Κοινοτάρχες της Κατερίνης (1912- 1920)

on

Κατάλογος με τους κοινοτάρχες της Κατερίνης από την απελευθέρωση της πόλης, στις 16 Οκτωβρίου 1912 μέχρι το έτος 1920.

Κοινότητα Κατερίνης 1912- 1920
Κοινοτάρχες
1912- 1915 Μουχαρέμ Ρουστέμ
1915 – 1916 Βασίλειος Κυργιάνης (πρώτος Έλληνας δήμαρχος της πόλης)
1916-1917 Γεώργιος Παπαπαράσχος
1917- 1920 Δημήτριος Δημάδης
1920- 1920 Νικόλαος Λάμπαδος
1920- 1922 Γεώργιος Μαντζαρόπουλος
1923- 1925 Κωνσταντίνος Κουρκουμπέτης
1925- 1927 Κωνσταντίνος Κουρκουμπέτης, πρώτος εκλεγμένος Έλληνας Πρόεδρος Κοινότητας Κατερίνης)
1927- 1928 Νικόλαος Κούλας
1928- 1929 Αθανάσιος Βασιλειάδης