Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

on

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οδός : Πλατεία Δημαρχείου 2, ΚατερίνηΤαχ. Κωδ. : 60133

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Κατερίνης. Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Κατερίνης. Διευθύνουσα Υπηρεσία - Σημείο επαφής είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, με τα εξής στοιχεία: Οδός : Πλατεία Δημαρχείου 2, Κατερίνη Ταχ. Κωδ. : 60133 Τηλ. : 2351350456, 2351350507 Fax : 2351350470 E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα : www.katerini.gr Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.katerini.gr.
2. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ιδεών, ενός σταδίου, μιας κατηγορίας μελετών κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως ισχύει και περιλαμβάνει Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης – ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η έκφραση ιδεών για την ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρόμων (δίκτυο πεζοδρόμων) του κέντρου της Αστικής Περιοχής της πόλης της Κατερίνης, που κυρίως ορίζεται ανατολικά από την Πλατεία Ελευθερίας (Κεντρική Πλατεία), νοτιοανατολικά από την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου, δυτικά από την Πλατεία Νέας Ιωνίας και την οδό Ζαλόγγου, βόρεια από την οδό 16ης Οκτωβρίου και νότια από τις οδούς Ανδρούτσου και Παρθενίου Βαρδάκα (βλέπε Χάρτη Περιοχής μελέτης), στην καρδιά του κοινωνικού και εμπορικού κέντρου της πόλης.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να αναζητήσουν ιδέες, οι οποίες θα δίνουν στον υπό επανασχεδιασμό δημόσιο χώρο σύγχρονες αισθητικές και λειτουργικές προτάσεις - λύσεις, τεκμηριωμένες με σαφήνεια και λεπτομέρεια. Η κάθε πρόταση θα πρέπει να παρουσιάζει με σαφήνεια και τεκμηρίωση τη επιλογή των υλικών κατασκευής, των καθιστικών και αστικών αντικειμένων, των φωτιστικών, των φυτεύσεων και κάθε άλλου στοιχείου που την συνθέτει.
Ειδικότερα οι παρεμβάσεις να στοχεύουν:
1. στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
2. στη βιώσιμη κινητικότητα
3. στην ελκυστικότητα, τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
4. στην ανάδειξη του χαρακτήρα της πόλης ως οικονομικού, διοικητικού και πολιτιστικού κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή / και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου, σύμφωνα με την Υ.Α. 26804/ 2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011).
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η ημερομηνία της ανάρτησης της Προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ. Για το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα διαγωνιζομένων εγγράφεται, μέχρι και 45 ημέρες από την έναρξη του διαγωνισμού, δηλαδή έως και την 16/05/2019, ώρα 14.00, στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής (Πλατεία Δημαρχείου 2, 60133, Κατερίνη, ισόγειο Δημαρχείου, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. fax: 2351350522) και ώρες 09:00 έως 14:00 είτε α) ηλεκτρονικά, είτε β) με fax, είτε γ) με αλληλογραφία, σε κατάλογο που τηρεί η Διοργανώτρια Αρχή, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση), προκειμένου να ενημερώνεται από την Διοργανώτρια Αρχή. Από τη Διοργανώτρια Αρχή θα αποδίδεται σε όλους τους εγγραφέντες εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό (άρθρο 8, παρ. 1 της Υ.Α. 28604/11 Υ.ΠΕ.Κ.Α.). Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Λήξη της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων ορίζεται η 1η Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00. Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής, Πλατεία Δημαρχείου 2, 60133, Κατερίνη, ισόγειο Δημαρχείου, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τηλ. 2351350449, 2351350416, fax: 2351350522 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( 9:00-15:00). Δεκτές γίνονται και Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής με ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.
7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής:
Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή.
Ένας κριτής εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής.
Τρεις κριτές Αρχιτέκτονες μηχανικοί με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Η Κριτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, και θα ανακοινωθεί είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μελετών.
8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Θα συνεκτιμηθούν η γενική σύλληψη και ιδέα, η λειτουργικότητα, ο αισθητικός αντίκτυπος στις όμορες χρήσεις, η Περιβαλλοντική, Τεχνική και βιοκλιματική προσέγγιση, η βιώσιμη αστική κινητικότητα, σε συνδυασμό με τη ρεαλιστικότητα - ευκολία υλοποίησης, αντοχή στο χρόνο - αειφορία και το υλοποιήσιμο κόστος έργου. Τέλος η λύση θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης.
9. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.
10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Τα βραβεία ορίζονται σε 3 και το συνολικό χρηματικό ποσό των βραβείων είναι 33.333€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και κατανέμεται ως εξής:
• Α΄ΒΡΑΒΕΙΟ 15.000 Ε
• Β΄ΒΡΑΒΕΙΟ 11.000 Ε
• Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ 7.333 Ε.
11. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Αναλυτική Προκήρυξη μαζί με το Προσάρτημά της και τα λοιπά παρεχόμενα στοιχεία θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής www.katerini.gr
Μόνο όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά την προκήρυξη θα μπορούν να την παραλάβουν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας) επί του 2ου ορόφου του Δημαρχείου, Πλατεία Δημαρχείου 2, 60133, Κατερίνη, τηλ. 2351350456, από την 03/04/2019 έως τη 16/05/2019 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Ντούρος Δημήτριος

Συνημμένα αρχεία προκήρυξης εδώ

Απόφαση ΟΕ συγκρότησης κριτικής επιτροπής