Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 (1η αναμόρφωση)
1/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με ανοιχτό διαγωνισμό.
2/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας συσσιτίων – τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου (ΟΠΠΑΠ και ΔΗΚΕΔΗΚ) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με ανοιχτό διαγωνισμό.
3/2014 απόφαση

Πρόταση προς την Ακαδημία Αθηνών περί της απονομής τιμητικής διακρίσεως στην «Εταιρεία Πιερικών Μελετών» – Εστία Πιερίδων Μουσών Κατερίνης για το συνολικό έργο της
4/2014 απόφαση

Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την επικόλληση αυτοκόλλητων σημάτων στα εγκαταλελειμμένα οχήματα του Δήμου Κατερίνης (ορίζονται οι Κωνσταντινίδης Γιώργος και Κορνούτης Βασίλης)
5/2014 απόφαση

Μετατροπή (3) επιβατικών αυτοκινήτων του δήμου (ΚΗΥ 7012, ΚΗΥ 7013 και ΚΗΥ 7014) σε φορτηγά κοινά κλειστά μη ανατρεπόμενα τα οποία θα χρησιμοποιούνται για μεταφορά προσωπικού και εγαλείων.
6/2014 απόφαση

Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Πιερίας (ΣΥ.ΡΑ.Π.) για παραχώρηση χρήσης τριών δημοτικών καταστημάτων (αριθ. 1, 2 και 3) στην Ν. Χράνη Πιερίας, για την επέκταση του χώρου στέγασης του συλλόγου. (παραχωρούνται τα αριθ.2 και 3 συνολικού εμβαδού 17,5 τ.μ. το καθένα σύμφωνα με την αριθ.11/2014 γνωμοδότηση της Δ.Κ. Κατερίνης)
7/2014 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2014 (1η τροποποίηση - εντάσσεται η μελέτη «Μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στον οικισμό Άνω Αγίου Ιωάννη, Δήμου Κατερίνης» ποσού 18.573,00 ευρώ)
8/2014 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (είναι η 2η αναμόρφωση)
9/2014 απόφαση

Έγκριση της Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013 (σύμφωνα με την 25/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
10/2014 απόφαση

Κατανομή ποσού 196.848,37  ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για δαπάνες θέρμανσης (σύμφωνα με την αριθ. 1/2014 απόφαση ΔΕΠ, δηλαδή από 98.424,185 ευρώ η κάθε Σχολική Επιτροπή)
11/2014 απόφαση

Κατανομή ποσού 207.419,04  ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (α’ κατανομή) (σύμφωνα με την αριθ. 2/2014 απόφαση ΔΕΠ, από 103.709,52 ευρώ η κάθε Επιτροπή)
12/2014 απόφαση

Εισήγηση για τη λειτουργία τομέων πληροφορικής, περιβάλλοντος και φυσικών πόρων στο 1ο ΕΠΑΛ Κατερίνης για το σχολικό έτος 2014-2015, σύμφωνα με την αριθ.3/2014 γνωμοδότηση της ΔΕΠ.
13/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.1/2014 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δ.Ε. Κατερίνης» προϋπολογισμού 680.000,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό
14/2014 απόφαση

Έγκριση του από 04-02-2013 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών» (34/2010 μελέτη)
15/2014 απόφαση

Έγκριση του από 17-12-2013 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Ολυμπιακής Ακτής» (68/2010 μελέτη)
16/2014 απόφαση

Έγκριση του από 20-12-2013 πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Ευαγγελικών» (38/2009 μελέτη)
17/2014 απόφαση

Έγκριση του από 20-12-2013 πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Ευαγγελικών» (2/2009 μελέτη)
18/2014 απόφαση

Έγκριση του από 20-12-2013 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «Αποξήλωση και Ανακατασκευή οδών Αγίας Λαύρας- Σολωμού και Γ. Ολυμπίου» (1/2010 μελέτη).
19/2014 απόφαση

Έγκριση του τροποποιημένου 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν» (44/2009 μελέτη)
20/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων δημοτικής ενότητας Ελαφίνας» (αριθ. μελέτης  58/2013) από 01.02.2014 έως 01.05.2014
21/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή βάσης κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου Τ.Κ. Νεοκαισάρειας» (αριθ. μελέτης  61/2013) έως 31.03.2014
22/2014 απόφαση

Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ» με αριθ. μελέτης 72/2009 έως 30.12.2014
23/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας στα πλαίσια του έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αριθ. μελέτης 32/2012) έως 30.01.2014
24/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (16/2012 μελέτη) από 31.12.2013 έως 30.05.2014.
25/2014 απόφαση

Δωρεάν παραχώρησης δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 1.593,63 τ.μ. (που αποτελεί τμήμα του 2132 τεμαχίου) στην Κατασκευαστική Εταιρεία Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ, για συνολικό διάστημα δύο (2) μηνών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος απόθεσης υλικών εκσκαφής του έργου «Περιφερειακή οδός Κατερίνης»
26/2014 απόφαση

Δωρεάν Παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα αγροτεμαχίου εμβαδού 6.183,00 τ.μ. της κτηματικής περιφέρειας Χράνης,  στον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Ν. Χράνης Πιερίας, εντός του οποίου είναι κτισμένη η εκκλησία της Παναγίας
27/2014 απόφαση

Αποδοχή αιτήματος του ΓΑΣ «ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» για παραχώρηση χρήσης της αίθουσας γυμναστηρίου του ΤΕΙ Κατερίνης, για τις προπονήσεις της ομάδας τους ελληνορωμαϊκής πάλης.
28/2014 απόφαση

Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων (για 2 πινακίδες ορίζεται το κατώτατο όριο στην εταιρία EKO GAS Κώτσιου Χρήστος)
29/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κας Ελπίδας Περπερίδου (Α.Μ.431), για γνωμοδότηση σχετικά με εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων (61,50 ευρώ)
30/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Γρηγορόπουλου Δημητρίου (Α.Μ.93), για γνωμοδοτήσεις που συνέταξε και παρέδωσε στη Δ/νση Πολεοδομίας (2.460 ευρώ)
31/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (150€ στην ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ, 250 € στον Τσαουσίδη Νικόλαο του Μιχαήλ, 756,64 € στον Δίγκα Θεόδωρο του Αθανασίου, 63,91 € στον Ξυγωνάκη Ευστράτιο του Αθανασίου, 84,97 € στην Κόσυβα Αθηνά του Αστερίου,101,32 € στον Συρόπουλο Χρήστο του Σωτηρίου, 373,08 € στον Πίτο Δημήτριο του Αναστασίου)
32/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (4.639,76€ της Δ/νσης Δασών Ν. Πιερίας που βεβαιώθηκε με τους Χ.Κ.130/2013 και 131/2013, 144€ του Μελιόπουλου Παναγιώτη του Δημητρίου που βεβαιώθηκε με τον Χ.Κ 70/2013, 288€ του Μελιόπουλου Παναγιώτη του Δημητρίου που βεβαιώθηκε με τον Χ.Κ 86/2013, 144€ του Αντωνίου Θωμά του Ευαγγέλου που βεβαιώθηκε με τον Χ.Κ 70/2013, 47,54 € του Ζησόπουλου Δημητρίου του Ζήση που βεβαιώθηκε με τον Χ.Κ 69/2001, 63,20 € του Ζησόπουλου Δημητρίου του Ζήση που βεβαιώθηκε με τον Χ.Κ 20/2005, 55,30 € του Ζησόπουλου Δημητρίου του Ζήση που βεβαιώθηκε με τον Χ.Κ 00021/2007)
33/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους [ΠΑΠΑΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΗΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) και ΣΑΤΙΛΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ)]
34/2014 απόφαση

Έγκριση διαγραφής του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80% [συνολικού ύψους 21.857,93 ευρώ για 54 οφειλέτες, σύμφωνα με το Ν. 3074/2002, Ν. 3345/2005 Ν. 3649/08 & 3801/2009, διότι εξοφλήθηκε η βασική οφειλή τους].
35/2014 απόφαση

Μη αποδοχή του αριθ.πρωτ.82224/30.10.13 αιτήματος του Λεωνίδα Ευαγγέλου του Σωτηρίου για διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών του.
36/2014 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 1 παρ.1γ του Π.Δ.23/2000  (Τον Αθανασιάδη Παναγιώτη ως τακτικό μέλος και τον Κυραϊλίδη Χρυσόστομο ως αναπληρωματικό μέλος.)
37/2014 απόφαση

Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού ως πέντε ημερομισθίων κατ’ άτομο το μήνα.
38/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 16/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. που αφορά την αναμόρφωση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2014 της  ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.
39/2014 απόφαση

Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον τακτικό  διαχειριστικών έλεγχο χρήσεων 2011, 2012 και 2013 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. (Καλαμπόκας Αναστάσιος και Πάνος Καβελάρης)
40/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων προϋπολογισμού 38.880,82 ευρώ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης (πρόχειρος διαγωνισμός)
41/2014 απόφαση

Έγκριση υποβολής πρότασης (τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης) με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ)» Δήμου Κατερίνης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 59- «Ψηφιακές υπηρεσίες δήμων», εξουσιοδότηση του δημάρχου Κατερίνης για απαιτούμενες σχετικές ενέργειες και ορισμός του δημοτικού υπαλλήλου Ζαγούλα Κων/νου ως υπευθύνου της πράξης
42/2014 απόφαση

Επικαιροποίηση των αριθ. 754/2007 και 838/2009 Αποφάσεων Δ.Σ., λόγω παρέλευσης τριετίας από την έκδοση τους, σύμφωνα με το κ.2 παρ.4 της εγκυκλίου Δ.Τ.Ε./δ/43511/161/55/88 περί οδηγιών και προδιαγραφών για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων
43/2014 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία στα Ο.Τ. 544 και 545 στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου (μετά από αίτηση των Μαλαματίδη Μιχαήλ του Δημητρίου και λοιπών) (126 €)
44/2014 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 58Β στην αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως ενότητας Βατάν (μετά από αίτηση της κας Μπιλίνα Μαρίας του Νικολάου) (205 €)
45/2014 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 179 στην αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως ενότητας Εθνικού Σταδίου (μετά από αίτηση της κας Ελένης Λατσάρη του Βασιλείου) (274 €)
46/2014 απόφαση

Αποδοχή της υποχρέωσης αποζημίωσης τρίτων γειτόνων – ιδιοκτητών μετά από το με αριθ. 7483/24.02.2004 συμβόλαιο δωρεάς της συμβολαιογράφου Κατερίνης Ελ. Λεοντιάδου, με το οποίο ο Δήμος δώρισε στην Ι. Μητρόπολη οικοπεδική έκταση (ύστερα από τη γνωμοδότηση της δικηγόρου Κατερίνης κας Χρυσούλας Τσιρώνη)
47/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης (No 09/27-12-2013)
48/2014 απόφαση

Διόρθωση της 44/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία στα Ο.Τ. 544 και 545 στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου (μετά από αίτηση των Μαλαματίδη Μιχαήλ του Δημητρίου και λοιπών)» ως προς τα ονόματα δικαιούχων
49/2014 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 021730 στο Ο.Τ.523 στην επέκταση της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου (μετά από αίτηση του κου Αναστασίου Καλαμπαλίκη του Νικολάου)
50/2014 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 035960 στο Ο.Τ.970 στην επέκταση της πολεοδομικής ενότητας Βατάν (μετά από αίτηση των Σεραφείμ Μαρινόπουλου και Άννας Μαρινοπούλου)
51/2014 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 042401 στο Ο.Τ.119Γ στην επέκταση της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικών – Ν. Ζωής (μετά από αίτηση των Παναγιώτη Πουλικίδη και Παύλου Πουλικίδη του Χαράλαμπου)
52/2014 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 010214 και 010214Β στο Ο.Τ.406 στην επέκταση της πολεοδομικής ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού (μετά από αίτηση του κου Ιωάννη Παυλίδη του Χριστόφορου)
53/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας και των συντασσόμενων τευχών της μελέτης με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Κατερίνης (Δ.Ε. Ελαφίνας, Δ.Ε. Πιερίων και Δ.Ε. Πέτρας) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με ανοικτό διαγωνισμό
54/2014 απόφαση

Αντικατάσταση υπαλλήλου του Δήμου, λόγω χορήγησης άδειας ανατροφής παιδιού, ως υπεύθυνου διοικητικό για την καλή λειτουργία του καταφυγίου και του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς
55/2014 απόφαση

Έκδοση ψηφίσματος κατά των απολύσεων των σχολικών φυλάκων
56/2014 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2014 (2η)
57/2014 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
58/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο Πάρκο των Ευαγγελικών» (10/2014 μελέτη) προϋπολογισμού 39.785,58 ευρώ με ΦΠΑ
59/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας ΒΑΤΑΝ» (40/2009 μελέτη) μέχρι 04.05.2015
60/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας ΒΑΤΑΝ» (37/2009 μελέτη) από 31.12.2013 μέχρι τις 31.10.2014
61/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.7/2014 μελέτης του έργου «Ανάπλαση του κεντρικού πεζόδρομου και του πάρκου στα Καταφυγιώτικα – Β φάση» προϋπολογισμού 43.000,00 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με πρόχειρο διαγωνισμό
62/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.8/2014 μελέτης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με ανοιχτό διαγωνισμό
63/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.11/2014 μελέτης του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Τ.Κ. Ρητίνης» προϋπολογισμού 6.090,13 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση
64/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.12/2014 μελέτης του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Ν. Χράνης» προϋπολογισμού 9.623,06 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση
65/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.13/2014 μελέτης του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στα κοιμητήρια Δ.Κ. Περίστασης και Τ.Κ. Παραλίας» προϋπολογισμού 10.954,95 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση
66/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης» (9/2014 μελέτη) προϋπολογισμού 22.144,16 ευρώ με ΦΠΑ
67/2014 απόφαση

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
68/2014 απόφαση

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους
69/2014 απόφαση

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
70/2014 απόφαση

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού δύο (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικοτήτων ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας και ΠΕ Ιατρού Εργασίας για το έτος 2014
71/2014 απόφαση

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου της Δ.Κ. Κορινού στον  Αθλητικό Σύλλογο “ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ” για τις ανάγκες του τμήματος Τζούντο
72/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 144α/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα «Λήψη απόφασης για καθορισμό νέας τιμής χρέωσης ανά κ.μ. της εταιρείας ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΒΕΕ
73/2014 απόφαση

Συζήτηση επί της πρότασης πολιτών σχετικά με τη δημόσια υγεία και γενικότερα για τους παρόχους υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
74/2014 απόφαση

Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου και  του αντιδημάρχου Νικολάου Μπουρονίκο Νικόλαο στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
75/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης 40 κελιών σε φιλοζωικά σωματεία
76/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.23/2014 μελέτης της εργασίας «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικών Ενοτήτων α. Ελαφίνας, β. Κορινού, γ. Πέτρας και δ. Πιερίων» προϋπολογισμού 60.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της με πρόχειρο διαγωνισμό
77/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.24/2014 μελέτης της εργασίας «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 40.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της με πρόχειρο διαγωνισμό
78/2014 απόφαση

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης
79/2014 απόφαση

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Δήμου Κατερίνης
80/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων δημοτικής ενότητας Κορινού» (48/2013 μελέτη) μέχρι 30-04-2014.
81/2014 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2014 (3η)
82/2014 απόφαση

Καθορισμός έργων, μελετών και προμηθειών για ένταξή τους στη χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ έτους 2014
83/2014 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
84/2014 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περιστάσεως» προϋπολογισμού 172.715,00 ευρώ με ανοιχτό διαγωνισμό
85/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.83/2011 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 410.000,00 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με ανοιχτό διαγωνισμό
86/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.88/2013 μελέτης του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ» προϋπολογισμού 553.500,00 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με ανοιχτό διαγωνισμό
87/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού»  (91/2013 μελέτη) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, για την οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος
88/2014 απόφαση

Έγκριση ανάληψης συνδρομής μιας σύνδεσης mobile internet για τις ανάγκες λειτουργίας του αγροτικού ιατρείου στην Κοινότητα Φωτεινών
89/2014 απόφαση

Έγκριση της διενέργειας της «Προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ
90/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της εργασίας, έγκριση τευχών της μελέτης «Ναυαγοσωστική κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης» (15/2014 μελέτη) προϋπολογισμού 111.577,58 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με ανοιχτό διαγωνισμό
91/2014 απόφαση

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του δήμου (άρθρο 5 του Π.Δ.480/1985)
92/2014 απόφαση

Εισήγηση για λειτουργία ειδικοτήτων και τομέων σε Επαγγελματικά Λύκεια του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την 4/2014 εισήγηση της ΔΕΠ
93/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Καθαρισμός παραλιακών ακτών Δήμου Κατερίνης» (22/2014 μελέτη) προϋπ/σμού 53.910,37 € με το Φ.Π.Α. και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με πρόχειρο διαγωνισμό
94/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους (σύμφωνα με την αριθ. 5/2014 απόφαση ΔΕΠ)
95/2014 απόφαση

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Αγροτικού Ιατρείου στη Δ.Κ. Κορινού
96/2014 απόφαση

Έγκριση επαναδημοπράτησης του με αριθ. 1 Δημοτικού Καταστήματος στη Ν. Χράνη εμβαδού 17,25 τ.μ.
97/2014 απόφαση

Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο που βρίσκεται στο Β.Κ. 341 του Τ.Κ. Καλλιθέας
98/2014 απόφαση

Αποδοχή ποσού ύψους 21.513,03 ευρώ από τους ΚΑΠ έτους 2014 για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το Α΄ τρίμηνο 2013
99/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ.132) για γνωμοδοτήσεις για άσκηση ή μη ένδικων μέσων σε διαταγές πληρωμής
100/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Ιπποκράτη Κοσμά (Α.Μ.363) για γνωμοδοτήσεις σχετικά με έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας φακέλων
101/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Κατερίνης, Βασιλείου Μίγκου (Α.Μ. 427) και Περπερίδου Ελπίδας (Α.Μ. 431) για τη διεκδίκηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από μεγαλοοφειλέτες του Δήμου Κατερίνης
102/2014 απόφαση

Επιστροφή ποσού (75 ευρώ) ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Παπαδόπουλο Αλέξανδρο του Νικολάου
103/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματικών ποσών από το πιλοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2013»
104/2014 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.κ. 010401 που βρίσκεται «εκτός σχεδίου» στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Περίστασης (μετά από αίτηση της κ. Πάγκου Θεανώς του Ιωάννη)
105/2014 απόφαση

Ανάκληση απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του Γεωργίου Κατσάρα του Βασιλείου στο Ο.Τ. Γ686 με κ.κ. 056014 και ποσοστό συνιδιοκτησίας 100% του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κατερίνης στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός – επέκταση
106/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας διάφορων υλικών για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (66/2013 μελέτη) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, για τις υποομάδες 1, 2, 4, 9, 10 και 5 που ο διαγωνισμός απέβη άγονος
107/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Διεθνές Φολκλορικό Φεστιβάλ» (19/2012 μελέτη) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, για την οποία ο διαγωνισμός (αρχικός και επαναληπτικός) απέβη άγονος
108/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Κουρμπάνι» (20/2012 μελέτη) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, της οποίας ο διαγωνισμός (αρχικός και επαναληπτικός) απέβη άγονος
109/2014 απόφαση

Παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων (για στάθμευση ποδηλάτων) στη δημοτική οδό 16ης Οκτωβρίου, έμπροσθεν του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης, σύμφωνα με την 24/2014 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
110/2014 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων: α) «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» αρ. μελέτης 29/2011 β) «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» αριθ. μελέτης 77/2010 γ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν» Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» αρ. μελέτης 6/2011 δ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 7/2011) ε) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου  στην Πολεοδομική Ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 8/2011) δ) και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος
111/2014 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Κατερίνης»
112/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» αρ. μελέτης 29/2011 μέχρι 30.04.2014
113/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων οριοθέτησης θέσεων στάθμευσης» αρ. μελέτης 8/2013 μέχρι 30.04.2014
114/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων δημοτικής ενότητας Πιερίων» (50/2013 μελέτη) μέχρι 14-03-2014
115/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης κάδων απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη) έως 31.03.2014
116/2014 απόφαση

Καθορισμός των κατηγοριών και του αριθμού των χορηγούμενων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β σύμφωνα με την 15/2014 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
117/2014 απόφαση

Χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου – πλανόδιου εμπορίου που θα παραχωρηθούν από το Δήμο Κατερίνης για το 2014
118/2014 απόφαση

Έγκριση του αριθ.1/07.02.2014 πρακτικού της επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών του δήμου μας
119/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα (καφετερία) της εταιρίας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. που βρίσκεται στην οδό Π. Τσαλδάρη 10 & Α. Βασιλειάδη 4 γωνία, στην Κατερίνη
120/2014 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014
121/2014 απόφαση

Τροποποίηση της 455/2013 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στο υπό σύσταση δίκτυο με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του ΑΚ με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»  και έγκριση του καταστατικού του»
122/2014 απόφαση

Διόρθωση της 118/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Χορήγηση  νέων αδειών υπαίθριου-πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν για το έτος 2014»
123/2014 απόφαση

Έκδοση ψηφίσματος στήριξης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά
124/2014 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2014
125/2014 απόφαση

Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων, προμηθειών και μελετών από τη ΣΑΤΑ έτους 2014
126/2014 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014
127/2014 απόφαση

Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Νομού Πιερίας στα πλαίσια της δράσης «L 321-1 “Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις”» του έργου «Βελτίωση αγροτικών υποδομών στη Δ.Κ. Σβορώνου Δήμου Κατερίνης» αποδοχή των όρων της απόφασης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των συμβάσεων
128/2014 απόφαση

Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Νομού Πιερίας στα πλαίσια της δράσης «L 321-1 “Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις”» του έργου «Κατασκευή νέας αρδευτικής υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Καλλιθέας Δήμου Κατερίνης» αποδοχή των όρων της απόφασης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των συμβάσεων
129/2014 απόφαση

Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Νομού Πιερίας στα πλαίσια της δράσης «L 321-1 “Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις”» του έργου «Κατασκευή νέας αρδευτικής υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντας Δήμου Κατερίνης» αποδοχή των όρων της απόφασης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των συμβάσεων
130/2014 απόφαση

Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Νομού Πιερίας στα πλαίσια της δράσης «L 321-1 “Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις”» του έργου «Συντήρηση οικίσκου και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Παναγία» Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης» αποδοχή των όρων της απόφασης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των συμβάσεων
131/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης καινούριων υλικών που αφορούν την κλιματιστική μονάδα που βρίσκεται στο κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270” προϋπολογισμού: 2.051,64 € (αριθ. μελέτης 17/2014)
132/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.99/2013 μελέτης του έργου «Επεμβάσεις αποστράγγισης οδοστρωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ελαφίνας» προϋπολογισμού 12.506,58 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
133/2014 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 582/2010 απόφασης ΔΣ «Τροποποίηση της αριθ. 456/10 απόφασης Δ.Σ. ως προς την τιμή μονάδος αποζημίωσης» ως προς την τιμή μονάδας
134/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα (καφενείο) του Γεωργίου Κασιτερόπουλου που βρίσκεται στην οδό Π. Τσαλδάρη 27, στην Κατερίνη
135/2014 απόφαση

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στο έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» (αριθ. μελ. 37/2009)
136/2014 απόφαση

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στο έργο «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές του κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» (αριθ. μελ. 29/2011)
137/2014 απόφαση

Έγκριση της 28/2014 μελέτης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 248.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με δημοπρασία
138/2014 απόφαση

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
139/2014 απόφαση

Διαγραφή προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών
140/2014 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ.563/2013 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Καθορισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης» μετά από την 27/2014 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
141/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ.132) για γνωμοδότηση σχετικά με παράταση της μίσθωσης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης
142/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Γεωργίου Νατσιού (Α.Μ.249) για γνωμοδότηση σχετικά με την ανάκληση ή μη αδειών για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
143/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας των προμηθειών για τις ομάδες 3 6, 10, 14 του ΟΠΠΑΠ και 18 και 21 της ΔΗΚΕΔΗΚ της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με απευθείας ανάθεση (άρθρα 3 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ) και ανάθεση των ομάδων αυτών σύμφωνα με τα από 10.03.2014 πρακτικά γνωμοδότησης
144/2014 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 158/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε με τις 637/2011 και 625/2012 αποφάσεις ΔΣ) που αφορά στον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και στον ορισμό προέδρου – αντιπροέδρου
145/2014 απόφαση

 
Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 (4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ)
146/2014 απόφαση

Έγκριση δαπανών για την τελετή ενθρόνισης του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Κίτρους και Κατερίνης κ.κ. Γεωργίου Χρυσοστόμου (μέχρι 20.000 ευρώ)
147/2014 απόφαση

Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του δημοτικού συμβούλου Αθανασίου Στυλιανίδη
148/2014 απόφαση

Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης κηδείας δημάρχων, προέδρων των τέως κοινοτήτων του Δήμου και όσων κατείχαν τα αντίστοιχα αξιώματα καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων
149/2014 απόφαση

Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
403/2014 απόφαση
 

Έκδοση ψηφίσματος κατά των διώξεων εργαζομένων και κατοίκων της Π.Ε. Πιερίας, που αντιδρούν στα χαράτσια των διοδίων
150/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της οριστικής μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) της 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας» μέχρι 06.05.2014
151/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα (καφετερία) του Ιωάννου Αλέξανδρου – Ιωσήφ - Ιωάννη που βρίσκεται στην οδό Ειρήνης 47 στην Κατερίνη
152/2014 απόφαση

Έγκριση ανάληψης μηνιαίας συνδρομής μίας VDSL γραμμής ταχύτητας 30 Mbps για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στα αγροτικά ιατρεία, τα κοινοτικά γραφεία και τα λοιπά δημόσια κτήρια στις κοινότητες Φωτεινών, Μεσαίας Μηλιάς, Καταλωνίων και Καρυών, μέσω ασυρματικού εξοπλισμού
153/2014 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014154/2014 απόφαση

Ανακατονομή χρηματοδότησης έργων, μελετών και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ έτους 2014 155/2014 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014156/2014 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 75.000,00 που αφορά στο Έργο «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» (Αρ. Μελ. 82/2012)157/2014 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 100.000,00 που αφορά στο Έργο «Αστικές Αναπλάσεις στις Περιοχές Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης» (Αρ. Μελ. 29/2011)158/2014 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 300.000,00 που αφορά στο Έργο «Ανέγερση Θεάτρου και χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (Αρ. Μελ. 77/2010)159/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή βάσης κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου Τ.Κ. Νεοκαισάρειας» (αριθ. Μελέτης 61/2013) έως 30.06.2014
160/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης 3ης και 4ης Τμηματικής προθεσμίας στα πλαίσια του έργου: «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» αρ. μελέτης: 82/2012 με κωδικό MIS 383768
161/2014 απόφαση

Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διανοίξεις οδών Δ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Παραλίας (Γρέβενη)» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 31/3/2014
162/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 29/2014 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Κατερίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
163/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών διαχωριστικών οριοθέτησης θέσεων στάθμευσης» προϋπ/σμού € 15.000,00
164/2014 απόφαση

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κορινού» (Αριθ. Μελέτης: 48/2013)
165/2014 απόφαση

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (αριθ. μελέτης 50/2013)
166/2014 απόφαση

Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου με τίτλο «Εξοπλισμός και εργασίες βελτίωσης – επέκτασης – μετατόπισης και τροποποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων – πεζών, με φωτεινή σηματοδότηση (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης» (Α.Μ. 59/2011)
167/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Επείγουσα προμήθεια αρδευτικών και ηλεκτρομηχανολογικών υλικών λόγω χρονικής καθυστέρησης έγκρισης του ΕΠΠ έτους 2014» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
168/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης & Αρωνά Δήμου Ελαφίνας» (Α.Μ.: 90/2010 ΤΥΔΚ) από 31.10.2013 μέχρι 31.12.2014
169/2014 απόφαση

Δωρεάν παραχώρηση στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. για προσωρινή χρήση δημοτικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι» στη Δ.Ε. Ελαφίνας
170/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης
171/2014 απόφαση

Ορισμός του κου Νικολάου Νατσιού με αναπληρωτή του τον κο Αναστάσιο Παπαζήση ως μέλος της Επιτροπής καταλληλότητας για την επιλογή οικοπέδου μετά κτηρίου για τη στέγαση του 14ου Δημοτικού Σχολείου
172/2014 απόφαση

Ορισμός του Δημητρίου Παπανικολάου ως διαχειριστή – υπολόγου λογαριασμών Τραπέζης Ελλάδος
173/2014 απόφαση

Έγκριση μεταβάσεων του κ. Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους
174/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ.132) για τη διεξαγωγή έρευνας και τον εντοπισμό (μέσω του Υποθηκοφυλακείου ή άλλων φορέων) των ακινήτων του Δήμου Κατερίνης που προήλθαν από δωρεές – κληροδοτήματα
175/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κας Ελένης Γεωργαντά (Α.Μ.61) για τη γνωμοδότηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του με αριθ. πρωτ. 21/11449/05 φακέλου που αφορά στην έκδοση οικοδομικής άδειας της εταιρείας Αλ. Βαλλιάνος Ο.Ε. στον Παλιό Παντελεήμονα Πιερίας
176/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κας Χαρίκλειας Παντούλη (Α.Μ.150) για γνωμοδότηση σχετικά με την εκποίηση οικοπέδου χωρίς δημοπρασία, επί της οδού Μακεδονομάχων 5
177/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κου Κώστα Καραφουλίδη (Α.Μ.211) για γνωμοδότηση σχετικά με τη νομιμότητα ή μη ανταλλαγής ιδιωτικής έκτασης με δημοτική
178/2014 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 4 στην επέκταση της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικών – Ν. Ζωής (μετά από αίτηση των: Παγώνας Λιάπη και Δημητρίου Λιάπη)
179/2014 απόφαση

Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για τις ιδιοκτησίες στο Ο.Τ. 838 στην επέκταση της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου (μετά από αίτηση της Χαρίση – Δεμερτζόγλου Κλημεντίνη)
180/2014 απόφαση

Ορισμός της κας Καλλιόπης Κανσουζίδου του Χαραλάμπους για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ. 2/2002 πράξη εφαρμογής Βατάν και την 220η Δ διορθωτική στα Ο.Τ. 961 και 963 με κ.κ. 035601
181/2014 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.167 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου αναθεώρηση Κατερίνης, ως προς την αναγνώριση δημοτικής έκτασης ως πεζοδρόμου
182/2014 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.523 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου επέκταση Κατερίνης, ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, από αμιγή κατοικία σε κεντρική λειτουργία πόλης
183/2014 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.757 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού επέκταση Κατερίνης, ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, από αμιγή και γενική κατοικία σε κεντρική λειτουργία πόλης
184/2014 απόφαση

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία τμημάτων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου, αυτοκινούμενου ή μη, αναψυκτηρίου, εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής κλπ.
185/2014 απόφαση

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης ενόψει της τελετής ενθρόνισης του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Κίτρους και Κατερίνης κ.κ. Γεωργίου Χρυσοστόμου (ύστερα από την 31/2014 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)
186/2014 απόφαση

Κατανομή ποσού 230.555,22 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (β’ κατανομή) και της κάλυψης της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων 1ου εξαμήνου 2014 (σύμφωνα με την αριθ. 6/2014 απόφαση ΔΕΠ)
187/2014 απόφαση

Διατύπωση γνώμης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 22MW της εταιρείας με επωνυμία ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ που θα εγκατασταθεί στη θέση «Πέντε Πύργοι» της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
188/2014 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014
189/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων Δήμου Ελαφίνας» (αφορά σε οικισμούς Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας)
190/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 18.255,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (91/2013 μελέτη) με απευθείας ανάθεση (άρθρα 3 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ) και ανάθεση της προμήθειας σύμφωνα με το από 15.04.2014 πρακτικό διαπραγμάτευσης στην ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
191/2014 απόφαση

Έγκριση καταχώρησης στις υποχρεώσεις του Δήμου των δαπανών που προκύπτουν από ανέκκλητες ή αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις
192/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών με ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό
193/2014 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2014
194/2014 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικ. έτους 2014
195/2014 απόφαση

Έγκριση της A’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014 (ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής)
196/2014 απόφαση

Έγκριση συνδιοργάνωσης της 6ης εμποροβιοτεχνικής έκθεσης Πιερίας Κεντρικής Μακεδονίας
197/2014 απόφαση

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης
198/2014 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Κατερίνης έτους 2014»
199/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης της προμήθειας υλικών της ομάδας 3 «Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας για συνεργεία οδοκαθαρισμού Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 5.116,80 ευρώ με ΦΠΑ η οποία αποτελεί μέρος της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων, εργαλεία & υλικά καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών του Προσώπων» συνολικού προϋπολογισμού 290.018,70 € πλέον ΦΠΑ 66.704.31 €, σύνολο 356.723,01 €
200/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης της προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου Κατερίνης, προϋπολογισμού 14.734,42 € με ΦΠΑ και απευθείας ανάθεση της προμήθεια στον Καρόζα Δημήτριο
201/2014 απόφαση

Αύξηση του ύψους κτηρίων από 7,50μ σε 9,50μ, στο εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης
202/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Πιερίας Ν. Πιερίας»
203/2014 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 230.000,00 στα πλαίσια του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κ.Χ. Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης» (31/2013 μελέτη)
204/2014 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κ.Χ. Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης» (31/2013 μελέτη) με δημοπρασία
205/2014 απόφαση

Έγκριση της 32/2014 μελέτης του έργου «Επιστρώσεις πεζοδρόμων με κυβόλιθους στον οικισμό Ανδρομάχης» προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με δημοπρασία
206/2014 απόφαση

Έγκριση της 6/2014 μελέτης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 242.150,10 ευρώ με ΦΠΑ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
207/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης 3ης και 4ης Τμηματικής προθεσμίας στα πλαίσια του έργου: «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» αρ. μελέτης: 82/2012 με κωδικό MIS 383768
208/2014 απόφαση

Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο Β΄ Νεκροταφείο Κατερίνης» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 20/04/2014
209/2014 απόφαση

Έγκριση της μελέτης του έργου «Προσθήκη 6 αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Δ.Κ. Κορινού Πιερίας»
210/2014 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 100.000,00 στα πλαίσια του έργου «Ανέγερση τριών στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (32/2012 μελέτη) με κωδικό ΜΙS 374880
211/2014 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων: α) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν» Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» αρ. μελέτης 6/2011 β) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 7/2011) γ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 8/2011) δ) και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος
212/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικών με διαδικασίες διαπραγμάτευσης της προμήθειας διαφόρων υλικών με CPV (44) για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων» (66/2013 μελέτη) για τις ομάδες υλικών α) οπλισμοί (5η) υαλοπίνακες (9η) και σιδ. Κατασκευές (10η) με απευθείας ανάθεση (άρθρα 3 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ) και ανάθεση της προμήθειας σύμφωνα με το από 11.04.2014 πρακτικό διαπραγμάτευσης
213/2014 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αισθητική ανάπλαση πλατειών Δ.Δ. Παραλίας» του πρώην Δήμου Παραλίας (138/2009 μελέτη ΤΥΔΚ Ν. Πιερίας)
214/2014 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του ΤΔ Αρωνά) θέση από διατομή 41 έως διατομή Κ23»
215/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης κάδων απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη) έως 30.09.2014
216/2014 απόφαση

Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτου για ΑΜΕΑ στη οδό Σεφέρη 1, ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (Απόφαση 39/2014)
217/2014 απόφαση

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στη θέση «Καλόγηρος» του Τ.Κ. Ράχης (84/2011 μελέτη)
218/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρίας» (62/2008 μελέτη) έως 30.06.2014
219/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή 1ης χωμάτινης δεξαμενής στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ» (62/2012 μελέτη) έως 30.06.2014
220/2014 απόφαση

Έγκριση της 38/2014 μελέτης του έργου «Εργασίες Συντήρησης Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 12.168,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό
221/2014 απόφαση

Έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας του Δήμου Κατερίνης (134/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
222/2014 απόφαση

Έγκριση του αριθ.2/10.04.2014 πρακτικού της επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών του δήμου μας
223/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης της προμήθειας των υλικών της υποομάδας Α5 Προμήθεια Ημερολογίων προϋπολογισμού 821,03 ευρώ με ΦΠΑ και της υποομάδας Β4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΔΙΣΚΕΤΕΣ, CD, ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προϋπολογισμού 2.628,98 € με ΦΠΑ, οι οποίες αποτελούν τμήμα της προμήθειας «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 99.802,08 ευρώ, 22.954,50 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 122.756,58 ευρώ με Φ.Π.Α.
224/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ
225/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση του κου Βασιλείου Μαυρίδη
226/2014 απόφαση

Διαγραφή τροχαίων παραβάσεων ΑΜΕΑ
227/2014 απόφαση

Επιστροφή καταβληθέντων προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών, διαγραμμένων με την 140/2014 απόφαση Δ.Σ.
228/2014 απόφαση

Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
229/2014 απόφαση

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) για το έτος 2014 (χρήση 2013)
230/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Βασιλείου Κουτσιώνα (Α.Μ.304), για γνωμοδότηση σχετικά με θέμα αρμοδιότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
231/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κας Ανδρομάχης Σιάσιου (Α.Μ.483), για έλεγχο τίτλων ιδιοκτησία και λοιπών πιστοποιητικών σχετικά με αποζημίωση ιδιοκτησιών
232/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κας Χρυσούλας Τσιρώνη (Α.Μ.381), για διεκπεραίωση υποθέσεων που της ανατέθηκαν
233/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Δημητρίου Αναγνωστούδη (Α.Μ.212), για γνωμοδότηση σχετικά με τη δυνατότητα άρσης ή μη οικοδομικών αδειών ύστερα από αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
234/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ.132), για έλεγχο τίτλων ιδιοκτησία και λοιπών πιστοποιητικών σχετικά με αποζημίωση ιδιοκτησιών
235/2014 απόφαση

Ανταλλαγή τμημάτων ιδιωτικής έκτασης με δημοτική στη θέση «ΖΑΜΠΑΚΑΣ» του αγροκτήματος Σβορώνου
236/2014 απόφαση

Έγκριση δημοπράτησης πρώην σχολικών κλήρων
237/2014 απόφαση

Έγκριση περί της απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίησης δημοτικών οικοπέδων στους αυθαίρετα κατέχοντες αυτά στην περιοχή Παραδείσου (για την εκποίηση στην Ευθυμία Μίχελς – Σανταλίδου)
238/2014 απόφαση

Ανάκληση της 27/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Δωρεάν Παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα αγροτεμαχίου εμβαδού 6.183,00 τ.μ. της κτηματικής περιφέρειας Χράνης, στον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Ν. Χράνης Πιερίας, εντός του οποίου είναι κτισμένη η εκκλησία της Παναγίας»
239/2014 απόφαση

Εκλογή υδρονομέων άρδευσης Δήμου Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο έτους 2014
240/2014 απόφαση

Αντικατάσταση υδρονομέα άρδευσης στην Δημοτική Κοινότητα Περίστασης λόγω παραίτησης της αρχικά εκλεχθείσας
241/2014 απόφαση

Έκφραση βούλησης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Πιερίας «ΣΤΗΡΙΖΩ» για παραχώρηση δημοτικής έκτασης προκειμένου να δημιουργήσουν Κέντρο συνεχούς και εφ’ όρου ζωής εκπαίδευσης ατόμων που χρήζουν ειδική αγωγή
242/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για τη διάθεση κατά την προεκλογική περίοδο όλων των διαφημιστικών πλαισίων και άλλων επιπλέον κοινοχρήστων χώρων του Δήμου στους συνδυασμούς των υποψηφίων για τις δημοτικές – περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014
243/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για τη δωρεάν διάθεση όλων των διαφημιστικών πλαισίων και άλλων επιπλέον κοινοχρήστων χώρων του Δήμου στα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των ευροεκλογών του 2014
244/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Δημητρίου Γρηγορόπουλου (Α.Μ.93), για γνωμοδότηση σχετικά με τη διαδικασία ανάκλησης ή άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, προκειμένου να εκδοθεί ανάλογη απόφαση για την ιδιοκτησία του κου Γεωργίου Κατσάρα
245/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Ηλία Νικολαΐδη (Α.Μ.241), για εξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο Ο.Τ. 464Α
246/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ.132), για παροχή γνωμοδοτήσεων ύστερα από τις αριθ. 65, 187 και 221/2014 αποφάσεις Ο.Ε.
247/2014 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 318.600,00 που αφορά στο έργο «Αστικές Αναπλάσεις στις Περιοχές Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης» (29/2011 μελέτη)
248/2014 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 450.000,00 ευρώ που αφορά στο έργο «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» (Αρ. Μελ. 82/2012)
249/2014 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2014
250/2014 απόφαση

Αδειοδότηση για το κατάστημα εκμισθώσεων ποδηλάτων - μοτοποδηλάτων του κ. Αναστάσιου Μάμαλη στην Τ.Κ. Παραλίας
251/2014 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.520 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου επέκταση Κατερίνης, ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, από αμιγή κατοικία σε κεντρική λειτουργία πόλης
252/2014 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.518 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου επέκταση Κατερίνης, ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, από αμιγή κατοικία σε κεντρική λειτουργία πόλης
253/2014 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.611 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού επέκταση Κατερίνης
254/2014 απόφαση

Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της δημοτικής περιόδου (31 Αυγούστου 2014) λόγω παραίτησης του αρχικά εκλεγμένου σύμφωνα με την αριθ. 1/2013 απόφαση του Δ.Σ.
255/2014 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπου για τη διενέργεια διοικητικής παραλαβής τμημάτων του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας
256/2014 απόφαση

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.)
257/2014 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2014
258/2014 απόφαση

Ανακατονομή χρηματοδότησης έργων, μελετών και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ έτους 2014
259/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση του Κεντρικού Πεζόδρομου και του πάρκου στα Καταφιώτικα» (26/2010 μελέτη)
260/2014 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικ. έτους 2014
261/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κας Φτεργιώτη Κλεοπάτρα (Α.Μ.400) για γνωμοδότηση σχετικά με την απαλλαγή ή όχι από την εισφορά σε γη και χρήμα καθώς και της υποχρεώσεις προς τρίτους λόγω ρυμοτομίας (αίτημα της Ευπραξίας Βούβαρη)
262/2014 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
263/2014 απόφαση

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
264/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με το Ν. 4257/2014
265/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της οριστικής μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) της 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας» μέχρι 06.06.2014
266/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων δημοτικής ενότητας Ελαφίνας» (αριθ. μελέτης 58/2013) από 01.05.2014 έως 01.06.2014
267/2014 απόφαση

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στο έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» (αριθ. μελ. 37/2009)
268/2014 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (34/09 μελέτη) προϋπολογισμού 815.340,95 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ
269/2014 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2014 ποσού 84.200,00 ευρώ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
270/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της πράξης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» έως 30/6/2014
271/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα (καφενείο) του Χριστόφορου Μαυρόπουλου που βρίσκεται στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 37 στην Κατερίνη
272/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για τη διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους ενόψει των δημοτικών – περιφερειακών εκλογών και ευροεκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 (σύμφωνα με το από 08-05-2014 πρακτικό συνεδρίασης διακομματικής και διαπαραταξιακής επιτροπής του Δήμου Κατερίνης)
273/2014 απόφαση

Ανάκληση της 159/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα {Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 300.000,00 που αφορά στο Έργο «Ανέγερση Θεάτρου και χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)} και λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 700.000,00 ευρώ, που αφορά στο έργο «Ανέγερση Θεάτρου και χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)
274/2014 απόφαση

Έγκρισης μετάβασης του αντιδημάρχου κου Αναστάσιου Παπαζήση στο Μόουσμπεργκ της Αυστρίας, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο στο φεστιβάλ του αδελφοποιημένου Δήμου από 09 έως 14 Ιουλίου 2014
275/2014 απόφαση

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικ. έτους 2014
276/2014 απόφαση

Έκδοση ψηφίσματος για υποστήριξη στο αίτημα των κατοίκων της Περίστασης για διευθέτηση του ζητήματος που θα δημιουργηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών τμήματος του έργου: «Μαλλιακός – Κλειδί» και αφορά το τμήμα «Βόρειος Ανισόπεδος Κόμβος Κατερίνης»
277/2014 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ της Τ.Κ. Ράχης»
278/2014 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή 1ης χωμάτινης δεξαμενής στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ»
279/2014 απόφαση

Έκδοση καταδικαστικού ψηφίσματος του νόμου σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων – δημοτικών υπαλλήλων.
280/2014 απόφαση

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την αίτηση των δημοτικών αστυνομικών υπό διαθεσιμότητα του Δήμου Κατερίνης για τη δυνατότητα απορρόφησής τους από το Δήμο Κατερίνης εφόσον μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ εξακολουθούν να μένουν αδιάθετοι
281/2014 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014
282/2014 απόφαση

Έγκριση μετάβασης του αντιδημάρχου κου Αναστάσιου Παπαζήση στο Μόουσμπεργκ “Mosburg” της Αυστρίας, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο στο φεστιβάλ του αδελφοποιημένου Δήμου από 09 έως 14 Ιουλίου 2014
283/2014 απόφαση

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων Ρητίνης και Βρίας στον «Α.Μ.Σ. Νέος Παμβρυακός»
284/2014 απόφαση

Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου
285/2014 απόφαση

Έγκριση απολογισμού του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 31.12.2013, ύστερα από την αριθ.54/2014 απόφαση του Ο.Π.Π.Α.Π.
286/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για διακοπή της συνεδρίασης και συνέχισή της για αύριο 09/07/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00.
287/2014 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014
288/2014 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
289/2014 απόφαση

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
290/2014 απόφαση

Διαγραφή προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών
291/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. και του Ν.Δ. 805/71 – τελών στάθμευσης
292/2014 απόφαση

Διόρθωση της 228/2014 απόφασης ΔΣ περί επιστροφής καταβληθέντων προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών διαγραμμένων με την 140/2014 απόφαση Δ.Σ.
293/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση του κου Αντωνίου Πατινέα
294/2014 απόφαση

Έγκριση δαπάνης διαφημιστικής προβολής του Ν.4257/2014 που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες του Δήμου Κατερίνης για τη δυνατότητα εξόφλησης – ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους
295/2014 απόφαση

Αποδοχή ποσού ύψους 629.601,93 ευρώ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) και διάθεση των ποσών αυτών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου και για επενδύσεις - έργα
296/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Δημητρίου Γρηγορόπουλου (Α.Μ.93), για γνωμοδοτήσεις σχετικά με α) Τη διαδικασία σχετικά με τα δικαιώματα προσφυγής του Δήμου Κατερίνης κατά της με αριθμό 372121/12427/2013/28-3-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και β) Διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Ο.Τ. 482 και γνωμοδότηση για τη συντέλεση ή μη της απαλλοτρίωσης (ιδιοκτησία με κ.κ.051325 στο Ο.Τ.482 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού σταδίου – Επέκταση)
297/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κας Ευγενίας Γ. Σαμαλή (Α.Μ.344), για διεκπεραίωση υποθέσεων που της ανατέθηκαν
298/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Ηλία Νικολαϊδη του Νικολάου (Α.Μ.241), για γνωμοδότηση σχετικά με τη δυνατότητα ή μη να συμψηφισθούν οι υποχρεώσεις του κ. Κωνσταντίνου Κορομπίλη προς το Δήμο Κατερίνης, με δικαιώματά του από τρίτους που προκύπτουν από την πράξη εφαρμογής Σιδηροδρομικού Σταθμού
299/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Αχιλλέα Αντ. Νικολαϊδη (Α.Μ.132), για διεκπεραίωση υποθέσεων που του ανατέθηκαν
300/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Δημητρίου Αναγνωστούδη (Α.Μ.212), για γνωμοδότηση σχετικά με το εάν κάποιος από τους ιδιοκτήτες της οικοδομής που βρίσκεται στην Παραλία Κατερίνης, στην συμβολή των οδών Κύπρου και Αγ. Νικολάου, κατέχει το 51% αυτής
301/2014 απόφαση

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης και έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων στο χώρο της, για το έτος 2014 (σύμφωνα με τις αριθ.368 και 72/2014 εισηγήσεις Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. αντίστοιχα)
302/2014 απόφαση

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για την Υπηρεσία Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης
303/2014 απόφαση

Πρόσληψη προσωπικού (5 εργάτες νεκροταφείων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης
304/2014 απόφαση

Ανακατονομή χρηματοδότησης έργων, μελετών και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ έτους 2014
305/2014 απόφαση

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Λ. Ιασωνίδη που βρίσκεται στον Σιδ. Σταθμό, που αφορούν την αποκατάσταση βλάβης ηλεκτροφωτισμού εντός της υπογειοποίησης
306/2014 απόφαση

Γνωμοδότηση για τον καθορισμό χώρων στάθμευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων – ταξί (ύστερα από την 66/2014 εισήγηση της ΕΠΖ)
307/2014 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ (ποσού 300.000,00 ευρώ που αφορά στο έργο «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» (Αρ. Μελ. 82/2012), ποσού 94.086,72 στα πλαίσια της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Κατερίνης» (1/2012 μελέτη) με κωδικό MIS374684, ποσού 350.000,00 για το έργο «Ανέγερση Θεάτρου και χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (Αρ. Μελ. 77/2010) και ποσού 100.000,00 για το έργο «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση» (αριθ. Μελέτης 7/2011)
308/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κορινού» (Α.Μ. 43/2012 μελέτη)
309/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφισταμένου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (Α.Μ. 44/2012 μελέτη)
310/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Κατερίνης » (Α.Μ. 57/2012 μελέτη)
311/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο Β΄ Νεκροταφείο Κατερίνης» (Α.Μ. 40/2012 μελέτη)
312/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο Β΄ Νεκροταφείο Κατερίνης» (Α.Μ. 86/2013 μελέτη)
313/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πιερίων » (Α.Μ. 46/2012 μελέτη)
314/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων» (Α.Μ. 25/2009 μελέτη)
315/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου στο κοινοτικό κατάστημα και ιατρείο Βρίας» (Α.Μ. 33/2014 μελέτη)
316/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (Α.Μ. 19/2010μελέτη)
317/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πεζόδρομου εκκλησίας και επικάλυψη τσιμενταύλακα στον Οικισμό Ανδρομάχης» (Α.Μ. 1/2013 μελέτη)
318/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Μ. Μηλιάς – Κ. Μηλιάς»» (Α.Μ. 156/2008 μελέτη)
319/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κορινού» (48/2013 μελέτη)
320/2014 απόφαση

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου (4/2011 μελέτη)
321/2014 απόφαση

Συμπλήρωση της 260/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση του Κεντρικού Πεζόδρομου και του πάρκου στα Καταφιώτικα» (26/2010 μελέτη)
322/2014 απόφαση

Συμπλήρωση της 269/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (34/2009 μελέτη) προϋπολογισμού 815.340,95 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ
323/2014 απόφαση

Συζήτηση αναφορικά με τις παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων στο ΤΑΙΠΕΔ
324/2014 απόφαση

Τροποποίηση της 455/2013 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στο υπό σύσταση δίκτυο με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του ΑΚ με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» και έγκριση του καταστατικού του και εκ νέου λήψη της (ύστερα από ακύρωση της 122/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)
325/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (16/2012 μελέτη)
326/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικού πεζοδρόμου και πάρκου στα Καταφυγιώτικα, Β΄ φάση» (7/2014 μελέτης) μέχρι 30.09.2014
327/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή βάσης κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου Τ.Κ. Νεοκαισάρειας» (61/2013 μελέτης) μέχρι 30.09.2014
328/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές του Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης»(Α.Μ. 29/2011) μέχρι 30/6/2014
329/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπαλαίωση – αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος Τσαλόπουλου» (39/2005 μελέτης) μέχρι 31.07.2014
330/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν» (44/2009 μελέτης) μέχρι 31.08.2014
331/2014 απόφαση

Χορήγηση 2ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών (3η έως και 6η) για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης»
332/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων οριοθέτησης θέσεων στάθμευσης» αρ. μελέτης 8/2013 μέχρι 30.06.2014
333/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Βατάν Δήμου Κατερίνης» (6/2011 μελέτης) από 31.05.2014 μέχρι 31.08.2014
334/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου Δήμου Κατερίνης» (8/2011 μελέτης) από 31.05.2014 μέχρι 31.08.2014
335/2014 απόφαση

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (58/2013 μελέτη)
336/2014 απόφαση

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή βάσης κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου Νεοκαισάρειας» (61/2013 μελέτη)
337/2014 απόφαση

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δ.Ε. Πέτρας» (62/2013 μελέτη)
338/2014 απόφαση

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (16/2012 μελέτη)
339/2014 απόφαση

Τροποποίηση της 37/2009 μελέτης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» ως προς τη θέση εκτέλεσης των εργασιών
340/2014 απόφαση

Απόρριψη της με αριθ. πρωτ. 27792/30-04-2014 ένστασης της αναδόχου εταιρείας Μηλιώτης Α.Ε. κατά του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και κατά του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου, στην Πολεοδομική Ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. μελέτης 8/2011)
341/2014 απόφαση

Απόρριψη της με αριθ. πρωτ. 27794/30-04-2014 ένστασης της αναδόχου εταιρείας Μηλιώτης Α.Ε. κατά του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και κατά του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει του έργου «Ανέγερση δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Βατάν Δ. Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» (6/11 μελέτη)
342/2014 απόφαση

Απόρριψη της με αριθ. πρωτ. 27825/30-04-2014 ένστασης της αναδόχου εταιρείας ΟΡ.ΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. κατά του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και κατά του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου, στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. μελέτης 7/2011)
343/2014 απόφαση

Έγκριση της 18/2014 απόφασης Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης έτους 2013»
344/2014 απόφαση

Γνωμοδότηση περί χαρακτηρισμού παρακαμπτήριας οδού Νέου Κεραμιδίου της Π.Ε. Πιερίας και αποχαρακτηρισμός υφιστάμενου οδικού τμήματος
345/2014 απόφαση

Έγκριση του τροποποιητικού «Παραρτήματος Α – Χρονοδιαγράμματος του έργου» της σύμβασης για την εκτέλεση της πράξης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων»
346/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων Δήμου Ελαφίνας» (αφορά σε οικισμούς Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) μέχρι 30.09.2014
347/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή 1ης χωμάτινης δεξαμενής στη Θέση «ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ» (62/2012 μελέτη) μέχρι 30.09.2014
348/2014 απόφαση

Εκλογή υδρονομέα άρδευσης για την Τοπική Κοινότητα Γανόχωρας, λόγω παραίτησης του αρχικά εκλεγέντος, για το υπόλοιπο της αρδευτικής περιόδου 2014
349/2014 απόφαση

Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρίας» (62/2008 μελέτη)
350/2014 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση της Πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
351/2014 απόφαση

Έγκριση της 41/2014 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση – Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 31.331,05 ευρώ με ΦΠΑ και ανάθεση της εκτέλεσης της εργασίας στην ΟΤS Α.Ε. σύμφωνα με το πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
352/2014 απόφαση

Έγκριση αποφάσεων των Συμβουλίων της Τοπικής Κοινότητας Μοσχοποτάμου και Λαγοράχης περί ξύλευσης
353/2014 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής ως αρμόδιου οργάνου για τον έλεγχο και τη βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν στη λειτουργία των παιδότοπων
354/2014 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 123/2014 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Διόρθωση της 118/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου-πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν για το έτος 2014»
355/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Κατερίνης (ύστερα από τη γνωμοδότηση της ΕΠΖ)
356/2014 απόφαση

Εμμονή στην 183/2014 γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.523 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου επέκταση Κατερίνης, ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, από αμιγή κατοικία σε κεντρική λειτουργία πόλης
357/2014 απόφαση

Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 927 της Πολεοδομικής Ενότητας Βατάν - επέκταση
358/2014 απόφαση

Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 808 της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου
359/2014 απόφαση

Έγκριση της 68/2014 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΚ για την επιβολή τέλους χρήσης αποχέτευσης στο Ξενοδοχείο Mediterranean, που βρίσκεται στην Ακτή Καλλιθέας του πρώην Δήμου Παραλίας
360/2014 απόφαση

Έγκριση της 163/2014 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΚ με θέμα «Λήψη απόφασης για καθορισμό τιμολογίων διαφόρων εργασιών παροχών της ΔΕΥΑΚ προς τρίτους»
361/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους (σύμφωνα με την αριθ. 7/2014 απόφαση ΔΕΠ)
362/2014 απόφαση

Εισήγηση για τη λειτουργία νέων ειδικοτήτων στο 1ο ΕΠΑΛ Κατερίνης για το σχολικό έτος 2014-2015, σύμφωνα με την αριθ.8/2014 γνωμοδότηση της ΔΕΠ.
363/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Αχιλλέα Νικολαϊδη (Α.Μ.132), για διεκπεραίωση υποθέσεων που του ανατέθηκαν
364/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κα Χαρίκλειας Παντούλη (Α.Μ.150), για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το αίτημα της κας Ευθυμίας Σανταλίδου – Μίχελς
365/2014 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τοπικού Διαμερίσματος Κατερίνης»
366/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα (καφετερία – μπαρ & επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαδικτύου) του Νικολάου Γκούτζα που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λαγοράχης
367/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους (σύμφωνα με την αριθ. 9/2014 απόφαση ΔΕΠ)
368/2014 απόφαση

Αναβολή του θέματος «Έγκριση ή μη μείωσης μισθώματος της πίστας Καρτ στην Παραλία Κατερίνης, ύστερα από την αίτηση του Νικολάου Μπλάνα του Ιωάννη»
369/2014 απόφαση

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.Γ625, Γ621, Γ613 και 3β, 3γ, 3δ και 3δ΄ της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού επέκταση Κατερίνης
370/2014 απόφαση

Επικαιροποίηση λόγω παρέλευσης τριετίας και εμμονή στην με αριθ. 345/2009 γνωμοδότησης του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.Γ706 και 673 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού επέκταση Κατερίνης
371/2014 απόφαση

Έκδοση ψηφίσματος – καταδίκης της βίαιης επίθεσης κατά του προσώπου του κυρίου Δημάρχου Κατερίνης από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου την 14 Ιουλίου 2014
372/2014 απόφαση

Έκδοση ψηφίσματος – καταδίκη των δολοφονικών επιθέσεων των ισραηλινών αρχών κατά των Παλαιστινίων
373/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών επέκταση Δήμου Κατερίνης» (7/2011 μελέτης) μέχρι 31.08.2014
374/2014 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014
374Α/2014 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014
375/2014 απόφαση

Έγκριση της Β’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014 (ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής)
376/2014 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων: α) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν» Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» αρ. μελέτης 6/2011 β) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 7/2011) γ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 8/2011) και δ) «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» (Αρ. Μελ. 82/2012)
377/2014 απόφαση

Απένταξη έργου από χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ έτους 2014
378/2014 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
379/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
380/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Κατερίνης, κων Γεωργίου Νατσιού (Α.Μ. 249) και Γεωργίου Μπαλάτου (Α.Μ.224), για την εκπροσώπηση του πρώην Δήμου Κορινού στην υπόθεση του καπνεργοστασίου Σεβαστής
381/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κας Μελίνας Κορομήλη (Α.Μ.281), για τη γνωμοδότηση σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης λειτουργίας έως τη νέα αδειοδότηση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρίας «ΚΑΒΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην Τ.Κ. Παραλίας και τη γνωμοδότηση σχετικά με πολεοδομικά θέματα που αφορούν στο Ο.Τ. Γ352
382/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κας Κυριακής Πασχαλίδου (Α.Μ.336), για την παροχή γνωμοδότησης για τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος για τη διοικητική αποβολή δημοτών από καταληφθέντα τμήματα, ανήκοντα στην κυριότητα του Δήμου Κατερίνης
383/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Ηλία Νικολαΐδη (Α.Μ.241), για εξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο Ο.Τ. 109Α
384/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Ιωάννη Διδασκάλου (Α.Μ.260), για τη γνωμοδότηση σχετικά με την υποβολή ή μη αίτησης ανάκλησης της 242/2014 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για τις διαδικασίες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος
385/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κας Κλεοπάτρας Φτεργιώτη (Α.Μ.400) για γνωμοδότηση σχετικά με πολεοδομικά θέματα που αφορούν τα υπ’ αριθ. 683,342,49 και 297 κληροτεμάχια που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Τ.Κ. Γανόχωρας καθώς επίσης και το Ο.Τ. 540 στην πολεοδομική Ενότητα Εθνικού σταδίου του Δήμου Κατερίνης
386/2014 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφιστάμενου πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης» έως 31/12/2014
387/2014 απόφαση

Έγκριση των πρακτικών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την: «Προμήθεια υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ», προϋπολογισμού 24.348,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 19/2012) και ανάθεση των επί μέρους προμηθειών (ομάδας Α΄ -παραδοσιακές στολές και ομάδας Β΄-Τραπεζοκαθισμάτων)
388/2014 απόφαση

Έγκριση των πρακτικών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την «Προμήθειας υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουρμπάνι», προϋπολογισμού 24.347,50 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 20/2012) και: α) Ανάθεση των επί μέρους προμηθειών (ομάδας Α΄-παραδοσιακές στολές , ομάδας Β΄ - Τραπεζοκαθισμάτων και ομάδας Δ΄ Συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή-περιφερειακών συστημάτων β) Εκ νέου διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια της ομάδας Γ΄-Συστήματος Ηχητικής Εγκατάστασης
389/2014 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή του άρθρου 56Α του Ν.2725/1999, περί ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων
390/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διανοίξεις δημοτικών οδών Δ.Δ. Καλλιθέας (Γρεβένη)» (Α.Μ. 167/2010 μελέτη)
391/2014 απόφαση

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περιστάσεως (03/2011 μελέτη)
392/2014 απόφαση

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΜΠΟΥΡΛΕΚΙΑ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ του Δήμου Κατερίνης (73/2011 μελέτη)
393/2014 απόφαση

Ανάκληση της αριθ. 191/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας [Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 18.255,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (91/2013 μελέτη) με απευθείας ανάθεση (άρθρα 3 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ) και ανάθεση της προμήθειας σύμφωνα με το από 15.04.2014 πρακτικό διαπραγμάτευσης στην ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.]
394/2014 απόφαση

Τροποποίηση της 351/2014 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση της Πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
395/2014 απόφαση

Αντικατάσταση υδρονομέα άρδευσης λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του
396/2014 απόφαση

Υλοτομία δασικών τμημάτων έτους 2014 Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς και καθορισμός μισθώματος των παραγόμενων δασικών προϊόντων
397/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης Τοπικής Κοινότητας Κούκου περί ξύλευσης
398/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 4/2014 απόφασης του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Π. Κεραμιδίου περί ξύλευσης στη θέση Γάβρα-Κουφόλακας στο αριθ. 601 δασικό τμήμα Π. Κεραμιδίου
399/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 122 απόφασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης περί ξύλευσης αγροτεμαχίων στην περιοχή της Χράνης της Δ.Κ. Κατερίνης για την ικανοποίηση των αναγκών σε ξυλεία των κατοίκων της περιοχής για την χειμερινή περίοδο 2014-2015
400/2014 απόφαση

Συμπλήρωση της αριθ. 356/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αιτιολογία για την λειτουργία των λαϊκών αγορών στις Τοπικές-Δημοτικές Κοινότητες και ο αριθμός αδειών που θα χορηγηθούν τα οποία από παραδρομής δεν αναφέρθηκαν
401/2014 απόφαση

Ορισμός υπηρεσιών και υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου των λαϊκών αγορών Δήμου Κατερίνης και υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιο, στάσιμο) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014
402/2014 απόφαση

Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
403/2014 απόφαση

Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Κατερίνης: α) Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας λαϊκών αγορών και β) Επέκταση λαϊκής αγοράς Τετάρτης
404/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.26/2014 απόφασης διοικ/κού συμ/λίου του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2013»
405/2014 απόφαση

Έγκριση του αριθ.3/04.07.2014 πρακτικού της επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών του δήμου μας
406/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου για το κατάστημα επιχείρηση αναψυχής (καφετερία) & επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαδικτύου του Παπαδόπουλου Αναστασίου που βρίσκεται στην οδό Ι. Δραγούμη 7 & Αναλήψεως στην Κατερίνη
407/2014 απόφαση

Έγκριση της 17/2014 απόφασης Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης έτους 2013»
408/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.12/2014 απόφασης διοικ/κού συμ/λίου της ΔΕΕΕΚ (Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Ενημέρωσης Κατερίνης) με θέμα «Έγκριση ισολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2013»
409/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.13/2014 απόφασης διοικ/κού συμ/λίου της ΔΕΕΕΚ (Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Ενημέρωσης Κατερίνης) με θέμα «Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2013»
410/2014 απόφαση

Έγκριση ισολογισμών και απολογισμών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. οικονομικών ετών 2009-2010
411/2014 απόφαση

Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2010 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.
412/2014 απόφαση

Έγκριση των αριθ. 31 και 47/2014 αποφάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ) που αφορούν σε αναμορφώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 της ΔΗΚΕΔΗΚ
413/2014 απόφαση

Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. οικονομικού έτους 2013
414/2014 απόφαση

Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και μελών Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.
415/2014 απόφαση

Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κατερίνης με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας»
416/2014 απόφαση

Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Ο.Ε.)
417/2014 απόφαση

Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων προϋπολογισμού του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014 (ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου)
418/2014 απόφαση

Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων προϋπολογισμού του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας οικονομικού έτους 2014 (ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου)
419/2014 απόφαση

Κατανομή ποσού 207.730,64 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (γ’ κατανομή) (σύμφωνα με την αριθ. 10/2014 απόφαση ΔΕΠ)
420/2014 απόφαση

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης για την ασφαλή διεξαγωγή στις 25 Αυγούστου αγώνα δρόμου στη συνοικία του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης, που διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος και την ενορία Αγίου Χαραλάμπους
421/2014 απόφαση

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή στις 30 Αυγούστου αγώνα δρόμου στoν Kορινό Πιερίας, που διοργανώνεται από τον Ποντιακό Σύλλογο Κορινού, Σύλλογο Κουμπαγιωτών Κορινού, Σύλλογο Ανατολικορωμυλιωτών Κορινού και Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Κορινού
422/2014 απόφαση

Λήψη μέτρων από τους αρμόδιους φορείς για τον καταρροϊκό πυρετό.
23/2014 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
424/2014 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας για πέντε (5) υπαίθριες κολυμβητικές δεξαμενές δημόσιας χρήσης μικρής κατηγορίας, στον κ. Νικηφορίδη Ντένη του Βλαδίμηρου που βρίσκονται στην περιοχή “ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ” της Τ.Κ. Παραλίας του Δήμου Κατερίνης (Αγροτεμάχιο 927 εκτός σχεδίου).
425/2014 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014.
426/2014 απόφαση

Έγκριση μείωσης μισθώματος της δημοτικής έκτασης 8.000 τ.μ. λειτουργίας πίστας “Καρτ” στην Παραλία Κατερίνης, ύστερα από την αίτηση του Νικολάου Μπλάνα του Ιωάννη.
427/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κλήρωση των δικαιούχων και των θέσεών τους για Εμποροπανήγυρη 2014.
428/2014 απόφαση

Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κατερίνης με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης».
429/2014 απόφαση

Παραχωρήσεις γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους
430/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπαλαίωση – αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος Τσαλόπουλου» (39/2005 μελέτης) μέχρι 31.10.2014
431/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν» (44/2009 μελέτης) μέχρι 31.12.2014.
432/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης της 5ης τμηματικής προθεσμίας του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)
433/2014 απόφαση

Απόρριψη της ένστασης κατά απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης περί υποβολής ποινικής ρήτρας για υπέρβαση ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη).
434/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής (ελέγχου αποκατάστασης ζημιών & ελλείψεων) σύμφωνα με την 214/2014 απόφαση Δ.Σ. του έργου «Αισθητική ανάπλαση πλατειών Δ.Δ. Παραλίας» του πρώην Δήμου Παραλίας, (Α.Μ. 138/2009 μελέτη της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Πιερίας) .
435/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (Α.Μ. 16/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 135.712,96 (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
436/2014 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ενότητας Σιδ. Σταθμού».
437/2014 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πεζόδρομου εκκλησίας και επικάλυψη τσιμενταύλακα στον Οικισμό Ανδρομάχης». (Α.Μ. 1/2013 μελέτη).
438/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για διάλυση ή μη σύμβασης για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: Μελέτη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου» του πρώην Δήμου Παραλίας.
439/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανάθεση υλοτομικών εργασιών ως έκτακτη κάρπωση λόγω κατασκευής του έργου με τίτλο «Βελτίωση δασοδρόμου Άνω Μηλιά – Κρυονέρι – Μπουρλέκια. Τ.Κ. Μηλιάς Δ.Ε. Πέτρας.
440/2014 απόφαση

Αποδοχή της προσφοράς του κτηνιάτρου Μάρκου Δαφερέρα για παροχή δωρεάν υπηρεσιών για τη λειτουργία του κυνοκομείου.
441/2014 απόφαση

Έγκριση ανάληψης μηνιαίας συνδρομής 60 καρτών SIM για μετάδοση δεδομένων μέσω τηλεματικού εξοπλισμού σε οχήματα του Δήμου.
442/2014 απόφαση

Αποδοχή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Αρδευτικό έργο Καταλωνίων – Τόξου, Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας
443/2014 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στον οικισμό Άνω Αγίου Ιωάννη, Δήμου Κατερίνης
444/2014 απόφαση

Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Ν. Χράνης» (Α.Μ. 12/2014).
445/2014 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στα κοιμητήρια Δ.Κ. Περίστασης και Τ.Κ. Παραλίας» (13/2014 μελέτη).
446/2014 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου, στην πολεοδομική ενότητα Βατάν Δήμου Κατερίνης (Μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» (Α.Μ. 6/2011).
447/2014 απόφαση

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου, στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών – Επέκταση Δήμου Κατερίνης (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (Α.Μ. 7/2011).
448/2014 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου, στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου(Α.Μ. 8/2011)
449/2014 απόφαση

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης για το χρονικό διάστημα έως 28-02-2017
450/2014 απόφαση

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης για το χρονικό διάστημα έως 28-02-2017
451/2014 απόφαση

Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κατερίνης για το χρονικό διάστημα έως 28-02-2017.
452/2014 απόφαση

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας
453/2014 απόφαση

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2014
454/2014 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014
455/2014 απόφαση

Αποδοχή ποσού ύψους 503.681,55 ευρώ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) και διάθεση των ποσών αυτών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου και για επενδύσεις – έργα
456/2014 απόφαση

Αποδοχή ένταξης της πράξης «Αγροτική παραγωγή – τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Κατερίνης» στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» και αποδοχή της αντίστοιχης χρηματοδότησης
457/2014 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της πράξης «Αγροτική παραγωγή – τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Κατερίνης»
458/2014 απόφαση

Συγκρότηση συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 για ένα έτος
459/2014 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. με την επωνυμία «Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης Κοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ»
460/2014 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπων του δήμου για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. με την επωνυμία «Αξιοποίηση ακινήτων Παραλίας Κορινού ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Κοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ»
461/2014 απόφαση

Εκπροσώπηση Δήμου Κατερίνης, ως καθολικού διαδόχου των μετόχων (Δήμου Κατερίνης και Δήμου Ελαφίνας) στη Γενική Συνέλευση της «Κατασκευαστικής Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης – Ελαφίνας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»
462/2014 απόφαση

Ορισμός μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εκπροσώπηση του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
463/2014 απόφαση

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού τιμήματος των εκποιούμενων δημοτικών ακινήτων του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/2006
464/2014 απόφαση

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης για αγορά ή εκποίηση ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81
465/2014 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής κρίσης αυθαιρέτων (άρθρο 7 Π.Δ. 267/98)
466/2014 απόφαση

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής κτηνιατρικού ενδιαφέροντος
467/2014 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων- επικειμένων που προβλέπεται από το Π.Δ. 5/1986 (ΦΕΚ 2/Α/ 1986)
468/2014 απόφαση

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της 3μελούς επιτροπής εκκαθάρισης αρχείου (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ.480/1985)
469/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Τεχνικών σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
470/2014 απόφαση

Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Κατερίνης
471/2014 απόφαση

Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
472/2014 απόφαση

Ορισμός μελών για τη συμμετοχή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1579/85
473/2014 απόφαση

Ορισμός μελών για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς – πωλητές λαϊκών αγορών
474/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Δημητρίου Αναγνωστούδη (Α.Μ.212), για γνωμοδοτήσεις σε πολεοδομικά θέματα του Δήμου
475/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κας Χρυσούλας Μαργαρίτη (Α.Μ.33), για γνωμοδότηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα Ο.Τ. 891 και 892 με κ.κ. 037701, 037719, 037729 της πολεοδομικής ενότητας Βατάν – επέκταση
476/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κατερίνης, κας Ανδρομάχης Σιάσιου (Α.Μ. 483), για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας και λοιπών πιστοποιητικών σχετικά με αποζημίωση ιδιοκτησίας
477/2014 απόφαση

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κου Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ. 132), για γνωμοδοτήσεις για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά των υπ’ αριθ. 394/2014, 397/2014 και 409/2014 Διαταγών Πληρωμής Ειρηνοδικείου Κατερίνης
478/2014 απόφαση

Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
479/2014 απόφαση

Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν» (40/2009 μελέτη)
480/2014 απόφαση
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιώνκαι του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση του κεντρικού πεζόδρομου και του πάρκου στα Καταφυγιώτικα – Β΄φάση» (7/2014 μελέτη)
481/2014 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (25/2009 μελέτη)
482/2014 απόφαση

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου Δήμου Κατερίνης» (8/2011 μελέτης) από 31.08.2014 μέχρι 30.09.2014
483/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης κάδων απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη) έως 31.12.2014
484/2014 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στα πλαίσια του Έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» (αριθ. μελέτης: 28/2014)
485/2014 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στα πλαίσια του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κ.Χ. – Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης» (31/2013 μελέτη)
486/2014 απόφαση

Τροποποίηση της 466/2000 απόφαση Δ.Σ. με τίτλο «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά»
487/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση του κου Κωνσταντίνου Γεροστεργίου
488/2014 απόφαση

Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς σύμφωνα με την 11/2014 απόφαση της ΔΕΠ
489/2014 απόφαση

Έγκριση της 63/2014 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ με τίτλο «Έγκριση σύναψης δανείου για την κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης»
490/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 5/2014 απόφασης της Τ.Κ. Π. Κεραμιδίου περί ξύλευσης
491/2014 απόφαση

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 883,52 στα πλαίσια της Πράξης «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης και Αρωνά) Δήμου Ελαφίνας» (90/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
492/2014 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση δρόμου προς χωμάτινη δεξαμενή και βάση στήριξης ηλεκτρικού πίνακα στον οικισμό Μελιαδίου» (35/2014 μελέτη)
493/2014 απόφαση

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
494/2014 απόφαση

Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Κατερίνης χρήσης 2013(χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013)
496/2014 απόφαση

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Κατερίνης 2013 (χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013)
497/2014 απόφαση

Ορισμός μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της Α.Ε. Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου
498/2014 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου
499/2014 απόφαση

Έγκριση καταχώρησης στις υποχρεώσεις του Δήμου των δαπανών που προκύπτουν από ανέκκλητες ή αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις
500/2014 απόφαση

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014
501/2014 απόφαση

Ορισμός μελών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού αποδέκτη για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων
502/2014 απόφαση

Ορισμός εκπροσώπων του δήμου για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Θεάτρων Κινηματογράφων
503/2014 απόφαση

Ορισμός υπευθύνου έργου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ και ορισμός προσωπικού για την υλοποίηση της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» της Α.Σ. ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
504/2014 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας»
505/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περιστάσεως» (αρ.μελέτης 3/2011)
506/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Κατασκευή 1ης χωμάτινης δεξαμενής στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ» (62/2012 μελέτη) μέχρι 31.12.2014
507/2014 απόφαση

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πιερίων»
508/2014 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 58406/5-9-2014 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Ζουμπουλάκης Προμήθειες ΑΕ όσον αφορά το είδος με κωδικό 313- «Ανελκυστήρας σκάλας με πλατφόρμα αμαξιδίου» της ομάδας Η: «Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα» και συγκεκριμένα την επικαιροποίηση αυτού -αλλαγή εργοστασίου κατασκευής), στα πλαίσια της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» αριθ. μελέτης 1/2012 και μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συγκεκριμένου είδους
509/2014 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης (για έργα γενικής φύσης και για έργα ειδικής φύσης) σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.171/87
510/2014 απόφαση

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση βόθρου Αγροτικού Ιατρείου Παλαιού Κεραμιδίου» προϋπ/σμού 754,78 ευρώ
511/2014 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ανέγερση δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Βατάν Δ. Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθμός μελέτης 6/2011)
512/2014 απόφαση

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου, στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. μελέτης 7/2011)
513/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (A.M. 58/2013 μελέτη)
514/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Ν. Χράνης» (A.M. 12/2014 μελέτη)
515/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στα κοιμητήρια Δ.Κ. Περίστασης και Τ.Κ. Παραλίας» (A.M. 13/2014 μελέτη)
516/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Τ.Κ. Ρητίνης» (A.M. 11/2014 μελέτη)
517/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφισταμένου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» (A.M. 45/2012 μελέτη)
518/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΠΙΕΡΙΩΝ» (A.M. 50/2013 μελέτη)
519/2014 απόφαση

Έγκριση συμμετοχής δημοτικών συμβούλων (κατόπιν κλήρωσης) στις επιτροπές παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών του Δήμου Κατερίνης
520/2014 απόφαση

Έγκριση των θέσεων χώρων στάσης, των γραμμών του ΑΣΤΙΚΟΥ Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ στη διαδρομή Κατερίνη – Παραλία – Ολυμπιακή Ακτή» ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (Απόφαση 89/2014 Ε.Π.Ζ.)
521/2014 απόφαση

Έγκριση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις διασταυρώσεις υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων αγροτικών οδών στην περιοχή «Παναγία» του αγροκτήματος Περιστάσεως του Δήμου Κατερίνης ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (Απόφαση 90/2014 Ε.Π.Ζ.)
522/2014 απόφαση

Έγκριση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην διασταύρωση των οδών Αθανασίου Αστερίου και Αγίας Λαύρας στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (Απόφαση 91/2014 Ε.Π.Ζ.)
523/2014 απόφαση

Εξουσιοδότηση προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μικρής κλίμακας για την ασφαλή διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων σε οδούς της αρμοδιότητάς της
524/2014 απόφαση

Χωροθέτηση ημιβυθιζόμενων κάδων συστήματος αποκομιδής οικιακών – αστικών απορριμμάτων
525/2014 απόφαση

Μη έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
526/2014 απόφαση

Καθορισμός μέγιστου μήκους πάγκου πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Κατερίνης
527/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα (καφετερία) του Αριστείδη Χατζηιωαννίδη που βρίσκεται στην οδό Παρθενίου Βαρδάκα 27 στην Κατερίνη
528/2014 απόφαση

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου για το κατάστημα (καφετερία) της Πολυξένης Κουτσικανίδου που βρίσκεται στην οδό Ενιππέως 15 στην Κατερίνη
529/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για καταρχήν έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 15ου Δημοτικού Σχολείου και ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της επιτροπής καταλληλότητας για την επιλογή οικοπέδου μετά κτηρίου
530/2014 απόφαση

Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο όσων αυθαίρετα κατέχουν ή κατοικούν στο ακίνητο που βρίσκεται Ο.Τ. 915 στην επέκταση Βατάν
531/2014 απόφαση

Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο όσων αυθαίρετα κατέχουν ή κατοικούν στα τεμάχια 4 και 110 Σβορώνου
532/2014 απόφαση

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Γηπέδου της Τοπικής Κοινότητας Ρητίνης στην «Αθλητική Ένωση Μακεδόνων Πιερίων»
533/2014 απόφαση

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων σε Αθλητικούς Συλλόγους
534/2014 απόφαση

Ανάκληση της 348/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης για δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης, ύστερα από αίτηση της Αθλητικής Ένωσης Παλιννοστούντων ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ»
535/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης (Νο 04/21-08-2014)
536/2014 απόφαση

Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων ενόψει του εορτασμού της 16ης και 28ης Οκτωβρίου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης
537/2014 απόφαση

Εμμονή στην 254/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 611 της Π.Ε. Καπνικού Σταθμού – Επέκταση
538/2014 απόφαση

Εμμονή στην υπ’ αριθ. 370/2014 απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 625, 621, 613, 3Β, 3Γ, 3Δ και 3Δ΄ της Π.Ε. Καπνικού Σταθμού – Επέκταση με την διαφοροποίηση στην χρήση του τμήματος των 886,21τ.μ. του Ο.Τ. 3β από χώρο στάθμευσης σε χώρο Κ.Χ. – Πρασίνου και την επικαιροποίηση του τοπογραφικού διαγράμματος των ΟΤ Γ625, 621, 623
539/2014 απόφαση

Εμμονή στην υπ’ αριθ. 252/2014 Γνωμοδοτική Απόφαση του Δ.Σ. Κατερίνης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 520 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Επέκταση του Δήμου Κατερίνης ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, από Αμιγή κατοικία σε Κεντρική λειτουργία πόλης, σύμφωνα με τα νέα Τοπογραφικά Διαγράμματα
540/2014 απόφαση

Έγκριση παραλαβής της μελέτης που αφορά «Τοπογραφικές μελέτες τροποποιήσεων σχεδίου πόλεως Κατερίνης που προκύπτουν από το αναθεωρημένο Γ.Π.Σ.»
541/2014 απόφαση