Δημοτική Ενότητα Κατερίνης

on

Η Δημοτική Ενότητα Κατερίνης αποτελείται από
  • Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης
  • Δημοτική Κοινότητα Σβορώνου
  • Τοπική Κοινότητα Άνω Αγιάννη
  • Τοπική Κοινότητα Γανόχωρας
  • Τοπική Κοινότητα Νεοκαισάρειας