Με συναντήσεις σε Βρία και Γανόχωρα, συνεχίζεται η ενημέρωση του Δ.Κατερίνης σε φορείς και πολίτες για τη διαχείριση αδέσποτων

1Σε συνέχεια ενημέρωσης φορέων και πολιτών της περιφέρειας Κατερίνης σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων σκυλιών πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμη προγραμματισμένες συναντήσεις, στη Βρία και στη Γανόχωρα, με πρωτοβουλία του Αντιδήμαρχου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Γιώργου Τσιαλού, με συμμετοχή του Αντιδημάρχου Κοινοτήτων Κώστα Γραμματικόπουλου και με ευθύνη των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων.

Όπως είναι γνωστό, οι πρώτες συναντήσεις είχαν πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη, στον Άγιο Δημήτριο, στην Κάτω Μηλιά και στα Φωτεινά και μάλιστα με μεγάλη ανταπόκριση τοπικών φορέων και πολιτών. Θα πρέπει να σημειωθεί μάλιστα ότι σε όλες τις συναντήσεις συμμετέχουν Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι του Δήμου Κατερίνης.

 

Δήμος Κατερίνης - ΟΠΠΑΠ: Εκδρομή στη Θράκη για τα μέλη των ΚΑΠΗ

1Τριήμερη εκδρομή στη Θράκη πραγματοποίησαν τα ΚΑΠΗ του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο των ενημερωτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων που υλοποιεί ο ΟΠΠΑΠ. Στα μέλη που συμμετείχαν δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Θράκης (Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Ορεστιάδα). Επιπλέον, να επισκεφθούν την Αδριανούπολη, τόπο απώτατης καταγωγής πολλών από τους εκδρομείς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η επίσκεψη στο μουσείο ιατρικής στην Αδριανούπολη, στον παλαιό διεθνή σιδηροδρομικό σταθμό, στο δάσος της Δαδιάς (Εθνικό πάρκο με σπάνια είδη αρπακτικών πτηνών), στο μουσείο Μεταξιού στο Σουφλί και στο μοναστήρι της Παναγίας της Πορταΐτισσας Κορνοφωλιάς.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 7 1Ο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης θα πραγματοποιήσει για τα μέλη των ΚΑΠΗ, 3ήμερη εκδρομή στην Ανδριανούπολη, το χρονικό διάστημα 11 έως 13 Οκτωβρίου.

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 23-09-2019, στις εγκαταστάσεις των Α΄& Β΄ΚΑΠΗ του ΟΠΠΑΠ Δήμου Κατερίνης αντίστοιχα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στα γραφεία των ΚΑΠΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2351025563 & 2351079159.

                                               Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ΟΠΠΑΠ

                                                     Νικόλαος Τσιαμπέρας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την αρ. 308/2019 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δ. Κατερίνης (με ΑΔΑ: 63ΦΕΩΕΤ-2Χ6), όπως αυτή εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. 5199/24.-07-2019 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ., καθορίστηκαν οι θέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης βραχυχρόνιου υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παροχής πρόχειρων γευμάτων (όπως καλαμπόκια, «μαλλί της γριάς» κλπ) κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την ανωτέρω άδεια καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά, στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης έως και την 30/07/2019.

Ανακοίνωση για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη

Ετήσια εμποροπανήγυρις Δήμου Κατερίνης έτους 2019

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει τη διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης στον οικισμό Ανδρομάχης Δ.Κ. Κατερίνης το διάστημα από 01/09/2019 έως και 07/09/2019 και καλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από 01/07/2019 έως το αργότερο μέχρι τις 20/08/2019, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.
Η χωροταξική διάρθρωση του χώρου αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης και είναι αναρτημένο στο Δημοτικό Κατάστημα.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ

 

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ModelΟ ∆ήµος Κατερίνης, στο πλαίσιο της μελέτης κτηματογράφησης της περιοχής επέκτασης της Πολεοδομικής Ενότητας 11 Ολυμπιακής Ακτής, όπως αυτή ορίζεται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 414 ΑΑΠ /4.10.2010) και τη συμπλήρωση αυτού (ΦΕΚ 214 ΑΑΠ /11.6.2013):

ανακοινώνει την ανάρτηση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων της περιοχής επέκτασης ΠΕ 11 Ολυμπιακής Ακτής στα γραφεία της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, στον 2ο όροφο δεύτερο όροφο του Δημαρχείου Κατερίνης, επί της πλατείας Δημαρχείου, και καλεί τους κυρίους ή νοµείς ακινήτων της περιοχής επέκτασης ΠΕ 11 Ολυμπιακής Ακτής να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, ώστε να λάβουν γνώση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων. Επίσης, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν στο γραφείο της Γραμματείας της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, είτε τυχόν παρατηρήσεις και αντιρρήσεις (ενστάσεις) τους κατά του περιεχομένου των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων, είτε Δηλώσεις ιδιοκτησίας, σύμφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2242/94.

Ανακοίνωση για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών και τους επαγγελματίες πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου

Ο Δήμος Κατερίνης ενημερώνει τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών και τους επαγγελματίες πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου που δεν έχουν μέχρι σήμερα ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, μπορούν να θεωρήσουν αυτή έως τις 15 Ιανουαρίου 2019 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 13 & 14 του Ν. 4541/2018). Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία ανακαλούνται οριστικά και αυτοδίκαια.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS)"

Ο Δήμος Κατερίνης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχει υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS)», κωδικό MIS 5030711 και συνολική δημόσια δαπάνη 80.000,00 ευρώ.
Με την παρούσα ανακοίνωση το αναλυτικό φυσικό αντικείμενο της πράξης τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, από σήμερα και για χρονικό διάστημα ενός μήνα.
Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του αναλυτικού φυσικού αντικειμένου πατήστε εδώ.

Κατερίνη 2/7/2018

Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία θεώρησης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κατερίνης στα πλαίσια του άρθρου 14, παρ. 13 του Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α’/31-05-2018) «Τροποποίηση του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
Καλεί:
τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, να θεωρήσουν τις άδειές τους και να δραστηριοποιούνται έως την 15η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α΄).
Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω προθεσμίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη του Δήμου ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πωλητές ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 73/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης (ΑΔΑ: 6Χ2ΜΩΕΤ-8Χ5), μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Κατερίνης, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη που θα διεξαχθεί το διάστημα από 01/09/2018 μέχρι 07/09/2018 στον οικισμό Ανδρομάχης.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 01-06-2018 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 20-08-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρες από 07:30 έως 15:00.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και το έντυπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής είναι διαθέσιμα από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κατερίνης (γραφείο Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης.

Ο Αντιδήμαρχος


Παπαζιώγας Νικόλαος