Γεώργιου) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.
4/2011 απόφαση

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ) και ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή προέδρου για το έτος 2011
                 Τακτικά              Αναπληρωματικά
1. Χιονίδης Σάββας – Δήμαρχος    1. Λεμονόπουλος Χρήστος – Δ.Σ.
2. Μπουσνάκης Αστέριος– Δ.Σ. Πρόεδρος    2. Καρατζόγλου Χαράλαμπος– Δ.Σ.
3. Κεραμιδιώτης Ευστάθιος– Δ.Σ.    3. Χατζηκώστας Γεώργιος– Δ.Σ.
4. Μπογιατζής Χρήστος – Δ.Σ. από τη μειοψηφία    4. Αθανασιάδης Χαραλάμπος– Δ.Σ. από τη μειοψηφία
5. Γκόλτσιος Λάζαρος – δημότης    5. Σταυριανίδου Όλγα - δημότισσα
6. Εκπρόσωπος των εργαζομένων    6. Εκπρόσωπος των εργαζομένων
7. Εκπρόσωπος του ΕΚΑΣΚΕΜ    7. Εκπρόσωπος του ΕΚΑΣΚΕΜ
5/2011 απόφαση

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Παραλίας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) και ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή προέδρου για το έτος 2011
                 Τακτικά              Αναπληρωματικά
1. Χιονίδης Σάββας – Δήμαρχος    1. Λεμονόπουλος Χρήστος – Δ.Σ.
2. Μπουσνάκης Αστέριος– Δ.Σ. Πρόεδρος    2.Καρατζόγλου Χαράλαμπος– Δ.Σ.
3. Κεραμιδιώτης Ευστάθιος– Δ.Σ.    3. Χατζηκώστας Γεώργιος– Δ.Σ.
4. Μπογιατζής Χρήστος – Δ.Σ. από τη μειοψηφία    4. Αθανασιάδης Χαράλαμπος– Δ.Σ. από τη μειοψηφία
5. Γκόλτσιος Λάζαρος – δημότης    5. Κωστοπούλου Ιωάννα
6. Σταυριανίδου Όλγα - δημότισσα    6. Έξαρχος Γεώργιος
7. Εκπρόσωπος του ΕΚΑΣΚΕΜ    7. Εκπρόσωπος του ΕΚΑΣΚΕΜ
6/2011 απόφαση

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κορινού (Δ.Ε.Υ.Α.Κ) και ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή προέδρου για το έτος 2011
                 Τακτικά              Αναπληρωματικά
1. Χιονίδης Σάββας – Δήμαρχος    1. Λεμονόπουλος Χρήστος – Δ.Σ.
2. Μπουσνάκης Αστέριος– Δ.Σ. Πρόεδρος    2.Καρατζόγλου Χαράλαμπος– Δ.Σ.
3. Κεραμιδιώτης Ευστάθιος– Δ.Σ.    3. Χατζηκώστας Γεώργιος– Δ.Σ.
4. Μπογιατζής Χρήστος – Δ.Σ. από τη μειοψηφία    4. Αθανασιάδης Χαράλαμπος– Δ.Σ. από τη μειοψηφία
5. Γκόλτσιος Λάζαρος – δημότης    5. Σταυριανίδου Όλγα - δημότισσα
7/2011 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη ελέγχου της στατικής επάρκειας του κτηρίου του 7θέσιου δημοτικού σχολείου Σβορώνου» (από 2-1-2011 έως 31-3-2011)
8/2011 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφιστάμενου Πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης» του πρώην Δήμου Παραλίας (από 29-12-2011 έως 31-3-2011)
9/2011 απόφαση

Ρύθμιση μεταφοράς του προσωπικού της υπό προσαρμογής Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτική Αγορά Κατερίνης» (ΔΕΔΑΚ) στις δύο (2) νέες επιχειρήσεις «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης» και «Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης Κοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ»  και στο Δήμο Κατερίνης (Ευθυμιάδης Ιορδάνης, Τανατζής Γεώργιος, Ζορμπάς Φώτιος, Κορνούτης Βασίλειος, Αμπατζίδου Μαρία, Σαμαλής Γεώργος)
10/2011 απόφαση

Υποβολή αιτήματος στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέ¬ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για διατήρηση του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης ως αυτοτελούς νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου Κατερίνης, που, λόγω δραστηριότητας από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντι¬κειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότε¬ρης καταξίωσης της προσφοράς τους, δικαιολογεί την α¬νωτέρω διατήρηση
11/2011 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την τακτική γενική συνέλευση της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.  (τον κ. Σάββα Χιονίδη με αναπληρωτή το  Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Λεμονόπουλο)
12/2011 απόφαση

Ορισμός μελών για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Κατερίνης (Παπαζήσης Αναστάσιος ως πρόεδρο της ΔΕΠ με αναπληρωτή το Δ.Σ. Κυραϊλίδη Χρυσόστομο και ως παραγωγικές τάξεις οι οποίες θα συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στη ΔΕΠ τις εξής: Μορφωτική Ένωση Καταφυγιωτών (ΜΕΚ) και Σύλλογο Κοκκινοπλιτών Πιερίας).
13/2011 απόφαση

Ορισμός μελών για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές παραλαβής έργων του Δήμου έτους 2011, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ.171/87 (Α. Μέχρι 5.869,40 ευρώ, Τακτικό μέλος: Γκουγκουρέλας Χρήστος, Αναπληρωματικό μέλος: Παπαζήσης Αναστάσιος. Β. Από 5.869,41 μέχρι 8.804,11 ευρώ Τακτικό μέλος: Ντόντης Λάζος Αναπληρωματικό μέλος: Καρατζόγλου Χαράλαμπος. Γ. Από 8.804,12 μέχρι 293.470,29 ευρώ Τακτικό μέλος: Παπατολίκα – Σιτζόγλου Βικτωρία Αναπληρωματικό μέλος: Πούλιου – Περδίκη Ασημίνα. Δ. Από 293.470,30 ευρώ και πάνω Τακτικό μέλος: Μπερεδήμας Παναγιώτης Αναπληρωματικό μέλος: Γιουμίδης Αλέξανδρος).
14/2011 απόφαση

Ορισμός μελών για τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών του Δήμου Κατερίνης έτους 2011 (Α. Μέχρι 2.934,70 ευρώ, Τακτικό μέλος: Γκουγκουρέλας Χρήστος Αναπληρωματικό μέλος: Παπαζήσης Αναστάσιος. Β. Από 2.934,71 μέχρι 8.804,11 ευρώ Τακτικό μέλος: Ντόντης Λάζος Αναπληρωματικό μέλος: Καρατζόγλου Χαράλαμπος. Γ. Από 8.804,12 μέχρι 293.470,29 ευρώ Τακτικό μέλος: Παπατολίκα – Σιτζόγλου Βικτωρία Αναπληρωματικό μέλος: Πούλιου – Περδίκη Ασημίνα. Δ. Από 293.470,30 ευρώ και πάνω Τακτικό μέλος: Μπερεδήμας Παναγιώτης Αναπληρωματικό μέλος: Γιουμίδης Αλέξανδρος.
15/2011 απόφαση

Επικαιροποίηση της αριθ.534/2010 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών»
16/2011 απόφαση

Επικαιροποίηση της αριθ.533/2010 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου και χειριστών μηχανημάτων»
17/2011 απόφαση

Έγκριση υποβολής αιτήματος για μεταβίβαση στο Δήμο Κατερίνης  των ποσών των επιδομάτων για την καταβολή στους δικαιούχους, μετά τη μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων  θεμάτων «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», άρθρο 94 του Ν. 3852/2010. Αναμόρφωση προϋπολογισμού προκειμένου να συμπεριληφθούν τα ανωτέρω ποσά και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή των επιδομάτων (υπόλογοι: Καρυπίδης Κ., Στραβογιάννη Αθ.,  Παπανικολάου Δ.)
18/2011 απόφαση

Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Κατερίνης  ενόψει της Γενικής Απογραφής Κτηρίων Πληθυσμού- Κατοικιών 2011 (Δεν επήλθε καμία μεταβολή)
19/2011 απόφαση

Υποβολή αιτήματος (σύμφωνα με το άρθρο 257 παρ.2β του Ν.3852/2010) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας για μετάταξη προσωπικού ενός (1) υπαλλήλου ειδικότητας Επόπτη/τριας Υγείας ΤΕ και ενός (1) υπαλλήλου ειδικότητας  Επισκέπτη/τριας Υγείας ΤΕ, μετά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους δήμους (άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010)
20/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για την άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού ενδιαφέροντος από το Δήμο Κατερίνης για όλες τις Δημοτικές Ενότητες  του Δήμου
21/2011 απόφαση

Έγκριση υπέρβασης του προϋπολογισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης για το έτος 2010, λόγω αύξησης αναγκών και τιμών και σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για το λόγο αυτό
22/2011 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αισθητική αναβάθμιση πρασίνου Κ.Χ. ενότητας επέκτασης Ευαγγελικών» (124/2009 μελέτη) (Μέχρι 28-2-2011)
23/2011 απόφαση

Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Σιδ.Σταθμού » (41/2009 μελέτη) (από τις 19.01.2011 έως τις 31.03.2011)
24/2011 απόφαση

Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση – Συντήρηση πλακόστρωτων πεζοδρομίων του Δήμου Κατερίνης » (125/2009 μελέτη) από 31-12-2010 έως 28-02-2011
25/2011 απόφαση

Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης και συντήρησης πεζοδρόμων Δήμου Κατερίνης (123/2009 μελέτη)  » από 31-12-2010 έως 28-02-2011.
26/2011 απόφαση

Επιστροφή πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μεταλλικού υποστέγου και διαμόρφωση χώρου δημοτικού γκαράζ» (76/1999 μελέτη) στην Τ. Υπηρεσία του Δήμου για περισσότερες διευκρινιστικές πληροφορίες.
27/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση – αισθητική αναβάθμιση της πλατείας Ελευθερίας» (75/2009 μελέτη)
28/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως από ελλειμματική απόδοση γης εμβαδού 114,05 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης και δικαιούχοι οι α) Ιωάννης Κατέλης του Δημητρίου (33,33%) β) Αναστασία Κατέλη του Δημητρίου (33,34%) και γ) Λαμπρινή Κατέλη του Δημητρίου (33,33%)
29/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως από μετατροπή  εισφοράς γης σε χρήμα εκτάσεως εμβαδού 45,50 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος ο κ. Τσιφτίδης Παναγιώτης του Παύλου
30/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως τμήματος ρυμοτομούμενης εκτάσεως εμβαδού 78,79 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος η κ. Παπαδοπούλου Όλγα του Μιλτιάδη
31/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως από εφαρμογή ρυμοτομίας εκτάσεως εμβαδού 96,06 τ.μ. και από προσκύρωση τμήματος εμβαδού 0,82 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος ο κ. Παπαδόπουλος Χρήστος του Σάββα
32/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης επί αιτήματος του σωματείου «Εστιατόρων – Ψητοπωλών και Συναφών Επαγγελμάτων Δήμου Κατερίνης» σχετικά με την αναστολή της εφαρμογής του νόμου  για την απαγόρευση του καπνίσματος
33/2011 απόφαση

Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της πολιτικής προστασίας (άρθρο 13 του Ν.3013/2002) (Σπυριδόπουλος Μ., Μηλιώτης Ν.)
34/2011 απόφαση

Ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα μετέχουν στην Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Σταυλισμών Ν. Πιερίας (Νατσιός με αναπληρωτή τον Παπαδημητρίου, Λιακόπουλος με αναπληρώτρια Πούλιου)
35/2011 απόφαση

Συγκρότηση συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 για το έτος 2011 Γιουμίδης Αλέξανδρος-Δ.Σ., Πρόεδρος με αναπληρώτρια Πούλιου Περδίκη Ασημίνα – Δ.Σ., Παπαδημητρίου Θωμάς  -Δ.Σ., Μαλεζά σοφία Δημότισσα , Κοσμάς Δημήτριος-υπάλ.του Δήμου μας-Γραμ.με αναπληρωτή Παραδείση Ιάκωβο–υπαλ.του Δήμου μας)
36/2011 απόφαση

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού τιμήματος των εκποιούμενων δημοτικών ακινήτων του άρθρου 186 παρ.5 του Δ.Κ.Κ. (Μπερεδήμας - Παπατολίκα, Γκούνας – Οφείδης)
37/2011 απόφαση

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης για αγορά ή εκποίηση ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81. (Μπερεδήμας - Παπατολίκα, Οφείδης - Γκούνας )
38/2011 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής κρίσης αυθαιρέτων (Κοκολάκης – Καρρά, Πόδα – Αντωνακοπούλου, Ντόντης – Μπουσνάκης)
39/2011 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων- επικειμένων που προβλέπεται από το Π.Δ. 5/1985 (ΦΕΚ 2/Α/ 1986)[μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από Ν.Α.Πιερίας με απόφαση Ν.Σ.] (Κοκολάκης – Πόδα, Πάτσιος – Καρρά, Τσακνήκη – Μαυρίδης, Σατραζέμης – Καρατζόγλου)
40/2011 απόφαση

Ορισμός επιτροπής προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της ΔΕΥΑΚ για τη λειτουργία του Κέντρου Αποκαταστάσεων και Συντηρήσεων (Κ.Α.Σ.). (Μπουσνάκης – Χιονίδης, Κεραμιδιώτης – Αθανασιάδης, Τσολακίδης – Παπαδόπουλος, Ξανθόπουλος – Δούκας, Παπαγιαννούλης – Γκόλτσιος)
41/2011 απόφαση

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της 3μελούς επιτροπής εκκαθάρισης αρχείου (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ.480/1985) (Μπατάλα – Βαϊνάς και δύο υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους)
42/2011 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής Τεχνικών (Παπαζιώγας-Καρατζόγλου, Μπουρονίκος-Σπυριδόπουλος, Αθανασιάδης-Κεραμιδιώτης, Μηλιώτης-Κυριακίδης, Μαλτζάρης-Μπογιατζής, εκπρόσωποι των ΤΕΕ και ΕΕΤΕΜ)
43/2011 απόφαση

Ρύθμιση της κυκλοφορίας και προσδιορισμός θέσεων στάσης – στάθμευσης στο δήμο Κατερίνης (σύμφωνα με τις 269 και 283/2010 εισηγήσεις της δημαρχιακής επιτροπής).
44/2011 απόφαση

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών & προστίμων και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (κατά την εισήγηση της υπηρεσίας)
45/2011 απόφαση


Επιβολή προστίμων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων
46Α/2011 απόφαση (Μαυρίδης Χρήστος)

46Β/2011 απόφαση (Βουτσάς Νικόλαος)
46Γ/2011 απόφαση (Τασόπουλος Ευτύχιος)
46Δ/2011 απόφαση (Βικέντιος Κωνσταντόπουλος)

Έγκριση διόρθωσης του αριθ.17957/26-05-2000 πωλητηρίου συμβολαίου, της συμβολαιογράφου Κατερίνης, Ελένης Γιαννιτσάρα, που αφορά την πώληση δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ.940 της πολεοδομικής ενότητας Βατάν – επέκταση
47/2011 απόφαση

Απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση δημοτικών οικοπέδων σε αυθαίρετα κατέχοντες αυτά, στην περιοχή Μυλαυλάκου – Παραδείσου
48/2011 απόφαση

49/2011 απόφαση (Αδάμος Δημήτριος)

Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του δημοτικού συμβούλου και αντιδημάρχου Κατερίνης, Σπυριδόπουλου Μιλτιάδη
50/2011 απόφαση

Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης κηδείας δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αντίστοιχα αξιώματα, καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων Κατερίνης (5.500 ευρώ)
51/2011 απόφαση

Συμπλήρωση της 20/2011 απόφασης Δ.Σ. με υποβολή αιτήματος (σύμφωνα με το άρθρο 257 παρ.2β του Ν.3852/2010) στο Υπηρεσιακό Συμ/λιο της Περιφέρειας για μετάταξη προσωπικού ενός (1) υπαλλήλου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, μετά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους δήμους (άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010).
52/2011 απόφαση                                                                                                                

Λήψη απόφασης για προσωρινή διευκόλυνση χρηματοδότησης της ΔΕΥΑΚ με 300.000 ευρώ
53/2011 απόφαση

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών  του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με σκοπό να πραγματοποιηθεί το ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «Ερευνητική συνδρομή του Ε.Μ.Π στο Δήμο Κατερίνης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου» στο Δήμο Κατερίνης και ορισμός μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης
54/2011 απόφαση

Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης έργου με τίτλο: «Κατασκευή και εξοπλισμός στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης» στην ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ με το ποσό των 43.050 ευρώ με ΦΠΑ (σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 268 του Ν.3463/2006).
55/2011 απόφαση

Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης Κατερίνης» αριθ. μελέτης 1/11, προϋπολογισμού 4.900.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 29 του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Π.Κ.Μ.
56/2011 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της «Μελέτης διαμόρφωσης κόμβου και περιβάλλοντος χώρου υδατόπυργου».
57/2011 απόφαση

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου «Διαπλάτυνση διαβάσεων στο αγρόκτημα Κατερίνης» (73/2009 μελέτη)
58/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση όλων των ΒΚ και των κάθετων δρόμων στην οδό Αγίου Νικολάου και της οδού Νίκης στο Δ.Δ. Παραλίας» (13/2009 μελέτη πρώην Δ. Παραλίας) από 31.12.2010 έως 31.03.2011
59/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της «Προμήθειας ενός μεταχειρισμένου σαρώθρου για το Δήμο Κατερίνης» αριθ. μελέτης 111/2009
60/2011 απόφαση

Αποδοχή εγκεκριμένου δανείου ύψους 404.000,00 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για εκτέλεση έργων στην Δημοτική Ενότητα ΠΙΕΡΙΩΝ
61/2011 απόφαση

Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου για τους λογαριασμούς του Δήμου Κατερίνης στην Τράπεζα Ελλάδας (Γεώργιος Γρηγοριάδης, προϊστάμενος της Ταμειακής Υπηρεσίας με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Σιώκα, υπάλληλο της Ταμειακής Υπηρεσίας)
62/2011 απόφαση

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (κατά την εισήγηση της υπηρεσίας)
63/2011 απόφαση

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) για το έτος 2011 (χρήση 2010) [ορίζεται ο κ. Τζανάκης Στέφανος με αναπληρωτή τον κ. Πατερομιχελάκη]
64/2011 απόφαση

Καθορισμός ύψους αποζημίωσης δικηγόρων μετά από αναθέσεις της Οικονομικής Επιτροπής [δικηγόρος Πάνος Ζυγούρης για την υπόθεση κατά Μπούσιου 922,50 ευρώ/κατά Τζαφέρη 461,25 ευρώ/κατά Τζαφέρη (2) 1.383,75 ευρώ/κατά Μπλάτζα 461,25 ευρώ]
65/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 34/2011 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τη σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ο κ. Νικόλαος Μπουρονίκος στη θέση του αποβιώσαντος Σπυριδόπουλου Μιλτιάδη)
66/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 43/2011 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον Ορισμό μελών Επιτροπής Τεχνικών (ο κ. Νικόλαος Μπουρονίκος στη θέση του αποβιώσαντος Σπυριδόπουλου Μιλτιάδη)
67/2011 απόφαση

Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και κρίσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (κατά την εισήγηση των υπηρεσιών)
68/2011 απόφαση

Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές που προβλέπονται από το άρθρο 1 παρ. 1γ του Π.Δ. 23/2000 «Περί ναυαγοσωστών» [ορίζει τον Λεμονόπουλο Χρήστο ως τακτικό μέλος και αναπληρωματικό τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γιουμίδη Αλέξανδρο]
69/2011 απόφαση

Ορισμός μέλους του Δ.Σ. ως αναπληρωτή του Δημάρχου στην τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς για την έκδοση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, στην οποία προεδρεύει ο Δήμαρχος (Μπουρονίκος Νικόλαος)
70/2011 απόφαση

Ορισμός (3) αντιπροσώπων Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας
71/2011 απόφαση

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού θέσεων υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2011 (κατά την εισήγηση της υπηρεσίας)
72/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για καταρχήν έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου (οικοπέδου) στο Δ.Δ. Άνω Αγίου Ιωάννη με σκοπό την κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας»
73/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση της ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Γραφείου Κίνησης του Δήμου στην Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «Εταιρεία Ασφαλιστικών – Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης» με το συνολικό ποσό των 21.361,92 ευρώ
74/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση της ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Γραφείου Καθαριότητας του Δήμου στην Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «Εταιρεία Ασφαλιστικών – Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης» με το συνολικό ποσό των 25.547,25 ευρώ
75/2011 απόφαση

Χωροθέτηση βυθιζόμενων κάδων συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων (κατά την εισήγηση της υπηρεσίας, θα τοποθετηθούν στο κέντρο της πόλης)
76/2011 απόφαση

Παραχώρηση στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ Α.Ε.) οικοπέδου στη Γανόχωρα για πέντε (5) έτη για την ανέγερση του Ειδικού Σχολείου Κατερίνης (τροποποίηση των 708/2007 και 45/2009 αποφάσεων Δ.Σ.)
77/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό οριογραμμών τμήματος του ρέματος «Πέλεκα» που βρίσκεται στο Δήμο Κατερίνης (κατά το τοπογραφικό διάγραμμα της υπηρεσίας)
78/2011 απόφαση

Αποδοχή της με αριθ. 2405/25-05-2010 ενστάσεως του κ. Μιχαήλ Τσουκάνη  ως προς τη διόρθωση της με αριθ. 129/2010 γνωμοδότησης Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 244Β της πολεοδομικής ενότητας Κέντρο – Αναθεώρηση και επαναχάραξη των ορίων της παρόδου Αβέρωφ
79/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως τμήματος προσκυρούμενης εκτάσεως εμβαδού 14,04 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος ο κ. Αλέξανδρος Μαλτζάρης και οι λοιποί ιδιοκτήτες
80/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως από ελλειμματική απόδοση γης εμβαδού 28,70 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης και δικαιούχος ο κ. Ευάγγελος Γαβρής
81/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως τμήματος προσκυρούμενης εκτάσεως εμβαδού 18,50 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεοι οι κ. Γεώργιος Βαρνάς και Ιωάννης Βαρνάς και τμήματος ρυμοτομούμενης εκτάσεως εμβαδού 8,00 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης
82/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως τμημάτων προσκυρούμενης εκτάσεως εμβαδού 41,70 τ.μ. και ρυμοτομούμενης εκτάσεως εμβαδού 2,15 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεα η κ. Συμέλα Πολατσίδου και τμήματος ρυμοτομούμενης εκτάσεως εμβαδού 4,07 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης
83/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως από εφαρμογή ρυμοτομίας εκτάσεως εμβαδού 18,80 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης και δικαιούχος ο κ. Σάββας Σωτηριάδης του Γεωργίου
84/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 295/10 απόφασης Δ.Σ. ως προς τα ονόματα των δικαιούχων αποζημίωσης της ιδιοκτησίας με κ.κ. 050114 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 601 στην ενότητα Εθνικού Σταδίου – επέκταση, διότι σύμφωνα με τη 305Δ διορθωτική πράξη που κυρώθηκε με την αριθ. 5632/29-11-10 απόφαση δημάρχου και μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο στις 20-12-2010 στον τόμο 594 και με αυξ. Αριθμό 230 οι φερόμενοι δικαιούχοι είναι οι εξής: Θεοχάρη Ελένη σύζυγος Μαργαρίτη το γένος Βασιλείου και Μαρίας Κουκουλέκα (50%) και Θεοχάρης Μαργαρίτης του Λαζάρου (50%).
85/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 634/10 απόφασης Δ.Σ. ως προς το δικαίωμα της ιδιοκτησίας με κ.κ. 043011 στο Ο.Τ. 130 Α στην ενότητα Ευαγγελικά – επέκταση με φερόμενο ιδιοκτήτη τον κ. Κωταγιάννη Χρήστο του Ιωάννη με ποσοστό ιδιοκτησίας 100% και επαναδιατύπωση ως εξής:
1) Κάνει δεκτή την από 02.11.2010 αίτηση του κ. Χρήστου Κωταγιάννη του Ιωάννη με την οποία  ζητείται ο εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημιώσεως
 α) προσκυρούμενης έκτασης εμβαδού 137,94 τ.μ.  στην  ιδιοκτησία 043011 στο Ο.Τ. 130Α, για την οποία είναι υπόχρεος ο αιτών και
 β) προσκυρούμενης έκτασης εμβαδού 71,56 τ.μ. για την οποία υπόχρεος είναι ο Δήμος Κατερίνης
2) Καθορίζει την τιμή μονάδας αποζημίωσης για την παραπάνω έκταση, στο ποσό των 170,10 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο.
86/2011 απόφαση

Ακύρωση της 395/2006 απόφασης Δ.Σ. και τροποποίηση της 849/09 απόφασης Δ.Σ. με επαναδιατύπωση ως εξής: Ορίζει τους κ. Μπαμπατζάνη Ασπασίας χήρα Θωμά γεν. Γεωργίου και Μαρίας Κορόκα  ως το πρόσωπο που θα αναλάβει την καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ.1/2000 πράξη εφαρμογής Ευαγγελικών και την 103η Δ  διορθωτική στο Ο.Τ. 208Β της ιδιοκτησίας με κ.κ. 041812.
87/2011 απόφαση

Ορισμός της κ. Σαχηνίδου Ελένης για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ. 8/2010 πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεως της πολεοδομικής αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου της ενότητας Εθνικού Σταδίου (αναθεώρηση) του Δήμου Κατερίνης στο Ο.Τ. 185 (αριθ. ιδιοκτησίας 25)
88/2011 απόφαση

Ακύρωση της 396/2006 απόφασης Δ.Σ., και ορισμός της κ. Χρυσάνθης Κορόκα του Γεωργίου για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της 103η Δ Διορθωτικής πράξης Ευαγγελικών - επέκταση στα Ο.Τ. 208 Β, 208 Γ και 209 Α της ιδιοκτησίας με κ.κ. 041812
89/2011 απόφαση

Ορισμός του κ. Στεφανίδη Γεωργίου του Δαμιανού για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ. 1/2000 πράξης εφαρμογής Ευαγγελικών και την αριθ. 336η Δ Διορθωτική στο Ο.Τ. 77Α της ιδιοκτησίας με κ.κ. 052713
90/2011 απόφαση

Ακύρωση της 397/06 απόφασης ΔΣ και τροποποίηση της 848/09 απόφασης ΔΣ ως προς τα στοιχεία της 103 Δ διορθωτικής πράξης (ορθή επανάληψη)
91/2011 απόφαση

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις έργου για το έτος 2011 (1 ΠΕ Ιατρών Εργασίας και 1 ΠΕ Τεχνικός Ασφαλείας)
92/2011 απόφαση

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μηνών του έτους 2011 (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 4, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2, ΠΕ Τοπογράφων 3, ΤΕ Δομικών Έργων 4, ΤΕ Έργων Υποδομής 3, ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2, ΔΕ Τεχν. Οικοδόμων 3, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 5, ΥΕ Εργατών Πρασίνου 30, ΥΕ Εργατών Έργων 7 Σύνολο: 63)
93/2011 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αισθητική αναβάθμιση πρασίνου ΚΧ ενότητας επέκτασης Ευαγγελικών» (124/09 μελέτη) [από 28-2-2011 έως 31-8-2011]
94/2011 απόφαση

Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης και συντήρησης πεζοδρόμων Δήμου Κατερίνης (123/2009 μελέτη) [από 28-2-2011 έως 31-8-2011]
95/2011 απόφαση

Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Αντικατάσταση – Συντήρηση πλακόστρωτων πεζοδρομίων του Δήμου Κατερίνης» (125/2009 μελέτη) [από 31-12-2010 έως 28-2-2011]
96/2011 απόφαση

Κατανομή ποσού 311.128,57 ευρώ (Α΄ κατανομή 2011) για τις λειτουργικές δαπάνες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κατερίνης με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές» (σύμφωνα με τη 2/2011 εισήγηση της ΔΕΠ)
97/2011 απόφαση

Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων και σχετικών δραστηριοτήτων Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 109 του Ν. 3852/10
98/2011 απόφαση

Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 και 4 του Ν. 3852/10
99/2011 απόφαση

Σύσταση Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης
100/2011 απόφαση

Σύσταση Σχολικής Επιτροπής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης
101/2011 απόφαση

Συγχώνευση ΔΕΥΑ Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010
102/2011 απόφαση

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010
103/2011 απόφαση

Έγκριση νέων τεσσάρων γραμμών ADSL στο Δήμο Κατερίνης στο πλαίσιο ελεύθερης ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο των δημοτών
104/2011 απόφαση

Ρύθμιση κυκλοφορίας – στάθμευσης στην πόλη της Κατερίνης, σύμφωνα με την αριθ. 3/2011 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
105/2011 απόφαση

Έγκριση κανονιστικής απόφασης, σύμφωνα με την αριθ. 1/2011 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο Κατερίνης
106/2011 απόφαση

Καταδικαστικό ψήφισμα για τις επιθέσεις και τον πόλεμο στη Λιβύη
107/2011 απόφαση

Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2011
108/2011 απόφαση

Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη έργων στο πρόγραμμα LEADER (Κέντρο Φροντίδας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας Σβορώνου, Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου, Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περίστασης)
109/2011 απόφαση

Καθορισμός χρήσης Κ.Χ. πλατειών, πεζοδρόμων, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης
110/2011 απόφαση

Καθορισμός τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών κλπ Δήμου Κατερίνης
111/2011 απόφαση

Καθορισμός βοσκήσιμων εκτάσεων (θέση και εμβαδόν), τρόπου χρήσης αυτών, αριθμού και είδους ζώων μεγάλων και μικρών που επιτρέπεται να βόσκουν στο Δήμο Κατερίνης
112/2011 απόφαση

Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης
113/2011 απόφαση

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και ειδικών διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Κατερίνης
114/2011 απόφαση

Καθορισμός τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης
115/2011 απόφαση

Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και φόρου του άρθρου 10 του Ν.1080/80 του Δήμου Κατερίνης
116/2011 απόφαση

Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης
117/2011 απόφαση

Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων Δήμου Κατερίνης
118/2011 απόφαση

Καθορισμός τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
119/2011 απόφαση

Καθορισμός τελών ύδρευσης στο Δήμο Κατερίνης
120/2011 απόφαση

Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και καθορισμός τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων,  στο Δήμο Κατερίνης
121/2011 απόφαση

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-banking της Εμπορικής Τράπεζας και εξουσιοδότηση δυο υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας για τη λειτουργία της υπηρεσίας της (Γρηγοριάδης-Σιώκας)
122/2011 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης για την προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφόρου (15 ημέρες)
123/2011 απόφαση

Έγκριση υπέρβασης του προϋπολογισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης για το έτος 2010, λόγω αύξησης αναγκών και τιμών και σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για το λόγο αυτό (20% δηλαδή 78.000€)
124/2011 απόφαση

Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου και ψήφιση τιμολογίων διαφόρων εκδηλώσεων (3.500€+10.665,18€)
125/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως τμήματος από εφαρμογή ρυμοτομίας εκτάσεως εμβαδού 6.00 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης και δικαιούχος ο  κ. Γεώργιος Σωτηριάδης του Σάββα κλπ.
126/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως τμήματος προσκυρωμένης  εκτάσεως εμβαδού 30,77 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεοι οι κ. Αλεξάνδρα Μαλτζάρη το γένος Χαράλαμπου Νάνου  κ.λ.π. και δικαιούχος ο Δήμος Κατερίνης
127/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως τμήματος ρυμοτομούμενης  εκτάσεως εμβαδού 99,40 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεα η Κωνσταντινίδου Βάια του Χρήστου και δικαιούχος ο Δήμος Κατερίνης
128/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως τμήματος ρυμοτομούμενης  εκτάσεως εμβαδού 12,49 τ.μ. για την οποία είναι συνυπόχρεοι οι κ. Σοφία Τσαβέ του Κων/νου κ.λ.π.  και δικαιούχος ο Δήμος Κατερίνης
129/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως από ελλειματική απόδοση γης εμβαδού 92,30 τ.μ. και από εφαρμογή ρυμοτομίας εκτάσεως εμβαδού 48,19 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος  ο Δήμος Κατερίνης και δικαιούχος ο Σκαρλάτος Αθανάσιος του Χρήστου
130/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως τμήματος ρυμοτομούμενης  εκτάσεως εμβαδού 57,25 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης και δικαιούχος ο Δαβιτίδης Ιωάννης του Ευσταθίου  και τμήματος ρυμοτομούμενης εκτάσεως εμβαδού 15,29 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος ο Δαβιτίδης Ιωάννης του Ευσταθίου και δικαιούχος ο Δήμος Κατερίνης
131/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως από έλλειμμα ιδιοκτησίας εκτάσεως εμβαδού 9,60 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης και δικαιούχοι οι κ. Στυλιανή Σταμπή του Γεωργίου και Δήμητρα Πλιάκου του Ηλία
132/2011 απόφαση

Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Κατερίνης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, την Αιρετή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι υπόλοιποι Δήμοι του Νομού Πιερίας και την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών με προνυμφοκτονία στην παραλιακή ζώνη του Νομού Πιερίας για το έτος 2011» και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης και τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
133/2011 απόφαση

Έγκριση υποβολής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες για τριετή παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το καθαρισμό των ακτών του Δήμου Κατερίνης
134/2011 απόφαση

Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του οικονομικού έτους 2010 του «Οργανισμού Αθλητικών Κέντρων και Άθλησης Δήμου Κατερίνης» (12/2011 απόφαση Δ.Σ. του Οργανισμού Ο.Α.Κ. & Α.)
135/2011 απόφαση

Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του οικονομικού έτους 2010 του «Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης» (3/2011 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.)
136/2011 απόφαση

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικού Δικτύου Τοπικών Διαμερισμάτων» (118/2009 μελέτη)
137/2011 απόφαση

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ενότητας Καπνικού Σταθμού» (46/2009 μελέτη)
138/2011 απόφαση

Έγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση προπαρασκευασμένων αιθουσών στο 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο» (78/2010 μελέτη)
139/2011 απόφαση

Έγκριση 6ου Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης του ΚΑΣ
140/2011 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
141/2011 απόφαση

Επιβολή προστίμου συνολικά 200 ευρώ στη Μαρία Ρούσου για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων
142/2011 απόφαση

Έγκριση απογραφής περιουσίας Δήμου Κατερίνης – Ισολογισμός έναρξης 01-01-2011 (κατά την εισήγηση του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή Τζανάκη Στέφανου)
143/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Κατερίνης για το 2011 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω μη υποβολής προσφορών
144/2011 απόφαση

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Κατερίνης – Κατασκευή έργων Β΄ φάσης» (Μελέτη Κατασκευή)
145/2011 απόφαση

Εξουσιοδότηση για άσκηση αρμοδιοτήτων αντικειμένου πολεοδομικών εφαρμογών
146/2011 απόφαση

Επιβεβαίωση – επικαιροποίηση του ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας «Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΟΤΑ» μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3852/10 (μέχρι 1.000.000€)
147/2011 απόφαση

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου μας με το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Εκκλησιαστικό Γηροκομείο της Ι.Μ. Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος» και την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, με την οποία τα συμβαλλόμενα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ώστε να υποβληθεί, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER του άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, πρόταση εκσυγχρονισμού με τίτλο «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) στη θέση Προσήλιον» του Δ.Δ. Σβορώνου Δήμου Κατερίνης, δυναμικότητας 22 κλινών
148/2011 απόφαση

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2011 (Προσθήκη έξι (6) αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Δ.Δ. Κορινού Πιερίας)
149/2011 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπων από το Δημοτικό Συμβούλιο για συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ολυμπιάδας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που θα προκύψουν
150/2011 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 10/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την [Έγκριση μεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού που διαπιστώθηκε με τη διάσπαση της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτική Αγορά Κατερίνης» σε Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ και σε Κοινωφελή Επιχείρηση, προς το Δήμο Κατερίνης»]
151/2011 απόφαση

Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του νπδδ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρο
152/2011 απόφαση

Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου
153/2011 απόφαση

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου
154/2011 απόφαση

Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου
155/2011 απόφαση

Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου
156/2011 απόφαση

Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός προέδρου – αντιπροέδρου
157/2011 απόφαση

Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός προέδρου – αντιπροέδρου
158/2011 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων στην Α.Ε. Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου
159/2011 απόφαση

Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίηση και Διαχείριση Δημοτικής Περιουσίας και Κοινοχρήστων Χώρων με διακριτικό τίτλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Ε.»
160/2011 απόφαση

Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κατερίνης έτους 2010, σύμφωνα με την 3/2011 απόφαση του διοικητικού συμ/λίου του Οργανισμού
161/2011 απόφαση

Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Κατερίνης έτους 2010, σύμφωνα με την 5/2011 απόφαση του διοικητικού συμ/λίου του Οργανισμού
162/2011 απόφαση

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων εμπορίου από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για την ταχύτερη και πιο ευέλικτη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων
163/2011 απόφαση

Έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου (τμήματος αγροτεμαχίου) στο Δ.Δ. Άνω Αγίου Ιωάννη με σκοπό την κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας»
164/2011 απόφαση

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (1/2009 μελέτη)
165/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για την εκμετάλλευση των δασικών τμημάτων δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Κ. Μηλιάς έτους 2011
166/2011 απόφαση

Καθορισμός τιμής δικηγόρου για το χειρισμό υπόθεσης του Δήμου
167/2011 απόφαση

Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας (200€ στη Σοφία Τσιτιρίδου)
168/2011 απόφαση

Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011
169/2011 απόφαση

 
Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του πρώην δημοτικού συμβούλου Αβραάμ Μιχαηλίδη
170/2011 απόφαση

Έγκριση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Α.Π. 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Π.Κ.Μ.» του Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013, έγκριση των σχετικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης
171/2011 απόφαση

Αποδοχή  ποσού € 756.657,30 ποσοστό 50% της δόσης έτους 2011 για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς το Δήμο Κατερίνης, που απορρέουν από τις  διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/89, όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009
172/2011 απόφαση

Εκπροσώπηση Δήμου Κατερίνης, ως καθολικού διαδόχου των μετόχων (Δήμου Κατερίνης και Δήμου Ελαφίνας) στη Γενική Συνέλευση της  «Κατασκευαστικής Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης – Ελαφίνας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» (Σάββα Χιονίδη, Παναγιώτη Μπερεδήμα, Χαράλαμπο Καρατζόγλου, Αναστάσιο Παπαζήση, Χρήστο Γκουγκουρέλα, Ευστάθιο Κεραμιδιώτη, Αθανάσιο Λιακόπουλο, Βικτώρια Παπατολίκα, Νικόλαο Μηλιώτη, Χρήστο Καραφουλίδη)
173/2011 απόφαση

Επικαιροποίηση  των αριθ. 415/2009 και 352/2010 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης για τη συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην «ΟΛΥΜΠΟΣ – Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.»
174/2011 απόφαση

Απόρριψη πρότασης Καραφουλίδη Χρήστου για Οικονομικό και διαχειριστικό Έλεγχο του Δήμου Κατερίνης
175/2011 απόφαση

Έγκριση της 1/2011 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Αστικές αναπλάσεις Κέντρων και Αστών της πόλης της Κατερίνης» προϋπ/σμού 4.900.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.
176/2011 απόφαση

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα [55 άτομα για την Υπηρεσία Καθαριότητας για 8 μήνες]
177/2011 απόφαση

Έγκριση του καταστατικού του διαδημοτικού δικτύου υγείας.
178/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Εθνικού Σταδίου» (43/2009 μελέτη) [μέχρι 08.09.2011]
179/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας ΒΑΤΑΝ» (44/2009 μελέτη) [μέχρι 30.06.2011]
180/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (19/2010 μελέτη) [μέχρι 30.06.2011]
181/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Καπνικού Σταθμού» (42/2009 μελέτη) [μέχρι 30.06.2011]
182/2011 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση Οικισμών και Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κατερίνης» (3/2009 μελέτη)
183/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Οικισμών και Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Κατερίνης» (3/2009 μελέτη) [μέχρι 30.06.2011]
184/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Ευαγγελικών» (2/2009 μελέτη) [μέχρι 30.06.2011]
185/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση – συντήρηση πλακόστρωτων πεζοδρομίων του Δήμου Κατερίνης» (125/2009 μελέτη) [μέχρι 31.08.2011]
186/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης και συντήρησης πεζοδρόμων Δήμου Κατερίνης» (123/2009 μελέτη) [μέχρι 31.08.2011]
187/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (45/2009 μελέτη) [μέχρι 31.08.2011]
188/2011 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωση – ανάπλασης πλατείας Δ. Δ. Σβορώνου» (93/2009 μελέτη)
189/2011 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση του Κεντρικού Πεζόδρομου και του Πάρκου στα Καταφιώτικα» (26/2010 μελέτη)
190/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση – ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων – πλατειών – ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Δ. Δήμου Κατερίνης» (19/2006 μελέτη)
191/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση – ανάπλαση χώρου ΚΑΠΗ (εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης και πυρασφάλειας)» του πρώην Δήμου Παραλίας (102/2007 μελέτη)
192/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας Καπνικού Σταθμού» (37/2008 μελέτη)
193/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας Ευαγγελικών» (35/2008 μελέτη)
194/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας Εθνικού Σταδίου – Κέντρου - Οικισμών» (36/2006 μελέτη)
195/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας Ευαγγελικά – Καπνικού Σταθμού – Σιδηροδρομικού Σταθμού» (32/2006 μελέτη)
196/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις οδών πόλης Κατερίνης» (49/2007 μελέτη)
197/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών στο 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο» (78/2010 μελέτη)
198/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση κτηρίου επί της οδού Εθνικής Αντίστασης αριθ.7» (85/2005 μελέτη)
199/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ.5/2011 απόφασης Διοικητικού Συμ/λίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λόφου σχετικά με την έγκριση της έκθεσης απολογισμού οικονομικού έτους 2010 [έσοδα=έξοδα=138.278,33 ευρώ]
200/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ.40/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης σχετικά με «Αναπροσαρμογή των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης»
201/011 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία (άρθρο 199 του Κ.Δ.Κ.) [Βαϊνάς Δημήτριος, Γιουμίδης Αλέξανδρος, Κυριακίδης Γεώργιος]
202/2011 απόφαση

Ορισμός μελών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού αποδέκτη για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων. [τακτικός: Μπουσνάκης Αστ., αναπληρωματικός: Παπαγιαννούλης Αντ.]
203/2011 απόφαση

Απόρριψη αίτησης του Τσιρέκα Θωμά για αγορά οικογενειακού τάφου στο Α Δημοτικό Νεκροταφείο.
204/2011 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του δήμου μας και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων [κατά την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων]
205/2011 απόφαση

Διόρθωση της 141/2011 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους [σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων]
206/2011 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ.131/2011 απόφασης Δ.Σ. ως προς τους φορείς που θα συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας για το έτος 2011. [η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Κατερίνης, την Αιρετή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους υπόλοιπους δήμους του Ν. Πιερίας και την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.]
207/2011 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης που αφορά τη σύνταξη διορθωτικών πράξεων της 1/2003 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – επέκταση του Δήμου Κατερίνης.
208/2011 απόφαση

Αποδοχή ενστάσεων (αριθ.1348/22-03-2010 και 1663/15-04-2010 του Δ. Οικονόμου) κατά της αριθ.834/2009 γνωμοδότησης Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.267Β της Π.Ε. Βατάν – Αναθεώρηση της Δ.Ε. Κατερίνης και μη εμμονή σε αυτήν.
209/2011 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.33 της πολεοδομικής ενότητας Βατάν – Αναθεώρηση Δ.Ε. Κατερίνης.
210/2011 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.Γ614 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – Επέκταση Δ.Ε. Κατερίνης.
211/2011 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.133γ της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικά – Επέκταση Δ.Ε. Κατερίνης.
212/2011 απόφαση

Γνωμοδότηση για μη αποδοχή της από 01-02-2010 γνωμοδότησης του ΣΧΟΠ Ν. Πιερίας για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.708 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – Επέκταση της Δ.Ε. Κατερίνης
213/2011 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.947 της πολεοδομικής ενότητας Βατάν – Επέκταση της Δ.Ε. Κατερίνης.
214/2011 απόφαση

Εμμονή στην αριθ.130/2010 γνωμοδότηση Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 77Β της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικά – Επέκταση.
215/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως από  μετατροπή εισφοράς σε χρήμα εκτάσεως εμβαδού 67,27 τ.μ. για την οποία είναι  υπόχρεος ο Βαρυτιμίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη και δικαιούχος ο Δήμος Κατερίνης
216/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως τμήματος ρυμοτομούμενης  εκτάσεως εμβαδού 0,34 τ.μ. για την οποία είναι  υπόχρεος ο Κατσάρας Σωτήριος του Αντωνίου και δικαιούχος ο Δήμος Κατερίνης
217/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως τμήματος προσκυρούμενης  εκτάσεως εμβαδού 56,28 τ.μ. για την οποία είναι  υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης και δικαιούχος ο κ. Αδελφόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου
218/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως από ελλειμματική απόδοση γης εμβαδού 13,88 τ.μ. για την οποία είναι  υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης και δικαιούχος ο κ. Τερζόπουλος Μενέλαος του Μιλτιάδη
219/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως τμήματος από εφαρμογή ρυμοτομίας εκτάσεως εμβαδού 6.00 τ.μ. για την οποία είναι δικαιούχος ο Δήμος Κατερίνης και υπόχρεοι  οι κ. Γεώργιος Σωτηριάδης του Σάββα κλπ. Διόρθωση της αριθμ. 126/2011 απόφασης του Δημοτικού Σ/λίου
220/2011 απόφαση

Ορισμός της κ. Αλεμπούμπα Θεοδώρας του Ευαγγέλου  για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ. 1/2003 πράξη εφαρμογής Εθνικού Σταδίου στο Ο.Τ. 547 κ.κ. 021401 (206η Δ Διορθωτική).
221/2011 απόφαση

Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες ισχύος 4 Μεγαβάτ της Σ. Κοτσαμπασάκος & ΣΙΑ Ε.Ε. στη θέση Πλάκα Κ. Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης Ν.Πιερίας
222/2011 απόφαση

Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία μονάδας συσκευασίας, τυποποίησης, ψύξης αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών της Σταθακοπούλου Ανδρονίκης στο με αρ. 422 αγροτεμάχιο στο Δ.Δ. Τραπεζούντας του Δήμου Κατερίνης Ν.Πιερίας
223/2011 απόφαση

Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία Οινοποιείου του Παντούλη Ιωάννη στο με αριθ.1104 αγροτεμάχιο στη Δ.Κ. περίστασης του Δήμου Κατερίνης Ν.Πιερίας
224/2011 απόφαση

 
Δέσμευση υποχρεώσεων Δήμου Κατερίνης απέναντι στη Δ/νση Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
225/2011 απόφαση

Υποβολή αιτήματος στην Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.  Α.Ε.) για την παραχώρηση των κτιρίων όπου στεγάζονταν οι Αστυνομικού Σταθμοί Μοσχοποτάμου και Αστυνομικό Φυλάκιο Ρητίνης
226/2011 απόφαση

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού συνολικά δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ εργατών νεκροταφείου, με σύμβαση δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας νεκροταφείων
227/2011 απόφαση

Απόρριψη της ένστασης του αναδόχου ΚΑΣΤΡΙ ΑΤΕ κατά του από 17-3-2011 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του έργου «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας» και έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του παραπάνω έργου
228/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 16/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης (Ν.Π.Δ.Δ.) με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης έτους 2011»
229/2011 απόφαση

Διατύπωση απόψεων για το θέμα των συγχωνεύσεων των σχολείων
230/2011 απόφαση

Έναρξη διαδικασίας προκήρυξης της μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής οικιστικών περιοχών Δ.Ε. Παραλίας Δ.Κατερίνης (ΠΕΡΠΟ, ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3)»
231/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση όλων των ΒΚ και των καθέτων δρόμων στην οδό Αγίου Νικολάου και της οδού Νίκης στο Δ.Δ. Παραλίας» (13/2009 μελέτη) μέχρι 30.06.2011
232/011 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 110/2011 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό χρήσης κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης για το έτος 2011
233/2011 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 111/2011 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών κλπ  Δήμου Κατερίνης
234/2011 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011
235/2011 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δικτύου δημοτικού φωτισμού Δήμου Κατερίνης» , αριθ. Μελ. 76/2010
236/2011 απόφαση

Λήψη καταρχήν απόφασης για την απευθείας αγορά αγροτεμαχίου για την επέκταση του Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου
237/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης της αίθουσας τελετών του Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου στην Ευδοξία Μπίντα του Νικολάου
238/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του αιτήματος της Άννας Χρωίδου για παραχώρηση τάφου στο Β’ Νεκροταφείο για 40 χρόνια
239/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του αιτήματος της κ. Χρυσούλας Συρετίδου για παράταση της διάρκειας της μίσθωσης έκτασης 20 τ.μ. εκτός των ορίων του Β’ Νεκροταφείου
240/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του αιτήματος της κ. Παναγιώτας Συμεωνίδου για παράταση της διάρκειας της μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Χράνης
241/2011 απόφαση

Διαγραφές οφειλών λόγω παραγραφής βάσει του Ν. ΑΡ. ΕΑ.Ν 344/68 Εγκρ. Υπ. Εσωτερικών 63255/17-07-1969, ΕΦΑΘ 1/1991 ΕΛΛΔΝΗ 32
242/2011 απόφαση

Διαγραφή οφειλών λόγω ρύθμισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05 κλπ και διαγραφή του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80%
243/2011 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του δήμου μας και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
244/2011 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Αποχέτευση ομβρίων Δ.Δ. Παραλίας
245/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τ.Δ. Εξοχής Δήμου Ελαφίνας»  (Αρ. Μελέτης 26/2009)
246/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Τοπικών Διαμερισμάτων»  (Αρ. Μελέτης 119/2009)
247/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων των οδών Ερμού, Ευτέρπης και Μελπομένης του συνοικισμού της Ολυμπιακής Ακτής»  (Αρ. Μελέτης 6/2008)
248/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή, παράκαμψη οικοπέδου αποχέτευσης ομβρίων Δ.Δ. Δήμου Παραλίας»  (Αρ. Μελέτης ΤΥΔΚ 109/2009)
249/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση προκάτ WC στην Ολυμπιακή Ακτή»  (Αρ. Μελέτης 61/2010)
250/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων» (25/2009 μελέτη) μέχρι 30.06.2011
251/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος Τσαλόπουλου» (39/2005 μελέτη) μέχρι 31.08.2011
252/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση του κεντρικού πεζόδρομου και του πάρκου στα Καταφιώτικα» (26/2010 μελέτη) μέχρι 30.06.2011
253/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Αγ. Απόστολοι Τ.Δ. Εξοχής»  (Αρ. Μελέτης ΤΥΔΚ 100/2008)
254/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση και εξοπλισμός οργάνωσης των αποθηκών του Δήμου Κατερίνης (υποέργο 1 – Οικοδομικές εργασίες»  (Αρ. Μελέτης 65/2009)
255/2011 απόφαση

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Μοσχοχωρίου» (Αρ. Μελέτης 86/2010)
256/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης των κάδων απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη) μέχρι 30.06.2011
257/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Μ. Μηλιάς – Κ. Μηλιάς Δήμου Πέτρας» (156/2008 μελέτη)
258/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου διαλογητήριο Ράχης – φράγμα Λόφου Δ.Δ. Φωτεινών, Λόφου Δήμου Πέτρας» (158/2009 μελέτη)
259/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας ΒΑΤΑΝ» (37/2009 μελέτη)
260/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (41/2009 μελέτη)
261/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Υψώματος Αγίων Αποστόλων Τ.Δ. Μοσχοποτάμου» (135/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
262/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού δικτύου Τοπικών Διαμερισμάτων» (118/2009 μελέτη)
263/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ.9/2011 απόφασης Διοικητικού Συμ/λίου του Οργανισμού Παιδικής και Βρεφονηπιακής Μέριμνας Δήμου Κατερίνης σχετικά με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010
264/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ.1/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πιερίων σχετικά με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010
265/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ.1/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πιερίων σχετικά με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010
266/2011 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικών Διανομών.
267/2011 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 77/2011 απόφασης ΔΣ {Παραχώρηση στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ Α.Ε.) οικοπέδου στη Γανόχωρα για πέντε (5) έτη για την ανέγερση του Ειδικού Σχολείου Κατερίνης (τροποποίηση των 708/2007 και 45/2009 αποφάσεων Δ.Σ.)}.
268/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου- συμβιβαστικού  τρόπου καθορισμού  τιμής μονάδος αποζημίωσης εκτάσεων γης Δημοτών – Δήμου. Γαβρή Μαρία, ενότητα Εθνικού Σταδίου
269/2011 απόφαση

Πανίδου Γεωργία, ενότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού
270/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 127/2011 απόφασης ΔΣ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα της προσκύρωσης του προσκυρούμενου τμήματος
271/2011 απόφαση

Έγκριση εφαρμογής ρυμοτομίας και των αναλυτικών στοιχείων των ΟΤ 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,64,49,61,63 της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης.
272/2011 απόφαση

Αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 174-175, ιδιοκτησία 042206, Π.Ε. Ευαγγελικά – επέκταση
273/2011 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. με την επωνυμία «Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης Κοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ»
274/2011 απόφαση

Αποδοχή της 3/2011 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ (Παραχώρηση στο Δήμο ειδικά διαμορφωμένου λεωφορείου)
275/2011 απόφαση

Κατανομή ποσού 311.128,57 ευρώ (Β κατανομή 2011) στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
276/2011 απόφαση

Παραχώρηση χώρων σχολικών κτηρίων σε συλλόγους και φορείς  μετά από εισηγήσεις  της  ΔΕΠ
277/2011 απόφαση

Ρύθμιση κυκλοφορίας στην πόλη της Κατερίνης μετά την αριθ. 52/2011 απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
278/2011 απόφαση

Έγκριση πρακτικού καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία
279/2011 απόφαση

Παραχώρηση χρήσης των συνημμένων στον κτηματολογικό πίνακα της μελέτης της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης δημοτικών εκτάσεων, που αφορούν την κατασκευή του έργου «Περιφερειακή Οδός Κατερίνης», επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων του Δήμου.
280/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 29/2011 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Αστικές αναπλάσεις Κέντρων και Αστών της πόλης της Κατερίνης» προϋπ/σμού 4.900.000,00 € με το Φ.Π.Α. (ανασύνταξη της μελέτης με αριθ. 1/11)
281/2011 απόφαση

Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης Κατερίνης» αριθ. μελέτης 29/11, προϋπολογισμού 4.900.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 29 του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Π.Κ.Μ.
282/2011 απόφαση

Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 102/2011 απόφασης Δ.Σ. για συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου Κατερίνης με απορρόφηση, από τη ΔΕΥΑ Κατερίνης των ΔΕΥΑ Παραλίας και Κορινού
283/2011 απόφαση

Απόρριψη της ένστασης που κατέθεσε ο ανάδοχος του έργου «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας» ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε. επί της αριθ. πρωτ. 41352/2-6-2011 Ειδικής Διαταγής
284/2011 απόφαση

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας
285/2011 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 72/2011 απόφασης του Δ.Σ. ως προς το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου [από 30-6-2011 μέχρι 30-10-2011]
286/2011 απόφαση

Εκλογή υδρονομέων άρδευσης Δήμου Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2011
287/2011 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2011 (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)
288/2011 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
289/2011 απόφαση

Έγκριση της 27/2011 μελέτης του έργου «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά & διάστρωση αμμοχάλικων» προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
290/2011 απόφαση

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Δ. Λόφου» (αριθ. μελέτης 109/2010 ΤΥΔΚ)
291/2013 απόφαση

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και Διάστρωση αμμοχάλικων» (αριθ. μελέτης 52/2009)
292/2013 απόφαση

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρόμησης οδού Σκουφά και παρόδων Βασιλείου Β΄ και Ολύμπου» (αριθ. μελέτης 66/2010)
293/2013 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή αγροτικού δικτύου Τ.Δ. Κατερίνης» (117/2009 μελέτη) από 18.12.2010 μέχρι 30.09.2011
294/2013 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οριοθέτηση Κ.Χ. με κρασπεδόρειθρα ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (50/2009 μελέτη) από 31.03.2011 μέχρι 30.09.2011
295/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κυνοκομείου»  (αριθ. μελέτης 45/2007).
296/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαπλάτυνση διαβάσεων στο αγρόκτημα Κατερίνης»  (αριθ. μελέτης 73/2009)
297/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού δικτύου Τοπικού Διαμερίσματος Κατερίνης»  (αριθ. μελέτης 24/2010)
298/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Νικομηδείας και Αργυροκάστρου»  (αριθ. μελέτης 22/2005)
299/2013 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση πλακόστρωτου Α΄ πάροδος Τσιμισκή»  (αριθ. μελέτης 92/2009).
300/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 6/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης (Ν.Π.Δ.Δ.) με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης έτους 2011».
301/2011 απόφαση

Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων για τα οικονομικά έτη 2009 και 2010 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λόφου (σύμφωνα με τις 2 και 3/2011 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου)
302/2011 απόφαση

Έγκριση οικονομικού απολογισμού από 01-01-2010 έως 31-03-2011 του ΚΑΠΗ Δήμου Παραλίας (σύμφωνα με την 1/2011 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου)
303/2011 απόφαση

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του ΚΑΠΗ Δήμου Κορινού (σύμφωνα με την 10/2010+2011 απόφαση)
304/2011 απόφαση

Διαγραφή χρεών (αποδεκτή η αίτηση της Κολοσέντα Αγνής) και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (αποδεκτή αίτηση Τσινιάνη Ιωάννη για επιστροφή 185 ευρώ)
305/2011 απόφαση

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης (3.680,68 τ.μ. στο Ο.Τ.158 Α) στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων «Χριστιανική Αγωγή» Τμήμα Κατερίνης –ΓΕΧΑ- με σκοπό τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων
306/2011 απόφαση

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Κατερίνης στον αδελφοποιημένο Δήμο Μόουσμπουργκ της Αυστρίας (η δαπάνη ανέρχεται σε 1.206,00 ευρώ)
307/2011 απόφαση

Ανάκληση της αριθ. 71/2011 απόφασης και εκ νέου Ορισμός αντιπροσώπων Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας (τακτικά: Ντόντης Λ., Κεραμιδιώτης Ευστ., Πούλιου Ας., Φωτιάδης Ν. & αναπληρωματικά: Παπαδημητρίου Θ., Μπουσνάκης Αστ., Παπατολίκα Β., Αθανασιάδης Χ.)
308/2011 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.  227 /2011 απόφασης  ΔΣ  και εκ νέου λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης προσωπικού συνολικά δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ εργατών νεκροταφείου, με σύμβαση δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας νεκροταφείων
309/2011 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεως προσφοράς διαδικτύου του Αναστάσιου Παπαδόπουλου, στην οδό Τσακάλωφ 19, Κατερίνη
310/2011 απόφαση

Διόρθωση της αριθ. 273/2011 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την έγκριση καταβολής επικειμένων στα Ο.Τ. 174-175, ιδιοκτησία 042206 πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικά-Επέκταση
311/2011 απόφαση

Αποδοχή ένταξης της πράξης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» προϋπολογισμού 264.900 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
312/2011 απόφαση

Λύση της σχέσης έμμισθης εντολής του δικηγόρου του Δήμου Κατερίνης, Ταβαντζή Ιωάννη του Βασιλείου [κατόπιν παραίτησής του λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας]
313/2011 απόφαση

Αντικατάσταση υδρονομέα άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Μοσχοποτάμου λόγω μη αποδοχής της εκλογής του [Χρυσόπουλος Δημήτριος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Κατσάρα Νικολάου]
314/2011 απόφαση

Έγκριση συμμετοχής τριών (3) επιπλέον Δ.Σ. στην αντιπροσωπεία του Δήμου Κατερίνης που θα μεταβεί στον αδελφοποιημένο δήμο Μόουσμπουργκ [3.618 ευρώ η απαιτούμενη επιπλέον δαπάνη]
315/2011 απόφαση

Αδειοδότηση για το κατάστημα εκμισθώσεων μοτοποδηλάτων της κ. Χαρίκλειας Παπαδοπούλου στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας
316/2011 απόφαση

Ανασυγκρότηση Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμ/λίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων [Αβάθμιο: Γκουγκουρέλας Χρ.- Γκοτζαμανίδης Γ., Ββάθμιο: Ντόντης Λάζ.-Λεμονόπουλος Χρ. και γραμματέας και για τα δύο: Γρηγοριάδης Γρ. – Καρυπίδου Π.]
317/2011 απόφαση

Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Καπνικού Σταθμού» (42/2009 μελέτη)
318/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011.
319/2011 απόφαση

Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Κατερίνης (σύμφωνα με το σχέδιο που υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή)
320/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης με την ιδιότητα του συμπράττοντος φορέα στην αριθ.36 πρόσκληση (Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.
321/2011 απόφαση

Λήψη Απόφασης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α Κατερίνης για την Υλοποίηση του Έργου «Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Ελαφίνας, Πέτρας και Πιερίων»
322/2011 απόφαση

Λήψη Απόφασης για την Ανάθεση προς Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης του Ερευνητικού Έργου «Φυσικοχημικές και Βιολογικές Παράμετροι Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Δήμου Κατερίνης»
323/2011 απόφαση

Ανάκληση της αριθ. 308/2010 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του «Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (εν συντομία ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ) με σκοπό να πραγματοποιηθεί το έργο «Πιλοτική Εγκατάσταση, Διαχείριση και Παροχή υπηρεσιών συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση αισθητήρων θέσεων και κινητού τηλεφώνου» στο Δήμο Κατερίνης και ορισμός μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης» και λήψη απόφασης για την παραχώρηση αρμοδιότητας του Δήμου Κατερίνης προς την «Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης Κοινή ΑΕ ΟΤΑ» με σκοπό την εκτέλεση του Έργου.
324/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για εκποίηση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων της Τ.Κ. Παραλίας στα Ο.Τ.70,71,75,76,77,81,82,83,84, με σκοπό την εκτέλεση έργων υποδομής στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κατερίνης και την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων με βάση το άρθρο 186 παρ. 5 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 7 του π.δ. 270/81. Εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.
325/2011 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Κατερίνης έτους 2011 [κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας]
326/2011 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 [κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας]
327/2011 απόφαση

Έγκριση της 22/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νεοκαισάρειας Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
328/2011 απόφαση

Έγκριση της 25/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Γανόχωρας Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
329/2011 απόφαση

Έγκριση της 23/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
330/2011 απόφαση

Έγκριση της 24/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νέας Χράνης Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
331/2011 απόφαση

Έγκριση της 21/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Σβορώνου Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
332/2011 απόφαση

Έγκριση της 26/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννη Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
333/2011 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Μ.Μηλιάς – Κ.Μηλιάς Δ.Δ.Μηλιάς Δήμου Πέτρας» (156/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
334/2011 απόφαση

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» (αφορά τους οικισμούς Δ.Ε.Ελαφίνας, 134/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
335/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» (αφορά τους οικισμούς Δ.Ε.Ελαφίνας, 134/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
336/2011 απόφαση

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2011 της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας Ενημέρωσης Κατερίνης (ΔΕΕΕΚ) (16/2011 απόφαση διοικ/κού συμ/λίου)
337/2011 απόφαση

Έγκριση ισολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2010 της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας Ενημέρωσης Κατερίνης (ΔΕΕΕΚ) (11/2011 απόφαση διοικ/κού συμ/λίου)
338/2011 απόφαση

Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2010 της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας Ενημέρωσης Κατερίνης (ΔΕΕΕΚ) (10/2011 απόφαση διοικ/κού συμ/λίου)
339/2011 απόφαση

Έγκριση μετεγκατάστασης του Δημοτικού Ραδιοφώνου Κατερίνης στην Περίσταση Κατερίνης, στην πρώην Κοινότητα Περίστασης (18/2011 απόφαση διοικ/κού συμ/λίου ΔΕΕΕΚ)
340/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για ευρεία ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3979/11 και ανάθεση στη Δ.Ε.Ε.Ε.Κ.
341/2011 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου που ορίστηκε με την 22/2011 απόφαση Ο.Ε. για τη νομική Υποστήριξη σχετικά με το έργο με τίτλο «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας» (αριθ.μελέτης ΤΥΔΚ 48/2008)» [20.000 ευρώ]
342/2011 απόφαση

Εξέταση αιτήματος της Α.Ε. «Αξιοποίηση Ακινήτων Παραλίας Κορινού ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Κοινή Α.Ε.» για δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείων του δημοτικού καταστήματος Κορινού, για τη στέγαση των υπηρεσιών της [αποδοχή αιτήματος]
343/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων πολιτιστικών δαπανών [κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας]
344/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μαρίκας από τη διαχείριση ποσού 1.159.439,98 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος βαριάς αναπηρίας.
345/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Καρυπίδη Κωνσταντίνου από τη διαχείριση ποσού 784.175,47 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων τυφλότητας, Β.Ν.Κ., κίνησης κλπ.
346/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση ποσού 61.557,89 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων προστασίας ανηλίκων, υπερηλίκων ομογενών & στεγαστικής συνδρομής.
347/2011 απόφαση

Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του Προέδρου Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης, Γελαστόπουλου Περικλή.
348/2011 απόφαση

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) οικονομικού έτους 2011 (σύμφωνα με την 14/2011 απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου)
349/2011 απόφαση

Αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης «Εξοπλισμός και οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας στο Δήμο Κατερίνης» προϋπολογισμού 246.850,00 € με κωδικό MIS 327935 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»
350/2011 απόφαση

Προμήθεια λιπαντικών για το Δήμο Κατερίνης (αριθ. μελέτης 15/2011) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
351/2011 απόφαση

Καταρχήν απόφαση για τη δημιουργία Μουσείου παλαιών εντύπων στο πρώην κτήριο Τσαλόπουλου
352/2011 απόφαση

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης και ΔΕΥΑ Κατερίνης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας».
353/2011 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2011-08-03
354/2011 απόφαση

Αποδοχή επιδοτήσεων – αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικ. έτους 2011
355/2011 απόφαση

Καθορισμός έργων και μελετών για ένταξή τους στη χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ έτους 2011
356/2011 απόφαση

Έγκριση της Α’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (53/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
357/2011 απόφαση

Έγκριση της Β’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (142/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
358/2011 απόφαση

Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρων – αντιπροέδρων του ΝΠΔΔ του Δήμου Κατερίνης (Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας και Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης) σύμφωνα με την αριθ. 20585/10.04.2007 Κ.Υ.Α. Υπουργών ΕΣΔΔ & Α και Οικονομίας και Οικονομικών
359/2011 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της Πράξης: «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων»
360/2011 απόφαση

Έγκριση της 45/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
361/2011 απόφαση

Έγκριση της 43/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας ΚΟΥΚΟΥ» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
362/2011 απόφαση

Έγκριση της 42/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
363/2011 απόφαση

Έγκριση της 41/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
364/2011 απόφαση

Έγκριση της 40/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
365/2011 απόφαση

Έγκριση της 39/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας ΕΞΟΧΗΣ» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
366/2011 απόφαση

Έγκριση της 38/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας ΑΡΩΝΑ» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
367/2011 απόφαση

Έγκριση της 32/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας ΚΟΡΙΝΟΥ» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
368/2011 απόφαση

Έγκριση της 34/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας ΒΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
369/2011 απόφαση

Έγκριση της 33/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας ΛΟΦΟΥ» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
370/2011 απόφαση

Έγκριση της 52/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
371/2011 απόφαση

Έγκριση της 56/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
372/2011 απόφαση

Έγκριση της 55/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
373/2011 απόφαση

Έγκριση της 58/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
374/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για έγκριση του φακέλου μελέτης αποτύπωσης και εφαρμογής διανομής της αγροτικής οδοποιίας στην Δ.Κ.Σβορώνου για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας»
375/2011 απόφαση

Έγκριση συνέχισης της συνεδρίασης για τις 30-7-2011 και ώρα 11.00
376/2011 απόφαση

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους περιφερειακά του Δήμου»
377/2011 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (41/2009 μελέτη)
378/2011 απόφαση

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Εθνικού Σταδίου» (43/2009 μελέτη)
379/2011 απόφαση

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή οδού Δ.Δ.Σεβαστής» (205/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
380/2011 απόφαση

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Διαμόρφωση όλων των ΒΚ και των κάθετων δρόμων στην οδό Αγίου Νικολάου και της οδού Νίκης στο Δ.Δ. Παραλίας» (13/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
381/2011 απόφαση

Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου [Βελτίωση αγροτικής οδού με την κατασκευή γέφυρας στη θέση «Πόρος» της Τ.Κ. Βρίας ](1/2007 μελέτη)
382/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Ευαγγελικών» (38/2009 μελέτη)
383/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν» (44/2009 μελέτη)
384/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (19/2010 μελέτη)
385/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Ευαγγελικών» (2/2009 μελέτη)
386/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (34/2009 μελέτη)
387/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Ολυμπιακής Ακτής» (68/2010 μελέτη)
388/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ελαφίνας» (133/2010 μελέτη πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.)
389/2011 απόφαση

Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων» (25/2009 μελέτη)
390/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής που αφορά στην «Προμήθεια Υπερκατασκευής Απορριμματοφόρου χωρητικότητας 16 κ.μ.» (72/2010 μελέτη)
391/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας» (48/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
392/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ανοιχτού κολυμβητηρίου Κ1» (106/2004 μελέτη) και εξέταση ένστασης κατά αυτού
393/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (1/2009 μελέτη)
394/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου [Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από «Καρυές» έως «Στρίβο» Τ.Δ. Μηλιάς] (35/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
395/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» (4/2009 μελέτη)
396/2011 απόφαση

Ορισμός του Χρήστου Λεμονόπουλου ως εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης για την παραλαβή των επιταγών για τα χρηματοδοτούμενα έργα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τις οποίες θα παραδίδει στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας για την κατάθεσή τους στους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς των αντίστοιχων δράσεων
397/2011 απόφαση

Έγκριση των αριθ. 1 και 2/2011 πρακτικών συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό του Δήμου Κατερίνης
398/2011 απόφαση

Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην πόλη της Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 64/2011 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
399/2011 απόφαση

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης και έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων στο χώρο της, για το έτος 2011 (σύμφωνα με τις αριθ.149 και 62/2011 εισηγήσεις Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. αντίστοιχα)
400/2011 απόφαση

Λήψη Απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο
401/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για τη  διεξαγωγή δημοπρασίας εκμίσθωσης της αίθουσας δεξιώσεων του Β’ κοιμητηρίου του Δήμου Κατερίνης λόγω λήξης της μίσθωσης στις 31/8/2011
402/2011 απόφαση

Λήψη εκ νέου απόφασης για την ανταλλαγή δημοτικού ακινήτου με ιδιοκτησία του Παπαγεωργίου Λαοκράτη του Κων/νου, κατοίκου Τ.Κ. Λόφου, όπου κατασκευάστηκε αρδευτική δεξαμενή (137/1997 απόφαση πρώην κοινότητας Λόφου)
403/2011 απόφαση

Επιδότηση δαπάνης για κατασκευή παταριού και συμψηφισμό με τον Κ.Χ. για τα τραπεζοκαθίσματα στην οδό Γ. Ολυμπίου 18 για τα έτη 2010-2011
404/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για ενταφιασμό προσώπου σε παραχωρημένο οικογενειακό τάφο, κατόπιν αίτησης του κ. Τσορμπατζίδη Αλέξανδρου
405/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης του πρώην Δήμου Κορινού για την εργασίας της αποκομιδής απορριμμάτων των Δ.Δ. του πρώην δήμου, του οικισμού της παραλίας  Κορινού και χώρων της ευρύτερης περιοχής του πρώην Δήμου
406/2011 απόφαση

Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου Ολύμπου ΛΑΛΟΥΜΗ ΜΙΧΑΛΗ.
407/2011 απόφαση

Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως έντεκα (11) μήνες για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης (ΟΠΠΑΠ)
408/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2011 στη Ζησκάτα Γεωργία – Πρατήριο υγρών καυσίμων προϋπολογισμού 851.160 ευρώ
409/2011 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2011 (εντάσσεται η «Μεταφορά μαθητών Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-12»)
410/2011 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (δημιουργείται ΚΑ για τη «Μεταφορά μαθητών Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-12»)
411/2011 απόφαση

Έγκριση της μελέτης για τη «Μεταφορά μαθητών Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-12» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.
412/2011 απόφαση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης (νέες διαδρομές του Αστικού ΚΤΕΛ), σύμφωνα με την αριθ.78/2011 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
413/2011 απόφαση

Έγκριση σύναψης σύμβασης με το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ σύμφωνα με 1) την αριθ.35415/2011 ΚΥΑ και 2) το άρθρο 19 του Ν.2963/2001 για τη μεταφορά των μαθητών της Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012
414/2011 απόφαση

Εγκατάσταση προκατασκευασμένης αίθουσας Νηπιαγωγείου Ανδρομάχης (σύμφωνα με την αριθ.10/2011 εισήγηση της ΔΕΠ)
415/2011 απόφαση

Έγκριση τεχνικής έκθεσης υλοποίησης του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας» στην Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
416/2011 απόφαση

Έγκριση τεχνικής έκθεσης υλοποίησης του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας» στην Τ.Κ. ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
417/2011 απόφαση

Ανάδειξη εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Α. Από την πλειοψηφία: 1. Παπαζιώγας Νικόλαος, 2. Λιακόπουλος Αθανάσιος, 3. Παπαδημητρίου Θωμάς, 4. Κεραμιδιώτης Ευστάθιος Β. Από τη μειοψηφία: 1. Κυριακίδης Γιώργος, 2. Μηλιώτης Νικόλαος, 3. Οφείδης Σάββας)
418/2011 απόφαση

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κατερίνης έτους 2011 (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
419/2011 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου)
420/2011 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε. (ορίζεται ο δήμαρχος με αναπληρωτή τον Χρυσοστάλη Μανώλη, ειδικό σύμβουλο δημάρχου)
421/2011 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της Πράξης «Εξοπλισμός και οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας στο Δήμο Κατερίνης» προϋπολογισμού 246.850,00 ευρώ με διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό.
422/2011 απόφαση

Έγκριση του πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που αφορά στην παραλαβή της 3ης φάσης της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε υφιστάμενα κελύφη του Δήμου Κατερίνης».
423/2011 απόφαση

Έγκριση της 46/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ελάφου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
424/2011 απόφαση

Έγκριση της 44/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Σεβαστής» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
425/2011 απόφαση

Έγκριση της 49/2011 μελέτης του έργου «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 83.676,90 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
426/2011 απόφαση

Έγκριση της 50/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
427/2011 απόφαση

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου διαλογητήριο Ράχης – Φράγμα Λόφου, Δ. Δ. Φωτεινών, Λόφου Δήμου Πέτρας» (158/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
428/2011 απόφαση

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ελαφίνας» (133/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
429/2011 απόφαση

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών Δήμου Ελαφίνας» (134/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
430/2011 απόφαση

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Καπνικού Σταθμού» (46/2009 μελέτη)
431/2011 απόφαση

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (1/2009 μελέτη)
432/2011 απόφαση

Έγκριση του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποπεράτωση εργασιών – Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Σβορώνου» (93/2009 μελέτη)
433/2011 απόφαση

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επεμβάσεις – Ανακατασκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Κατερίνης» (47/2009 μελέτη) από 30-06-2011 μέχρι 31-12-2011
434/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση του Κεντρικού Πεζόδρομου και του πάρκου στα Καταφιώτικα» (26/2010 μελέτη) από 30-06-2011 μέχρι 31-12-2011
435/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρύας» (62/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ) από 30-07-2011 μέχρι 31-12-2011
436/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τοπικού Διαμερίσματος Κατερίνης» (69/2010 μελέτη) από 07-06-2011 μέχρι 31-08-2011
437/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση όλων των ΒΚ και των κάθετων δρόμων στην οδό Αγίου Νικολάου και της οδού Νίκης στο Δ.Δ. Παραλίας» (13/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ) από 30-06-2011 μέχρι 31-12-2011
438/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου διαλογητήριο Ράχης – Φράγμα Λόφου Δ.Δ. Φωτεινών, Λόφου Δήμου Πέτρας » (158/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ) από 30-06-2011 μέχρι 30-09-2011
439/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφιστάμενου Πολιτιστικού Κέντρου στο Δ.Δ.Περίστασης» (90/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ) από 30-06-2011 μέχρι 31-12-2011
440/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Μοσχοχωρίου» από 15-03-2011 μέχρι 15-05-2011
441/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Δ. Λόφου» από 28-03-2011 μέχρι 28-05-2011
442/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Κάτω Μηλιάς» 224/2009 μελέτη ΤΥΔΚ από 30-06-2011 μέχρι 31-12-2011
443/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή δρόμου στη θέση Μπουρονικάδικα στο Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου» 199/2008 μελέτη ΤΥΔΚ από 30-06-2011 μέχρι 30-09-2011
444/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Δ. Μηλιάς 65/2009 μελέτη
445/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Καπνικού Σταθμού» Αριθ. Μελέτης 46/2009.
446/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων» Αριθ. Μελέτης 86/2008
447/2011 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» Αριθ. Μελέτης 4/2009
448/2011 απόφαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μεταλλικών δοκών στο Σιδηροδρομικό Σταθμό»
449/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση υλοποίησης των προγραμμάτων με τίτλο «Άθληση για όλους 2011–2012»  και «Αθλοχώροι Σχολείων 2011-2012» στην Ολυμπιακή Αναπτυξιακή Α.Ε. για την υλοποίησή τους για λογαριασμό του Δήμου Κατερίνης.
450/2011 απόφαση

Έγκριση διαγραφή οφειλών (σύμφωνα με την εισήγηση από το Τμήμα Εσόδων)
451/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για κλείσιμο ανενεργών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου μας και ορισμό δημοτικού υπαλλήλου (με τον αναπληρωτή του) για τη διαχείριση των λογαριασμών του δήμου στην ΕΓΝΑΤΙΑ MARFIN BANK (αναλήψεις, καταθέσεις κλπ) [ορίστηκε ο Γρηγοριάδης Γιώργος με αναπληρωτή τον Σιώκα Γιώργο –δημοτικοί υπάλληλοι]
452/2011 απόφαση

Επαναδημοπράτηση δημοτικών εκτάσεων στην Τοπική Κοινότητα Σεβαστής.
453/2011 απόφαση

Επαναδημοπράτηση δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Χράνης
454/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για διόρθωση του αριθ. 1380/2007 συμβολαίου αγοραπωλησίας και εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή αυτού, για δημοτική έκταση εμβαδού 4095 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Νεοκαισάρειας του Δήμου Κατερίνης, για μετεγκατάσταση της κτηνοτροφικής μονάδας του Κων/νου Ταϊπλιάδη του Δημητρίου (σχετ. 81/2004 και 78/2005 αποφάσεις Δ.Σ.).
455/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του χώρου της εμποροπανήγυρης στο Επιμελητήριο Πιερίας για την Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας.
456/2011 απόφαση

Εξέταση του αιτήματος του κ. Διαμαντή Γεωργίου, μισθωτή του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο άλσος «Παλαιοπαναγιάς» Τ.Κ. Ρητίνης, για μείωση του μισθώματος που καταβάλλει (να μειωθεί κατά 20%)
457/2011 απόφαση

Καταβολή επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου που ασχολήθηκαν το έτος 2010 με την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και συγκεκριμένα με την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων των αλλοδαπών για χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής τους  (ΚΥΑ 2/86390/0022/2-2-2011 ΦΕΚ 676/τ.Β’/28-4-2011).
458/2011 απόφαση

Έγκριση αιτήματος του Σωματείου Εστιατόρων Ψητοπωλών και Συναφών Επαγγελμάτων Δήμου Κατερίνης για λήψη απόφασης από το Δ.Σ. για συμπαράσταση στα αιτήματα του σωματείου προς τη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Ε. και εκλογή διαπαραταξιακής επιτροπής  αλληλεγγύης.
459/2011 απόφαση

Έγκριση του πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την τροποποίηση των όρων της από 12-6-2008 προγραμματικής σύμβασης και της τροποποίησης της 26-8-2009 μεταξύ Δήμου Κατερίνης, ΔΕΥΑΚ και Ολυμπιακής Αναπτυξιακής Α.Ε. για την περισυλλογή και φύλαξη των αδέσποτων ζώων στην περιοχή του Δήμου Κατερίνης
460/2011 απόφαση

Ορισμός του κ. Χρήστου Μανώλα του Ιωάννη  για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ. 1/2003 πράξη εφαρμογής Εθνικού Σταδίου στο Ο.Τ. 523 κ.κ. 021732 (82η Δ Διορθωτική – ορθή επανάληψη).
461/2011 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
462/2011 απόφαση

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης, Συνδέσμου Ύδρευσης  Πιερίας και ΔΕΥΑ Κατερίνης για τη λογιστική –ταμειακή υποστήριξη του Συνδέσμου, τη συντήρηση του δικτύου μεταφοράς του νερού, την αποκατάσταση βλαβών και τη λειτουργία του διυλιστηρίου
463/2011 απόφαση

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κατερίνης έτους 2011
464/2011 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011.
465/2011 απόφαση

Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου «Κατασκευή και βελτίωση χωμάτινων δεξαμενών και υδρομαστεύσεων για τον εμπλουτισμό και βελτίωση των αρδευτικών έργων στα Τ.Δ. του Δήμου (Μοσχοπόταμος, Μελιάδι, Λαχόραχη, Αρωνάς)» προϋπολογισμού 545.035,00 και έγκριση της μελέτης του έργου.
466/2011 απόφαση

Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου «Κατασκευή και βελτίωση χωμάτινων δεξαμενών και υδρομαστεύσεων για τον εμπλουτισμό και βελτίωση των αρδευτικών έργων στα Τ.Δ. του Δήμου (Π. Κεραμίδι, Τρίλοφος, Εξοχή») προϋπολογισμού 615.000,00 και έγκριση της μελέτης του έργου.
467/2011 απόφαση

Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου «Βελτίωση – αποπεράτωση της υφιστάμενης αγροτικής διαδημοτικής οδού του Τ.Κ. Ρητίνης – Τ.Κ. Μοσχοποτάμου, Δήμου Κατερίνης»
468/2011 απόφαση

Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» του έργου «Αγροτική οδοποιία – δρόμος Βίγλα – Άγιος Νικόλαος Τ.Κ. Ρητίνης του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 437.860,00 €
469/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ.83/2011 μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 – «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιά Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 410.000 ευρώ με ΦΠΑ
470/2011 απόφαση

Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 – «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του έργου «Κατασκευή 1ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ Πέτρας του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 615.000,00€ με ΦΠΑ
471/2011 απόφαση

Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 – «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ Πέτρας του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 553.500,00€ με ΦΠΑ
472/2011 απόφαση

Έγκριση της 73/2011 μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 226 – Δράση 1 «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του έργου «Βελτίωση δασόδρομου Άνω Μηλιάς – Κρυονέρι – Μπουρλέκια Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» προϋπολογισμού 231.550,30 ευρώ
473/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ.82/2011 μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 – «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση περιμετρικής οδού Αγίου Κων/νου – Φούντα – Κλήμα – Αγίου Κων/νου και Α παρακλάδι Παλαιόκαστρο Οικισμού Ράχης» προϋπολογισμού 614.810,00€ με ΦΠΑ
474/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ.81/2011 μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 – «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του έργου [Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Λόφου Ψ.Π.Ο., Τοπικής Κοινότητας Φωτεινών, Δημοτικής Ενότητας Πέτρας»] προϋπολογισμού 487.695,00 ευρώ
475/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ.79/2011 μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321 – «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου για κοινωφελή χρήση Παιδικός Σταθμός Ρητίνης» προϋπολογισμού 205.060,93 ευρώ με ΦΠΑ
476/2011 απόφαση

Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Καλόγερος της Δημοτικής Κοινότητας Λόφου του Δήμου Κατερίνης» και υποβολή πρότασης, μετά την τροποποίησή της, για ένταξη στο μέτρο 321 – «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του έργου αυτού
477/2011 απόφαση

Υποβολή αιτήματος προς τη Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας, προκειμένου να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την υλοτόμηση τμήματος του δάσους Εξοχής Τόξου και διάθεση του προϊόντος της υλοτόμησης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κατοίκων της περιοχής για την περίοδο 2011-2012 και συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης της υλοτόμησης
478/2011 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (8/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 3.550.000,00 ευρώ με ανοιχτό διαγωνισμό
479/2011 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Βατάν (Μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» (6/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 3.550.000,00 ευρώ με ανοιχτό διαγωνισμό
480/2011 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (7/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 3.500.000,00 ευρώ με ανοιχτό διαγωνισμό
481/2011 απόφαση

Ανάκληση της 456/2011 απόφασης Δ.Σ. και σύναψη  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Δήμου Κατερίνης και Επιμελητήριου Πιερίας για τη συνδιοργάνωση έκθεσης με τίτλο «3η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας 2011»
482/2011 απόφαση

Έγκριση  απολογισμού  εσόδων- εξόδων του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2009 (σύμφωνα με την 198/2011 απόφαση Δ.Ε.Κατερίνης)
483/2011 απόφαση Δ.Σ.

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2009 (1-1-2009 έως 31-12-2009) (σύμφωνα με την 197/2011 απόφαση Δ.Ε.Κατερίνης)
484/2011 απόφαση Δ.Σ.

Έγκριση  απολογισμού  εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2010 των Δήμων:
Κατερίνης (σύμφωνα με την 174/2011 απόφαση Ο.Ε.)
485/2011 απόφαση Δ.Σ.

Κορινού (σύμφωνα με την 176/2011 απόφαση Ο.Ε.)
486/2011 απόφαση Δ.Σ.

Ελαφίνας (σύμφωνα με την 177/2011 απόφαση Ο.Ε.)
487/2011 απόφαση Δ.Σ.

Πιερίων (σύμφωνα με την 179/2011 απόφαση Ο.Ε.)
488/2011 απόφαση Δ.Σ.

Πέτρας (σύμφωνα με την 178/2011 απόφαση Ο.Ε.)
489/2011 απόφαση Δ.Σ.

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2010 (1-1-2010 έως 31-12-2010) Δήμων:
Κατερίνης (σύμφωνα με την 168/2011 απόφαση Ο.Ε.)
490/2011 απόφαση Δ.Σ.

Κορινού (σύμφωνα με την 170/2011 απόφαση Ο.Ε.)
491/2011 απόφαση Δ.Σ.

Ελαφίνας (σύμφωνα με την 171/2011 απόφαση Ο.Ε.)
492/2011 απόφαση Δ.Σ.

Πιερίων (σύμφωνα με την 173/2011 απόφαση Ο.Ε.)
493/2011 απόφαση Δ.Σ.

Πέτρας (σύμφωνα με την 172/2011 απόφαση Ο.Ε.)
494/2011 απόφαση Δ.Σ.

Αποδοχή δήλωσης ιδιοκτητών (Γεωργούλη) για την αγορά ακινήτου (οικοπέδου στην πλατεία Δημοκρατίας) από το Δήμο Κατερίνης, με σκοπό την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης
495/2011 απόφαση

Έγκριση Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών που αφορούν την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση αμμοχάλικων» (52/2009 μελέτη)
496/2011 απόφαση

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κατερίνης έτους 2011.
497/2011 απόφαση

Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Πιερίας για λήψη απόφασης σχετικά με την εργασιακή εφεδρεία.
498/2011 απόφαση

Επαναδιατύπωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης (ύστερα από το αρ.πρωτ.8050/23.09.11 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης)
499/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση της προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» στο πλαίσιο του προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη», στην ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, με το ποσό των 45.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
500/2011 απόφαση

Έγκριση προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Αξιοποίηση για αρδευτική χρήση της υδρογεώτρησης PR 1979 στη θέση “Παναγία” του Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας»
501/2011 απόφαση

 
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (31/2011 μελέτη)
502/2011 απόφαση

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οριοθέτηση Κ.Χ. με κρασπεδόρειθρα ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (50/2009 μελέτη)
503/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης κάδου απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη)
504/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Εθνικού Σταδίου» (43/2009 μελέτη).
505/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (45/2009 μελέτη).
506/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Ολυμπιακής Ακτής» (68/2010 μελέτη).
507/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» (37/2009 μελέτη).
508/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τοπικού Διαμερίσματος Κατερίνης» (69/2010 μελέτη).
509/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Καπνικού Σταθμού» (42/2009 μελέτη)
510/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για επιστροφή πρόσθετης εγγυητικής για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Τοπικού Διαμερίσματος Κατερίνης» (69/2010 μελέτη)
511/2011 απόφαση

Νομιμοποίηση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα στις 13 και 15/09/2011 για υπηρεσιακούς λόγους.
512/2011 απόφαση

Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό των εθνικών επετείων της 16ης και 28ης Οκτωβρίου.
513/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
514/2011 απόφαση

Έγκριση του αριθ.4 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κατερίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) και της Διαδημοτικής Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» για την περισυλλογή και φύλαξη των αδέσποτων ζώων στην περιοχή του Δήμου Κατερίνης.
515/2011 απόφαση

Έγκριση παραχώρησης αίθουσας και σχολικών χώρων σε φορείς (σύμφωνα με της αποφάσεις 9 και 11/2011 αποφάσεις της ΔΕΠ)
516/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τη μεταβίβαση κυριότητας απευθείας εκποιηθέντος δημοτικού οικοπέδου στη θέση «Αλβανικός τεκές» της κληρονόμους του αποβιώσαντος Σπυρίδωνος Αποστόλου Τσιαμπάζη (σχετική απόφαση 287/2002 Δ.Σ.)
517/2011 απόφαση

Εξέταση του αιτήματος της Ανώνυμης Εταιρείας «Ανώνυμη Βιοτεχνική – Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Νερού» με διακριτικό τίτλο «Πηγή Ολύμπου Α.Ε.» για μείωση του δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων.
518/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για επιβολή διοικητικής κύρωσης στην Τσιακμάκη Θεανώ του Ιωάννη, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2α του Ν.3170/2003.
519/2011 απόφαση

 
Έγκριση ή μη της αριθ. 21/2011 απόφαση ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ που αφορά στην έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και του Κανονισμού Προσωπικού της επιχείρησης.
520/2011 απόφαση

Έγκριση ή μη της αριθ. 70/2011 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΚ που αφορά στην τιμολόγηση υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης των πρώην Δήμων Παραλίας και Κορινού
521/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως από ελλειμματική απόδοση γης για τμήμα εμβαδού 96 τ.μ. για την οποία είναι δικαιούχος ο κ. Κωνσταντίνος Μαντάς και υπόχρεος  ο Δήμος Κατερίνης
522/2011 απόφαση

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως τμήματος ρυμοτομούμενης εκτάσεως εμβαδού 19,71 τ.μ. και προσκυρούμενης έκτασης εμβαδού 13,54 τ.μ. για την οποία είναι δικαιούχος ο Δήμος Κατερίνης και υπόχρεος  ο κ. Ελευθέριος Καλιακός
523/2011 απόφαση

Κατανομή ποσού 207.419,04 € (Γ΄ κατανομή 2011) για τις λειτουργικές δαπάνες των  Νομικών Προσώπων του Δήμου Κατερίνης με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές» (σύμφωνα με την 13/2011 εισήγηση της ΔΕΠ)
524/2011 απόφαση

Έγκριση κατανομής ποσού 20.609,04 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης, για τους Σχολικούς Τροχονόμους για τις περιόδους α) Σεπτεμβρίου 2010 – Δεκεμβρίου 2010 και β) Ιανουαρίου 2011 – Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την 14/2010 απόφαση της Δ.Ε.Π.
525/2011 απόφαση

Αποδοχή επιδότησης – αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικ. έτους 2011
526/2011 απόφαση

Ανάθεση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση Προβλημάτων Διάβρωσης Παραλίας Κατερίνης – Μέτρα άμεσης αντιμετώπισης στο Α.Π.Θ.»
527/2011 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αστικές Αναπλάσεις στις περιοχές Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης» (29/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 4.900.000,00 ευρώ με δημοπρασία
528/2011 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεως προσφοράς διαδικτύου της Χρυσοβαλάντου – Μαρίας Ζουρνατσίδου, στην οδό Ολύμπου 19 και Ναυτικού Ομίλου στην Τ.Κ. Παραλίας
529/2011 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεως προσφοράς διαδικτύου της Αφροδίτης Κουτίδου, στη Δ.Κ. Περίστασης
530/2011 απόφαση

Έκδοση ψηφίσματος για το τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, κατόπιν αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων και δημοτών.
531/2011 απόφαση

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κατερίνης έτους 2011.
532/2011 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011.
533/2011 απόφαση

Έγκριση της 85/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Περίστασης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
534/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 21/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Σβορώνου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (332/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
535/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 22/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νεοκαισάρειας» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (328/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
536/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 23/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νέου Κεραμιδίου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (330/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
537/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 24/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νέας Χράνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (331/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
538/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 25/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Γανόχωρας» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (329/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.) .
539/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 26/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννη» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (333/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
540/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 32/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κορινού» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (368/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.)
541/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 33/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Λόφου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (370/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.)
542/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 34/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Βρίας» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (369/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.)
543/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 38/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Αρωνά» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (367/2011 απόφαση Δ.Σ.).
544/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 39/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Εξοχής» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (366/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
545/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 40/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Λαγόραχης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (365/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
546/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 41/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Τραπεζούντας» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (364/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
547/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 42/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοποτάμου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (363/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
548/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 43/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κούκου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (362/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
549/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 45/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Καταλωνίων» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (361/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
550/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 46/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ελάφου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (424/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
551/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 55/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (373/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
552/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 56/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κάτω Μηλιάς» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (372/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
553/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 58/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοχωρίου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ (374/2011 αρχική απόφαση Δ.Σ.).
554/2011 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση για την ανέγερση του Ειδικού Σχολείου Κατερίνης».
555/2011 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση για την ανέγερση του 8ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης».
556/2011 απόφαση

Προμήθεια λιπαντικών για το Δήμο Κατερίνης (16/2011 μελέτη) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω του ότι ο πρόχειρος διαγωνισμός (αρχικός και επαναληπτικός) απέβη άγονος. (στον Καρόζα Δημήτριο, με ποσό 30.719,16 € με ΦΠΑ)
557/2011 απόφαση

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ενότητας Βατάν» (44/2009 μελέτη)
558/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Κατερίνης για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης».
559/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση διαβρωθέντων τμημάτων στους δρόμους του Δ.Δ. Ελατοχωρίου» του πρώην Δήμου Πιερίων (Αριθ. Μελέτης 181/2010 πρώην ΤΥΔΚ).
560/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – Αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος Τσαλόπουλου» (39/2005 μελέτη)
561/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των Οικισμών» (134/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
562/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση – συντήρηση πλακόστρωτων πεζοδρομίων του Δήμου Κατερίνης» (125/2009 μελέτη)
563/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης και συντήρησης πεζοδρόμων Δήμου Κατερίνης» (123/2009 μελέτη).
564/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Κέντρου» (72/2009 μελέτη)
565/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αισθητική αναβάθμιση πρασίνου Κ.Χ. ενότητας επέκτασης Ευαγγελικών» (124/2009 μελέτη)
566/2011 απόφαση

Έγκριση του αριθ.3/2011 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κατερίνης.
567/2011 απόφαση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης και προσδιορισμός θέσεων στάσης - στάθμευσης, σύμφωνα με την αριθ.89/2011 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
568/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση προς χρήση του αριθ. ΚΗΥ 2885 δημοτικού αυτοκινήτου ειδικών χρήσεων στη «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε.» (ύστερα από αίτημά της) για κάλυψη των αναγκών της.
569/2011 απόφαση

Καθορισμός πηγής χρηματοδότησης για την «Προμήθεια, φόρτωση και μεταφορά άμμου» για το έργο «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας» (88/2011 μελέτη)
570/2011 απόφαση

Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής έργων σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Π.Δ.171/87.
571/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού με την κατασκευή γέφυρας στη θέση “Πόρος”» του πρώην Δήμου Πιερίων (1/2007 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
572/2011 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Κατερίνης – Κατασκευή έργων Β’ φάσης»
573/2011 απόφαση

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Μ. Μηλιάς – Κ. Μηλιάς Δ.Δ. Μηλιάς Δήμου Πέτρας» (156/2008 μελέτη).
574/2011 απόφαση

Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κατερίνης (μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4024/2011)
575/2011 απόφαση

Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 01/01/2012 έως 31/07/2012 για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης (ΟΠΠΑΠ)
576/2011 απόφαση

Έγκριση της Γ’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (261/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
577/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης ανανέωσης – παράτασης μίσθωσης χώρου ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Κορινού.
578/2011 απόφαση

Έγκριση μετάβασης δημάρχου και αντιδημάρχου εκτός Κατερίνης για υπηρεσιακούς λόγους.
579/2011 απόφαση

Έγκριση λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2012.
580/2011 απόφαση

 
Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
581/2011 απόφαση

Έγκριση ενταφιασμού σε παραχωρημένο οικογενειακό τάφο στο Α νεκροταφείο του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από αίτηση του Παπαδόπουλου Κων/νου.
582/2011 απόφαση

Επικαιροποίηση της αριθ.44/2009 απόφασης πρώην Δήμου Ελαφίνας με θέμα «Ανταλλαγή δημοτικών αγροτεμαχίων της κτηματικής περιοχής συνοικισμού Μελιαδίου Τ.Δ.Λαγοράχης με αγροτεμάχιο ιδιώτη για την κατασκευή αρδευτικής δεξαμενής».
583/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 458/2011 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Καταβολή επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου που ασχολήθηκαν το έτος 2010 με την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και συγκεκριμένα με την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων των αλλοδαπών για χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής τους  (ΚΥΑ 2/86390/0022/2-2-2011 ΦΕΚ 676/τ.Β’/28-4-2011)]
584/2011 απόφαση

 
Μεταφορά θέσης γλυπτού που βρίσκεται στην πόλη της Κατερίνης.
585/2011 απόφαση

Επικύρωση της επιλογής των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
586/2011 απόφαση

Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης της αριθ. 66/2011 μελέτης που αφορά στη «Μεταφορά μαθητών Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»
587/2011 απόφαση

 
Άνοιγμα ειδικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, προκειμένου να κατατεθεί το υποχρεωτικά διατιθέμενο ένα δέκατο του ποσού από το καθαρό εισπραττόμενο προϊόν του «Εράνου της Αγάπης» της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος.
588/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για συνέχιση ή μη της διαδικασίας έκδοσης παράτασης παραχώρησης στον πρώην Δήμο Πιερίων του με αριθ. 543 ΟΤ 68 οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση Διοικητηρίου.
589/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση προς χρήση των αριθ. ΚΗΥ 7021 και ΚΗΥ 7038 δημοτικών αυτοκινήτων στη ΔΕΥΑ Κατερίνης (ύστερα από αίτημά της) για κάλυψη των αναγκών της.
590/2011 απόφαση

Εξέταση αιτήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας για παραχώρηση ικανής έκτασης για τη δημιουργία υπηρεσιακού πρατηρίου καυσίμων στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου.
591/2011 απόφαση

Επικαιροποίηση της 43/2009 απόφασης Δ.Σ. πρώην Δήμου Παραλίας με θέμα [Έγκριση της με αριθμό 10/20-02-2009 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΗΠΑ που αφορά τη δωρεάν μεταβίβαση των αυτοκινήτων φορτηγών της επιχείρησης στο Δήμο].
592/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης περί της τιμής μονάδας για την προσκύρωση Δημοτικής Έκτασης εμβαδού 48,63 τ.μ. στην ιδιοκτησία Τάσιου Λάζαρου του Κων/νου με κ.κ. 037110 στο Ο.Τ. 953 της Π.Ε. ΒΑΤΑΝ – Επέκταση.
593/2011 απόφαση

 
Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο δρόμο μεταξύ των Ο.Τ.292 και 293 της πολεοδομικής ενότητας Κέντρο – Αναθεώρηση.
594/2011 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο δρόμο μεταξύ των Ο.Τ.189-164-165 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Αναθεώρηση.
595/2011 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου. Σιδερά σοφία, Καπνικός Σταθμός
596/2011 απόφαση

Καρατζά Αγγελική και Γεωργία, Βατάν
597/2011 απόφαση

Κανελοπούλου Βασιλική και λοιποί, Καπνικός Σταθμός
598/2011 απόφαση

Στίκος Αθανάσιος, οικισμός Σβορώνου
599/2011 απόφαση

Σεμερτζίδης Παναγιώτης και Ειρήνη Σεμερτζίδου, Σιδηροδρομικός Σταθμός
600/2011 απόφαση

Ιακωβίδης Αλέξανδρος, Επέκταση Ευαγγελικών – Ν. Ζωής
601/2011 απόφαση

Κουκουβίτης Αριστείδης, Βατάν
602/2011 απόφαση

Μαραμή – Χαρλάν Μαρία, Εθνικό Στάδιο
603/2011 απόφαση

Κετσεροπούλου Σοφία, Καπνικός Σταθμός
604/2011 απόφαση

Οικονομίδου Ελισάβετ, Βατάν
605/2011 απόφαση

Δρούγκα Βασιλική, Καπνικός Σταθμός
606/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 212/2009 απόφασης ΔΣ ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας
607/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 216/2011 απόφασης ΔΣ ως προς την τιμή μονάδας
608/2011 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπων για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους σύμφωνα με πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου Κατερίνης.Πανίδου Σοφία
609/2011 απόφαση

Γραβάνη Μαρία
610/2011 απόφαση

Ακκιζίδης Παναγιώτης
611/2011 απόφαση

Κεσίδης Βασίλειος
612/2011 απόφαση

Αποδέσμευση ειδικευμένων εσόδων Δήμου Κατερίνης
613/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ.39/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ που αφορά στην πρόσληψη τριών μελών του Δ.Σ. με πλήρη και μερική απασχόληση, σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν. 3463/2006
614/2011 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.275/2011 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Παραχώρηση στο Δήμο ειδικά διαμορφωμένου λεωφορείου για μετακίνηση παιδιών και εφήβων του ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ] διότι δε συντρέχουν πλέον οι λόγοι της παραχώρησης.
615/2011 απόφαση

Έγκριση των απολογισμών των πρώην Νομικών Προσώπων με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές», για το οικονομικό έτος 2010 (ύστερα από την 15/2011 εισήγηση της ΔΕΠ)
616/2011 απόφαση

Έγκριση παραχώρησης σχολικής αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου ή Νηπιαγωγείου Καρυών στο Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο Καρυών «ΑΕΤΟΣ» (ύστερα από την 16/2011 εισήγηση της ΔΕΠ)
617/2011 απόφαση

Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2011.
618/2011 απόφαση

Έγκριση περαίωσης – παραλαβής της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Κατερίνης αναφορικά με την προετοιμασία του φακέλου υποβολής της Προγραμματιζόμενης Πράξης με τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισμός στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης»
619/2011 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο [Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Κατερίνης για την υλοποίηση του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ Κατερίνης»].
620/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για διάλυση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Οριοθέτηση ΚΧ με κρασπεδόρειθρα ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού»
621/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για διάλυση ή μη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού δικτύου Τοπικών Διαμερισμάτων»
622/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για διάλυση ή μη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Εθνικού Σταδίου»
623/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για διάλυση ή μη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οικισμών και Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κατερίνης»
624/2011 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Κατερίνης έτους 2011
625/2011 απόφαση

Παραχώρηση χρήσης δύο φορτηγών αυτοκινήτων στη ΔΕΥΑΚ
626/2011 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Κατερίνης»
627/2011 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου Παπαδημητρίου Γεώργιος, Π. Βαρδάκα 27
628/2011 απόφαση

Παπατόλιος Βασίλειος, Π. Τσαλδάρη 10 – Α. Βασιλειάδη 4
629/2011 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Καπνικού Σταθμού», αριθ. Μελέτης 42/2009
630/2011 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας ΒΑΤΑΝ», αριθ. μελέτης 40/2009 και επιστροφή των πρόσθετων εγγυήσεων.
631/2011 απόφαση

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης  «Σχεδιασμός και ανάπλαση περιοχής Μοσχοποτάμου εντός οικισμού (περιοχή Καπνικού Σταθμού)
632/2011 απόφαση

 
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Σχεδιασμός και ανάπλαση περιοχής Μοσχοποτάμου εντός οικισμού (περιοχή Καπνικού Σταθμού) – Βιοκλιματικός αστικούς μετασχηματισμός της οδού 19ης Μαΐου  σε γραμμικό πάρκο και επαναφορά της ιστορικής διαδρομής του ρέματος Μοσχοποτάμου»
633/2011 απόφαση

Ορισμός υπευθύνου πράξης για την υποβολή πρότασης στην κατηγορία  πράξεων «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων» προκειμένου να υποβάλλει την πρόταση του έργου  «Σχεδιασμός και ανάπλαση περιοχής Μοσχοποτάμου εντός οικισμού (περιοχή Καπνικού Σταθμού) –Βιοκλιματικός αστικούς μετασχηματισμός της οδού 19ης Μαΐου  σε γραμμικό πάρκο και επαναφορά της ιστορικής διαδρομής του ρέματος Μοσχοποτάμου» και να συμμετάσχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 στον Άξονα Προτεραιότητας 1. «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος  και Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» κατηγορία πράξης  «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων»
634/2011 απόφαση

Αποδοχή όρων της πρόσκλησης και έγκριση  συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 στον Άξονα Προτεραιότητας 1. «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος  και Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» κατηγορία πράξης  «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων»
635/2011 απόφαση

Ανανέωση παράτασης μίσθωσης γραφείου Τοπικού  Συμβουλίου Σβορώνου.
636/2011 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 158/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός προέδρου – αντιπροέδρου).
637/2011 απόφαση

Καταρτισμός Τεχνικού Προγράμματος - Ετήσιου προγράμματος Δράσης 2012
638/2011 απόφαση

Κατανομή ποσού 207.419,04 ευρώ (Δ κατανομή 2011) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
639/2011 απόφαση

Κατανομή ποσού 7.908,12 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης για τους Σχολικούς Τροχονόμους για τις περιόδους Απρίλιο – Ιούνιο 2011.
640/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του ΣΟΛ για οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του πρώην Δήμου Παραλίας για τα έτη 2008-2010
641/2011 απόφαση

Καθορισμός χρήσης Κ.Χ. πλατειών, πεζοδρόμων, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης
642/2011 απόφαση

Καθορισμός τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών κλπ Δήμου Κατερίνης
643/2011 απόφαση

Καθορισμός βοσκήσιμων εκτάσεων (θέση και εμβαδόν), τρόπου χρήσης αυτών, αριθμού και είδους ζώων μεγάλων και μικρών που επιτρέπεται να βόσκουν στο Δήμο Κατερίνης
644/2011 απόφαση

Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης
645/2011 απόφαση

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και ειδικών διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Κατερίνης
646/2011 απόφαση

Καθορισμός τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης
647/2011 απόφαση

Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και φόρου του άρθρου 10 του Ν.1080/80 του Δήμου Κατερίνης
648/2011 απόφαση

Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης
649/2011 απόφαση

Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων Δήμου Κατερίνης
650/2011 απόφαση

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού θέσεων υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2012
651/2011 απόφαση

Καθορισμός τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
652/2011 απόφαση

Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και καθορισμός τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων,  στο Δήμο Κατερίνης
653/2011 απόφαση

Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «e-Trikala A.E.» Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Εξειδίκευση του Έργου «Πιλοτική Εγκατάσταση, Διαχείριση και Παροχή Υπηρεσιών Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης με Χρήση Αισθητήρων Θέσεων και Κινητού Τηλεφώνου», την Κατάρτιση των Όρων Δημοπράτησής του και την Παρακολούθηση της Υλοποίησης του.
654/2011 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2011 (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)
655/2011 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
656/2011 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης έτους 2012» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 999.424,20 ευρώ με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό
657/2011 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
658/2011 απόφαση

Έγκριση της τροποποίησης των συμβάσεων με το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, σύμφωνα με την  αριθ. 35415/2011 ΚΥΑ, το άρθρο 19 του Ν. 2936/2001 και την αριθ. 98/2011 μελέτη με τίτλο «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»
659/2011 απόφαση

Χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών  διαδικτύου.Μαρίνος Κωνσταντίνος, Λ. Ιασωνίδη 92
660/2011 απόφαση

Σαββίδης Δημήτριος, Τ.Κ. Παραλίας
661/2011 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
662/2011 απόφαση

Διόρθωση της 581/2011 απόφασης ΔΣ ως προς την κατάσταση διαγραφής οφειλετών από χρηματικό κατάλογο που αφορά στη χρήση χώρου λαϊκών αγορών Δήμου Κατερίνης και ως προς το ύψος του ποσού διαγραφής της οφειλής του κ.  Δημητρίου Πεφτίτση
663/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση υλοποίησης προγραμμάτων «Μαζικού Αθλητισμού 2011-2012» στην Ολυμπιακή Αναπτυξιακή Α.Ε.
664/2011 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κυκλοφοριακής ανάπλασης περιοχής Αστικών Δήμου Κατερίνης»
665/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχέτευση όμβριων υδάτων Κάτω Μηλιάς»
666/2011 απόφαση

Έγκριση της 4ης φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε υφιστάμενα κελύφη του Δήμου Κατερίνης»
667/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» (αφορά οικισμούς της Δ.Ε. Ελαφίνας) 134/2010 μελέτη ΤΥΔΚ
668/2011 απόφαση

Έγκριση του αριθ. 4/2011 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό του Δήμου Κατερίνης
669/2011 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη άρδευσης πρανών και κόμβων Περιφερειακής οδού Κατερίνης»
670/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για διάθεση των 113,30 χκμ καυσόξυλων οξυάς παραχθέντα μέσα στο έτος 2011 από το ΔΤ 35 του Δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς στο εμπόριο
671/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας φόρτωση και μεταφορά άμμου για το έργο «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας»
672/2011 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου παλαιάς Βρίας» 62/2008 μελέτη ΤΥΔΚ (μέχρι 30.06.2011)
673/2011 απόφαση

Τροποποίηση της 642/2011 απόφασης με την προσθήκη πέντε επιπλέον θέσεων στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κατερίνης
674/2011 απόφαση

Καθορισμός του αριθμού αδειών του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012 (20 άδειες)
675/2011 απόφαση

Καθορισμός του αριθμού αδειών του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2012 (20 άδειες)
676/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης σχετικά με την κύρωση της 1/2005 πράξης εφαρμογής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Κατερίνης
677/2011 απόφαση

Έγκριση της 45/2011 απόφαση του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης που αφορά στην ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Ω.Κ.
678/2011 απόφαση

Έγκριση της 75/2011 απόφαση του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης (ΟΠΠΑΠ) που αφορά στην ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
679/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση δύο (2) κατευθυντηρίων πινακίδων της Ψυχιατρικής Κλινικής Κατερίνης με διακριτικό τίτλο ΕΛΠΙΔΑ Α.Ε.
680/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Ε.Π.Ο. για την εξασφάλιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κατερίνης για την διοργάνωση της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος Νέων 2014 κάτω των 19 ετών που διοργανώνει η UEFA
681/2011 απόφαση

Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του νπδδ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου (παραμένει η ίδια σύνθεση μ’ αυτήν του 2011)
682/2011 απόφαση

Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου (παραμένει η ίδια σύνθεση μ’ αυτήν του 2011 αντιπρόεδρος εκλέγεται ο κ. Παπαγιαννούλης Α.)
683/2011 απόφαση

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου (παραμένει η ίδια σύνθεση μ’ αυτήν του 2011)
684/2011 απόφαση

Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου (παραμένει η ίδια σύνθεση μ’ αυτήν του 2011 με αντικατάσταση του κ. Μπερεδήμα Π. από την κ. Πούλιου – Περδίκη Ασ. και της κ. Ελευθεριάδου Σ. από την κ. Μακρίδου Π.)
685/2011 απόφαση

Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου (παραμένει η ίδια σύνθεση μ’ αυτήν του 2011)
686/2011 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Λεμονόπουλος Χρ. και Παπαδημητρίου Θ.)
687/2011 απόφαση

Ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κατερίνης οικ. έτους 2012
688/2011 απόφαση