Βιολογικός Καθαρισμός

on

Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Κατερίνης
Υφιστάμενη εγκατάσταση

Ένα γιγαντιαίο έργο της ΔΕΥΑΚ, ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ένα έργο έμπρακτης αγάπης προς το περιβάλλον το οποίο έχει μεγάλα οφέλη όχι μόνο για το Δήμο Κατερίνης αλλά για όλο το νομό Πιερίας. Φέτος ούτε μια σταγόνα λύματος «έφυγε» ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ από το βιολογικό σταθμό. Η καθαρή θάλασσα και οι αμέτρητες θετικές μαρτυρίες πολιτών και επιχειρηματιών που ασχολούνται με τον τουρισμό είναι η επισφράγιση όλου αυτού του μεγάλου εγχειρήματος.

Στον  υφιστάμενο Βιολογικό καθαρισμό ολοκληρωθήκαν οι εργασίες συντηρήσεων, βελτιώσεων και επεκτάσεων που έλαβαν χώρα  από το καλοκαίρι του 2007 έως σήμερα.

Με τις εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του υπάρχοντος Βιολογικού Καθαρισμού, καθαρίστηκαν και συντηρήθηκαν όλες οι μονάδες της Εγκατάστασης και επανήλθαν σε κατάσταση λειτουργίας καλύτερη από την κατάσταση που βρισκόταν η Εγκατάσταση όταν αυτή παραδόθηκε από τους κατασκευαστές της.

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις αφορούσαν:

Την ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ
Έγινε καθαρισμός, συντήρηση, επισκευές, εγκατάσταση πρόσθετων σύγχρονων μηχανημάτων

Την ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΜΩΣΗΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
Έγινε καθαρισμός, συντήρηση, αυτοματοποίηση λειτουργιών

Τις ΜΟΝΑΔΕΣ BIOXYBLOCKS
Έγινε ευρέως έκτασης επισκευή και τοποθέτηση νεας ισχυρής αντλίας

Την ΜΟΝΑΔΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
κατασκευάστηκε νέα μονάδας χλωρίωσης με αυτόματα όργανα

Την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΗΣ
με την καλύτερη διαχείριση της λάσπης αποφεύγεται δαπάνη 400.000 ευρώ ετησίως

Τον ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ  Μ/Τ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Εγκαταστάθηκε νέα μονάδα πυκνωτών

Τα ΚΤΗΡΙΑΚΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
Έγιναν  παρεμβάσεις για τον καθαρισμό, αποκατάσταση και εξωραϊσμό των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου

Την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το προσωπικό του Βιολογικού  , συμμετείχε στην όλη προσπάθεια, είναι ήδη πολύ εκπαιδευμένο και μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στην εργασία παρακολούθησης της λειτουργίας του Βιολογικού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Βιολογικός ΚαθαρισμόςΜετά την ολοκλήρωση των παραπάνω παρεμβάσεων που σημειώτεον έγιναν εξ ολοκλήρου από  προσωπικό της ΔΕΥΑΚ η λειτουργία του υφισταμένου Βιολογικού Καθαρισμού είναι αρίστη.

Στο Βιολογικό μας πλέον, καθαρίζονται όλα τα εισερχόμενα λύματα χωρίς να εκρέει ανεπεξέργαστη ούτε σταγόνα λύματος.

Ο Βιολογικός μας ανταποκρίθηκε επί δύο θερινές περιόδους απόλυτα ξεπερνώντας κατά πολύ την ονομαστική δυνατότητά του.

Συγκεκριμένα φτάσαμε να επεξεργαζόμαστε ημερησίως  πάνω από 28.000 κ.μ. λύματος ενώ η ονομαστική παροχή της μονάδας είναι 16.000 κ.μ. λύματος.

Η ποιότητα του εξερχομένου λύματος είναι ικανοποιητικότατη και καλύπτει πλήρως τις τεθείσες από τους περιβαλλοντικούς όρους ανώτατες τιμές.

Συγκεκριμένα το BOD5 στην έξοδο είναι σε όλη την διάρκεια λειτουργίας πολύ χαμηλότερο του ορίου των 20 mg/100 ml

Αντίστοιχες είναι και οι υπόλοιπες φυσικοχημικές παράμετροι στη έξοδο.

Όσον αφορά το μικροβιολογικό φορτίο, όλες οι εξετάσεις δειγμάτων (που είναι συχνότατες και γίνονται από πιστοποιημένο Εργαστήριο καθώς και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) απέδειξαν την απόλυτη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Νόμου και πληρούν πλήρως τους περιβαλλοντικούς όρους.

Στο σύνολο κυριολεκτικά των εξετάσεων δειγμάτων  όλα βρέθηκαν με μικροβιολογικά φορτία μη ανιχνεύσιμα

Επέκταση και εκσυγχρονισμός

Βιολογικός ΚαθαρισμόςΟλοκληρώθηκε η κατασκευή του έργο Εκσυγχρονισμού και Επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κατερίνης και βρίσκονται στην τελική ευθεία οι εργασίες για να λειτουργήσει το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του.

Ένα έργο που στοίχισε 8,316,260,32 ευρώ και έγινε από την ΔΕΥΑΚ με συγχρηματοδοτήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους.

Ένα έργο που θα επιφέρει  την αύξηση δυναμικότητας της υπάρχουσας εγκατάστασης, ώστε αυτή να είναι επαρκής για να δεχτεί την επιπλέον παροχή των λυμάτων που αναμένεται μετά την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Κατερίνης καθώς και από τη σύνδεση των Δ.Δ. του Δήμου Παραλίας και του Δήμου Δίου. Επιπλέον η εγκατάσταση θα μπορεί να δεχτεί βοθρολύματα από οικισμούς των Δήμων που δεν εξυπηρετούνται προς το παρόν από το δίκτυο.

Η υφιστάμενη εγκατάσταση της Κατερίνης θα διατηρηθεί, και ήδη έχουν γίνει πολλά έργα εκσυγχρονισμού της που εγγυώνται την ομαλή και σωστή λειτουργία της μέχρι την συμπλήρωση του ωφέλιμου χρόνου ζωής της. Τα νέα έργα της επεκτάσεως, γίνονται σε  μια έκταση 62 στρεμμάτων ανάμεσα στην υφιστάμενη εγκατάσταση και τον Ποταμό Αίσονα.

Βιολογικός ΚαθαρισμόςΟι οικισμοί που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από το έργο συγκεντρώνουν πάνω από το 50% του πληθυσμού του νομού και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το ποσοστό αυτό θα αυξάνεται. Συνολικά ο πληθυσμός που θα εξυπηρετείται αναμένεται να ανέλθει στις 120.000 άτομα κατά το θέρος της προσεχούς 20ετίας. Η Κατερίνη διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο εκτιμάται ότι εξυπηρετεί σήμερα το 85% της πόλης και επεκτείνεται σταδιακά για να καλύψει το σύνολο αυτής. Το δίκτυο δέχεται αστικά λύματα, αλλά και υγρά απόβλητα από ορισμένες μικρές γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στην περίμετρο της πόλης καθώς και από το νοσοκομείο της πόλης.

Τα νέα έργα επεξεργασίας αποτελούνται από παράλληλες γραμμές επεξεργασίας και θα υλοποιηθούν σε δύο Φάσεις (Α’ και Β’), όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Με την παρούσα εργολαβία θα κατασκευάσθηκαν τα απαιτούμενα έργα της Α’ Φάσης.

Για το τμήμα της βιολογικής επεξεργασίας κατασκευάσθηκαν δύο νέες γραμμές επεξεργασίας για συνολική δυναμικότητα 80.000 ατόμων, επιπλέον της δυναμικότητας της υφιστάμενης εγκατάστασης που ανέρχεται σε περίπου 40.000 άτομα. Με αυτή τη δυναμικότητα η εγκατάσταση θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανερχόμενες παροχές της προσεχούς 20ετίας.

Η Β’ Φάση της κατασκευής των έργων θα περιλαμβάνει αύξηση της δυναμικότητας του νέου τμήματος της βιολογικής επεξεργασίας κατά 100%.

Βιολογικός ΚαθαρισμόςΓια το σκοπό αυτό, θα προβλεφθεί η δυνατότητα παράλληλης επέκτασης με δύο άλλες γραμμές επεξεργασίας, ώστε η συνολική δυναμικότητα των νέων έργων  να ανέλθει μελλοντικά σε 160.000 άτομα που καλύπτει τις ανάγκες της 40ετίας. Κατά τη φάση αυτή, η υφιστάμενη εγκατάσταση (παλαιός βιολογικός) θεωρείται ότι θα έχει συμπληρώσει τον ωφέλιμο χρόνο ζωής της και ενδεχομένως  να χρησιμοποιείται μόνο περιστασιακά, ανάλογα με τις ανάγκες και τα δεδομένα της εποχής. Η ανάγκη υλοποίησης της Β’ Φάσης κατασκευής του έργου θα διαπιστωθεί μελλοντικά, σε συνάρτηση με την αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και την υλοποίηση των έργων αποχέτευσης στους λοιπούς οικισμούς της περιοχής.

Τα έργα που κατασκευάζονται για την αύξηση της δυναμικότητας της εγκατάστασης θα εφαρμόζουν την πλέον σύγχρονη αλλά και συγχρόνως δοκιμασμένη τεχνολογία, ώστε να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή απόδοση με αξιόπιστη λειτουργία και χαμηλό κόστος. Εκτός από την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου, θα επιτυγχάνεται και υψηλός βαθμός νιτρικοποίησης και απονιτρικοποίησης για την αφαίρεση του αζώτου, καθώς και βιολογική αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους του εισερχόμενου φωσφόρου.

Το σύστημα επεξεργασίας που θα εφαρμοσθεί στα νέα έργα βασίζεται στη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού με δυνατότητα βιολογικής απομάκρυνσης του αζώτου και του φωσφόρου, αλλά θα διαθέτει και στάδιο πρωτοβάθμιας καθίζησης για τη μείωση του οργανικού φορτίου.

Βιολογικός ΚαθαρισμόςΗ εγκατάσταση θα εξακολουθεί να δέχεται βοθρολύματα και λοιπά απόβλητα που μεταφέρονται με βυτία, όμως το σύστημα υποδοχής και προεπεξεργασίας των βοθρολυμάτων κατασκευάσθηκε εξαρχής. Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μονάδας και τον καλύτερο λειτουργικό έλεγχο και παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων εγκαθίσταται σύστημα αποτελούμενο από κεντρικό προγραμματιζόμενο ελεγκτή και τοπικούς ελεγκτές. Το σύστημα  δομείται κατά τρόπο ώστε να επικοινωνεί με σύστημα εποπτικού ελέγχου και τηλεχειρισμού (SCADA) μέσω H/Y. Μέσω του H/Y θα γίνεται καταγραφή και έλεγχος όλων των παραμέτρων λειτουργίας και συστημάτων της εγκατάστασης, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα να αυτοματοποιηθούν οι κυριότερες λειτουργίες.

Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών θα γίνεται στον ποταμό Αίσονα με αγωγό βαρύτητας, αλλά και εναλλακτικά μέσω αντλιοστασίου αναπέτασης, σε περιπτώσεις ανύψωσης της στάθμης του λόγω πλημμυρικής παροχής.

Η καθαρότητα των ακτών και γενικά η προστασία του περιβάλλοντος που ήδη είναι ορατή μετά τις επεμβάσεις στον υφιστάμενο Βιολογικό θα διατηρηθεί περισσότερο εξασφαλισμένη με την λειτουργία του νέου Βιολογικού.